Vay tín dụng Ngân hàng Chính sách xã hội

logo_OUsatcanh

CÁCH ĐĂNG KÝ XÁC NHẬN SINH VIÊN VAY VỐN

  1. Nội dung xác nhận:

Giấy xác nhận vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội (Mẫu số: 01/TDSV, 05/TDSV kèm theo quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên).

  1. Quy trình tiếp nhận đơn:
    • Bước 1: Sinh viên đăng ký trực tuyến “Giấy xác nhận vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội” theo form dưới đây.
    • Bước 2: Sinh viên download và điền đầy đủ thông tin trong mẫu “giấy cam kết trả nợ” theo link: CAM-KET-TNVV
    • Bước 3: Sinh viên mang theo “Giấy cam kết trả nợ” và thẻ sinh viên liên hệ tại địa điểm đã đăng ký để nhận đơn.
  2. Thời gian trả hồ sơ:
  • Từ thứ 2 đến thứ 6: Sáng: từ 7g30 đến 12g00 Chiều: từ 13g30 đến 16g30

———————————————————–

Thông báo:

Thông báo Về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2021 – 2022
Thông báo Về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2021 – 2022(01/07/2021) Căn cứ theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng... Chi tiết
Thông báo về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2020 – 2021
Thông báo về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2020 – 2021(22/09/2020) Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên trong việc xác nhận chế độ... Chi tiết
Thông báo về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội năm học 2018 – 2019
Thông báo về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội năm học 2018 – 2019(08/08/2018) Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên trong việc xác nhận chế độ... Chi tiết
Đăng ký giấy xác nhận vay vốn tại NH CSXH địa phương
Đăng ký giấy xác nhận vay vốn tại NH CSXH địa phương(22/01/2018) GIẤY XÁC NHẬN (Thực hiện Form Online)  GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ HƯỚNG DẪN GHI... Chi tiết
Các thủ tục pháp lý hiện hành có liên quan đến Vay vốn tín dụng Sinh viên
Các thủ tục pháp lý hiện hành có liên quan đến Vay vốn tín dụng Sinh viên(30/05/2017) Căn cứ pháp lý của thủ tục: – Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của... Chi tiết