Sau Đại Học

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC DỰ THI CAO HỌC 2020

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC DỰ THI CAO HỌC 2020

Chương trình đào tạo nhằm bổ túc kiến thức cho các học viên có nguyện...
Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2019 (đợt 2)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2019 (đợt 2)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ...
Chi tiết
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ÔN THI CAO HỌC 2019 – ĐỢT 2

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ÔN THI CAO HỌC 2019 – ĐỢT 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ÔN...
Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC 2019 (Đợt 2)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC 2019 (Đợt 2)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC...
Chi tiết
THÔNG TIN MỞ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

THÔNG TIN MỞ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

Căn cứ Quyết định số 1408/QĐ – ĐHM, ngày 28/06/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại...
Chi tiết
THÔNG TIN MỞ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

THÔNG TIN MỞ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Căn cứ Quyết định số 1406/QĐ – ĐHM, ngày 28/06/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại...
Chi tiết
Thông báo chiêu sinh lớp bổ túc kiến thức dự thi cao học năm 2019-2020

Thông báo chiêu sinh lớp bổ túc kiến thức dự thi cao học năm 2019-2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC...
Chi tiết
THÔNG TIN MỞ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  KẾ TOÁN,  TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

THÔNG TIN MỞ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Căn cứ Quyết định số 870/QĐ – ĐHM, ngày 25/04/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại...
Chi tiết
THÔNG TIN MỞ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG,  TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

THÔNG TIN MỞ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ – ĐHM, ngày 29/03/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại...
Chi tiết