Sau Đại Học

THÔNG TIN MỞ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC, TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ

  • Căn cứ vào Nghị quyết số 08/NQ – HĐTĐHM ngày 16/01/2017 của Hội đồng Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thông qua chủ trương mở chuyên ngành Công nghệ sinh học trình độ thạc sỹ;
  • Căn cứ vào Quyết định số 1113/QĐ-ĐHM của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng cho việc mở chuyên ngành Công nghệ sinh học trình độ Thạc sỹ và Biên bản Xác nhận điều kiện thực tế của cơ sở đào tạo;
  • Căn cứ vào Quyết định số 1628/ĐHM của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình Đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ sinh học và Kết luận của Hội đồng thẩm định;
  • Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh số 1496/BB–ĐHM ngày 22/12/2017 đã thông qua việc mở chuyên ngành Công nghệ sinh học trình độ thạc sỹ;

Nay Khoa Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh xin thông báo về việc mở chuyên ngành Công nghệ sinh học trình độ thạc sỹ như sau:

+ Tên chuyên ngành: Công nghệ sinh học

+ Trình độ đào tạo: Thạc sỹ

+ Mã chuyên ngành: 8420201

+ Mục tiêu: Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học có kiến thức sâu, rộng và tiên tiến trong sinh học và công nghệ, có những kỹ năng cần thiết và thái độ đúng đắn để phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ sinh học.

+ Thời gian tuyển sinh: Tháng 07 và tháng 12/2018.

TIN LIÊN QUAN

04 - T.7 2022

Tuyển sinh Thạc sĩ MBA liên kết với Đại học Southern Queensland, Úc & Đại học Fresenius, Đức – Đợt 1 năm 2022

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) LIÊN KẾT VỚI ĐH SOUTHERN QUEENSLAND (ÚC) VÀ ĐH FRESENIUS (ĐỨC) GIAI ĐOẠN 1 – ĐỢT 1 NĂM 2022 Học tại Việt…

04 - T.7 2022

Tuyển sinh THẠC SĨ GIÁO DỤC PPGD TIẾNG ANH

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC EDITH COWAN, ÚC MASTER OF EDUCATION (TESOL) Tuyển sinh chương trình Thạc sĩ giáo…

04 - T.7 2022

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC DỰ THI CAO HỌC NĂM 2022 – ĐỢT 2

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC DỰ THI CAO HỌC NĂM 2022 – ĐỢT 2 XÃ HỘI HỌC, NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC, LÝ LUẬN & PHƯƠNG PHÁP DẠY…

04 - T.7 2022

Thông báo Tuyển sinh Nghiên Cứu Sinh, năm 2022 – Đợt 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thông báo tuyển sih nghiên cứu sinh năm 2022 – Đợt 1. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

04 - T.7 2022

Thông báo Tuyển sinh cao học, năm 2022 – Đợt 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Thông báo tuyển sinh cao học năm 2022 – Đợt 1. Vui lòng xem chi tiết tại đây.

18 - T.12 2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2021 – ĐỢT 2

Căn cứ Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh của các Tiểu ban chuyên môn; Căn cứ  Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2021 (đợt 2) số…

06 - T.9 2021

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2021 – ĐỢT 1

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2021 – ĐỢT 1 Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành: Kinh tế học, Quản trị kinh doanh,…

06 - T.7 2021

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN PHÁT VÀ NHẬN HỒ SƠ TUYỂN SINH TIẾN SĨ NĂM 2021 (đợt 1)

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo gia hạn thời gian phát và nhận hồ sơ tuyển sinh tiến sĩ (đợt 1) như sau: ​ Phát…

19 - T.2 2021

TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2021, ĐỢT 1

Chuyên ngành tuyển sinh: ·         Quản trị kinh doanh ·         Tài chính-Ngân hàng ·         Kinh tế học ·         Kế toán ·         Khoa học máy tính ·         Công nghệ sinh học…

19 - T.2 2021

TUYỂN SINH TIẾN SĨ NĂM 2021, ĐỢT 1

Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Kinh tế học Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh Kỹ thuật xây dựng Tài chính – ngân…