Đào tạo Trực tuyến

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 03/2021

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 03/2021 như sau:

 1. Ngành đào tạo
 • Marketing
 • Luật học
 • Luật Kinh tế
 • Ngôn ngữ Anh
 • Tài chính – Ngân hàng
 • Quản trị kinh doanh
 • Quản trị nhân lực
 • Kế toán
 • Kiểm toán
 • Kinh doanh quốc tế

(Tham khảo chương trình đào tạo tại website )

 1. Thời gian tuyển sinh

Chương trình sẽ khai giảng vào các tháng: 03, 06, 09 và 12/2021.

 1. Hình thức tuyển sinh:
 • Xét tuyển đầu vào không thi tuyển.
 • Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: người học sẽ được đánh giá tổng quát về năng lực tiếng anh trước khi tham gia chính thức.
 1. Đối tượng tuyển sinh:
 • Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
 • Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc Đại học.
 1. Thời gian đào tạo:
 • Từ 2 đến 2,5 năm: đối với các thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng cùng ngành hoặc đã tốt nghiệp Đại học.
 • Từ 4 đến 4,5 năm: đối với các thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương. Sinh viên có thể tăng cường độ học để có thể hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn.

Xem chi tiết hơn tại đây

TIN LIÊN QUAN

17 - T.4 2024

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 02/2024

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 02/2024 như sau:…

31 - T.1 2024

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 01/2024

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 01/2024 như sau:…

20 - T.10 2023

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 04/2023

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 04/2023 như sau:…

14 - T.7 2023

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 03/2023

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 03/2023 như sau:…

08 - T.5 2023

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 02/2023

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 02/2023 như sau:…

18 - T.1 2023

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 01/2023

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 01/2023 như sau:…

10 - T.10 2022

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 04/2022

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 04/2022 như sau:…

11 - T.8 2022

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 03/2022

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 03/2022 như sau:…

15 - T.4 2022

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 02/2022

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 02/2022 như sau:…

14 - T.1 2022

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức đào tạo Trực tuyến khóa 01/2022

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa theo phương thức trực tuyến khóa 01/2022 như sau:…