Sau Đại Học

TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2021, ĐỢT 1

TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2021, ĐỢT 1

Chuyên ngành tuyển sinh: ·         Quản trị kinh doanh ·         Tài chính-Ngân hàng ·         Kinh...
Chi tiết
TUYỂN SINH TIẾN SĨ NĂM 2021, ĐỢT 1

TUYỂN SINH TIẾN SĨ NĂM 2021, ĐỢT 1

Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Kinh tế học Lý luận và phương...
Chi tiết
TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2020 – ĐỢT 2

TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2020 – ĐỢT 2

 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Tiến sĩ năm...
Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2020

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Tiến sĩ...
Chi tiết
Thông báo Tuyển sinh cao học năm 2020

Thông báo Tuyển sinh cao học năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị...
Chi tiết
Thông báo Chiêu sinh Lớp ôn thi cao học năm 2020

Thông báo Chiêu sinh Lớp ôn thi cao học năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh,...
Chi tiết
THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC DỰ THI CAO HỌC 2020

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC DỰ THI CAO HỌC 2020

Chương trình đào tạo nhằm bổ túc kiến thức cho các học viên có nguyện...
Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2019 (đợt 2)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2019 (đợt 2)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ...
Chi tiết