Sau Đại Học

THÔNG TIN MỞ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC, TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ

  • Căn cứ vào Nghị quyết số 08/NQ – HĐTĐHM ngày 16/01/2017 của Hội đồng Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thông qua chủ trương mở chuyên ngành Công nghệ sinh học trình độ thạc sỹ;
  • Căn cứ vào Quyết định số 1113/QĐ-ĐHM của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Đoàn kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng cho việc mở chuyên ngành Công nghệ sinh học trình độ Thạc sỹ và Biên bản Xác nhận điều kiện thực tế của cơ sở đào tạo;
  • Căn cứ vào Quyết định số 1628/ĐHM của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình Đào tạo trình độ thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ sinh học và Kết luận của Hội đồng thẩm định;
  • Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh số 1496/BB–ĐHM ngày 22/12/2017 đã thông qua việc mở chuyên ngành Công nghệ sinh học trình độ thạc sỹ;

Nay Khoa Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh xin thông báo về việc mở chuyên ngành Công nghệ sinh học trình độ thạc sỹ như sau:

+ Tên chuyên ngành: Công nghệ sinh học

+ Trình độ đào tạo: Thạc sỹ

+ Mã chuyên ngành: 8420201

+ Mục tiêu: Đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học có kiến thức sâu, rộng và tiên tiến trong sinh học và công nghệ, có những kỹ năng cần thiết và thái độ đúng đắn để phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ sinh học.

+ Thời gian tuyển sinh: Tháng 07 và tháng 12/2018.

TIN LIÊN QUAN

16 - T.2 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2024 – ĐỢT 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2024 – ĐỢT 1 1. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Kinh tế…

08 - T.2 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2024 – ĐỢT 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC, NĂM 2024 – ĐỢT 1 Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Tài chính –…

08 - T.2 2024

Tuyển sinh Thạc sĩ Giáo dục (PPGD tiếng Anh) – Master of Education (TESOL) – Giai đoạn 1 – Đợt 1 / 2024

TUYỂN SINH THẠC SĨ GIÁO DỤC (PPGD TIẾNG ANH) LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC EDITH COWAN – ÚC GIAI ĐOẠN 1  – ĐỢT 1 – NĂM 2024 1. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH…

08 - T.2 2024

Tuyển sinh Thạc sĩ MBA liên kết với Đại học Fresenius, Đức – Giai đoạn 1 – Đợt 1 năm 2024

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC FRESENIUS (ĐỨC) GIAI ĐOẠN 1 – ĐỢT 1 NĂM 2024 Học tại Việt Nam, bằng thạc sĩ GIÁ…

08 - T.2 2024

Thông báo khai giảng Lớp Bổ túc kiến thức dự thi cao học, năm 2024 – đợt 1

Chương trình đào tạo nhằm bổ túc kiến thức cho các học viên có nguyện vọng thi cao học Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế…

08 - T.2 2024

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ÔN THI TIẾNG ANH DỰ TUYỂN CAO HỌC NĂM 2024 – ĐỢT 1

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ÔN THI TIẾNG ANH DỰ TUYỂN CAO HỌC NĂM 2024 – ĐỢT 1 Ngành ôn tập: Kinh tế học Quản trị kinh doanh Tài chính …

01 - T.8 2023

Tuyển sinh Thạc sĩ MBA liên kết với Đại học Fresenius, Đức – Giai đoạn 1 – Đợt 2 năm 2023

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC FRESENIUS (ĐỨC) GIAI ĐOẠN 1 – ĐỢT 2 NĂM 2023 Học tại Việt Nam, bằng thạc sĩ GIÁ TRỊ…

01 - T.8 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023 – ĐỢT 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023 – ĐỢT 2 1. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Kinh tế…

26 - T.7 2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023 – ĐỢT 1

Khoa ĐTSĐH trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 – Đợt 1 Xem chi tiết tại…

10 - T.7 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC, NĂM 2023 – ĐỢT 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC, NĂM 2023 – ĐỢT 2 I. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Tài chính…