Sau Đại Học

THÔNG TIN MỞ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

Căn cứ Quyết định số 1408/QĐ – ĐHM, ngày 28/06/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án mở chuyên ngành đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 1409/QĐ – ĐHM, ngày 28/06/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trình độ thạc sĩ;

Nay Khoa Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh xin thông báo việc mở Chương trình đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc, mã chuyên ngành: 8220204.

 1. Mục tiêu:

Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc trình độ thạc sĩ được thiết kế theo hướng ứng dụng, trang bị kiến thức chung về tự nhiên xã hội và kiến thức chuyên ngành, có hai định hướng chuyên sâu tự chọn là Biên phiên dịch và Giảng dạy. Chương trình được thiết kế với  mục tiêu sau:

 • Trang bị kiến thức về tự nhiên xã hội để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn công tác;
 • Trang bị kiến thức về lý luận NNTQ, giúp người học có kiến thức ngôn ngữ học vi mô và ngôn ngữ học vĩ mô NNTQ, giúp người học xây dựng những phát ngôn đúng chuẩn mực, đúng quy phạm NNTQ, có khả năng đảm nhận các mảng công việc liên quan đến lĩnh vực ứng dụng NNTQ như biên phiên dịch, giảng dạy tiếng Trung, tham gia biên soạn từ điển song ngữ Trung-Việt, có phương pháp tư duy biện chứng, có thái độ không ngừng cầu tiến tiếp thu các hiện tượng ngôn ngữ mới trong đời sống xã hội Trung Quốc và các quốc gia sử dụng NNTQ;
 • Trang bị kiến thức nền chuyên ngành NNTQ, cung cấp kiến thức một số ngành ngôn ngữ học giáp ranh để gợi mở các hướng nghiên cứu ứng dụng ngoại ngữ mới, giúp người học vận dụng kiến thức chuyên ngành đã được trang bị trong quá trình làm việc và nâng cao trình độ chuyên môn suốt đời.
 1. Khả năng việc làm:

Học viên sau khi tốt nghiệp có thể:

 • Làm việc tại các cơ quan công quyền, cơ quan ngoại giao sử dụng xử lý các văn bản NNTQ;
 • Làm việc sử dụng NNTQ các các doanh nghiệp trong và ngoài nước;
 • Làm việc tại các cơ quan, tổ chức nước ngoài sử dụng NNTQ thường trú tại Việt Nam;
 • Tham gia quản lý tại các cơ quan quản lý có liên quan đến Ngoại ngữ của các Bộ, Ngành, hoặc các địa phương;
 • Phụ trách thiết kế đánh giá- kiểm định các lĩnh vực liên quan NNTQ;
 • Giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu các đề tài liên quan đến lý luận và thực hành NNTQ;
 • Tham gia các Hội đồng thẩm định, đánh giá năng lực NNTQ.
 1. Thời gian tuyển sinh: Tháng 07/2020.

TIN LIÊN QUAN

01 - T.8 2023

Tuyển sinh Thạc sĩ MBA liên kết với Đại học Fresenius, Đức – Giai đoạn 1 – Đợt 2 năm 2023

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC FRESENIUS (ĐỨC) GIAI ĐOẠN 1 – ĐỢT 2 NĂM 2023 Học tại Việt Nam, bằng thạc sĩ GIÁ TRỊ…

01 - T.8 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023 – ĐỢT 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023 – ĐỢT 2 1. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Kinh tế…

26 - T.7 2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023 – ĐỢT 1

Khoa ĐTSĐH trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 – Đợt 1 Xem chi tiết tại…

10 - T.7 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC, NĂM 2023 – ĐỢT 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC, NĂM 2023 – ĐỢT 2 I. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Tài chính…

07 - T.7 2023

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC DỰ THI CAO HỌC NĂM 2023 – ĐỢT 2

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC DỰ THI CAO HỌC NĂM 2023 – ĐỢT 2 XÃ HỘI HỌC, NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC, CÔNG NGHỆ SINH HỌC, KHOA HỌC…

04 - T.7 2023

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ÔN THI TIẾNG ANH DỰ TUYỂN CAO HỌC NĂM 2023 – ĐỢT 2

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ÔN THI TIẾNG ANH DỰ TUYỂN CAO HỌC NĂM 2023 – ĐỢT 2 Chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng Kinh tế học Kế…

21 - T.6 2023

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA)

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC FRESENIUS (ĐỨC) GIAI ĐOẠN 1 – ĐỢT 2 NĂM 2023 Học tại Việt Nam, bằng thạc sĩ GIÁ TRỊ…

17 - T.4 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023 – ĐỢT 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023 – ĐỢT 1 Xem chi tiết tại đây

16 - T.4 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC, NĂM 2023 – ĐỢT 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC, NĂM 2023 – ĐỢT 1 Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Tài chính –…

28 - T.2 2023

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC KHỐI NGÀNH XÃ HỘI – NHÂN VĂN, KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ DỰ THI CAO HỌC NĂM 2023 – ĐỢT 1

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC KHỐI NGÀNH XÃ HỘI – NHÂN VĂN, KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ DỰ THI CAO HỌC NĂM 2023 – ĐỢT 1. Xem…