Sau Đại Học

THÔNG TIN MỞ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC, TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ

  • Căn cứ vào Nghị quyết số 08/NQ – HĐTĐHM ngày 16/01/2017 của Hội đồng Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thông qua chủ trương mở chuyên ngành Công nghệ sinh học trình độ thạc sỹ;
  • Căn cứ vào Quyết định số 1113/QĐ-ĐHM của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng cho việc mở chuyên ngành Công nghệ sinh học trình độ Thạc sỹ và Biên bản Xác nhận điều kiện thực tế của cơ sở đào tạo;
  • Căn cứ vào Quyết định số 1628/ĐHM của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình Đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ sinh học và Kết luận của Hội đồng thẩm định;
  • Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh số 1496/BB–ĐHM ngày 22/12/2017 đã thông qua việc mở chuyên ngành Công nghệ sinh học trình độ thạc sỹ;

Nay Khoa Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh xin thông báo về việc mở chuyên ngành Công nghệ sinh học trình độ thạc sỹ như sau:

+ Tên chuyên ngành: Công nghệ sinh học

+ Trình độ đào tạo: Thạc sỹ

+ Mã chuyên ngành: 8420201

+ Mục tiêu: Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học có kiến thức sâu, rộng và tiên tiến trong sinh học và công nghệ, có những kỹ năng cần thiết và thái độ đúng đắn để phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ sinh học.

+ Thời gian tuyển sinh: Tháng 07 và tháng 12/2018.

TIN LIÊN QUAN

19 - T.2 2021

TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2021, ĐỢT 1

Chuyên ngành tuyển sinh: ·         Quản trị kinh doanh ·         Tài chính-Ngân hàng ·         Kinh tế học ·         Kế toán ·         Khoa học máy tính ·         Công nghệ sinh học…

19 - T.2 2021

TUYỂN SINH TIẾN SĨ NĂM 2021, ĐỢT 1

Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Kinh tế học Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh Kỹ thuật xây dựng Tài chính – ngân…

14 - T.10 2020

TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2020 – ĐỢT 2

 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Tiến sĩ năm 2020 như sau: 1. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Kinh tế học Lý…

09 - T.3 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2020

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Tiến sĩ năm 2020 như sau: 1. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Kinh tế…

25 - T.2 2020

Thông báo Tuyển sinh cao học năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Tài chính-Ngân hàng Kinh tế học Kế toán Khoa học máy tính Công…

14 - T.2 2020

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Southern Queensland, Úc & Đại học Fresenius, Đức & Đại học Flinders, Úc

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) Học tại Việt Nam, bằng thạc sĩ GIÁ TRỊ QUỐC TẾ Hỗ trợ cho vay học phí, CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP RỘNG MỞ   1….

14 - T.2 2020

Thông báo Chiêu sinh Lớp ôn thi cao học năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế học, Kế toán, Kỹ thuật xây dựng, Quản…

26 - T.11 2019

Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Southern Queensland, Úc & Đại học Fresenius, Đức & Đại học Flinders, Úc

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Học tại Việt Nam, bằng thạc sĩ GIÁ TRỊ QUỐC TẾ Hỗ trợ cho vay học phí, CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP RỘNG MỞ   1. MỤC…

26 - T.11 2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC DỰ THI CAO HỌC 2020

Chương trình đào tạo nhằm bổ túc kiến thức cho các học viên có nguyện vọng thi cao học Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế…

28 - T.8 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2019 (đợt 2)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2019 (đợt 2) (Theo Thông báo số 1424/TB-ĐHM, ngày 26/08/2019) Chuyên ngành tuyển sinh: QUẢN…