Đào tạo Trực tuyến

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 04/2021

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 04/2021 như sau:

 1. Ngành đào tạo
 • Marketing
 • Luật học
 • Luật Kinh tế
 • Ngôn ngữ Anh
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản trị nhân lực
 • Kế toán
 • Kiểm toán
 • Kinh doanh quốc tế

(Tham khảo chương trình đào tạo tại website )

 1. Thời gian tuyển sinh

Chương trình sẽ khai giảng vào các tháng: 03, 06, 09 và 12/2021.

 1. Hình thức tuyển sinh:
 • Xét tuyển đầu vào không thi tuyển.
 • Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: người học sẽ tham gia thực hiện bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào.
 1. Đối tượng tuyển sinh:
 • Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
 • Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc Đại học.
 1. Thời gian đào tạo:
 • Từ 2 đến 2,5 năm: đối với các thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc đã tốt nghiệp Đại học.
 • Từ 4 đến 4,5 năm: đối với các thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương. Sinh viên có thể tăng cường độ học để có thể hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn.

Xem chi tiết hơn tại đây

TIN LIÊN QUAN

13 - T.7 2021

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 03/2021

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 03/2021 như sau:…

07 - T.4 2021

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 02/2021

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc Tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 02/2021 như sau:…

25 - T.1 2021

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 01/2021

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 01/2021 như sau:…

05 - T.10 2020

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 04/2020

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 04/2020 như sau:…

27 - T.7 2020

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 03/2020

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 03/2020 như sau:…

16 - T.4 2020

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 2/2020

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 02/2020 như sau:…

17 - T.1 2020

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 1/2020

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 01/2020 như sau:…

05 - T.11 2019

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 4/2019

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 4/2019 như sau:…

17 - T.7 2019

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 3/2019

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 3/2019 như sau:…

09 - T.4 2019

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 2/2019

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 2/2019 như sau:…