Các văn bản ban hành

 

Hệ thống văn bản của trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh được triển khai tại HOME.OU.EDU.VN lưu ý trang này chỉ có  thể  truy cập tại máy nội bộ và đòi hỏi phải đăng nhập.