Sau Đại Học

THÔNG TIN MỞ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ – ĐHM, ngày 29/03/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án mở chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 630/QĐ – ĐHM, ngày 29/03/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng trình độ tiến sĩ;

Nay Khoa Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh xin thông báo việc mở chương trình đào tạo Tài chính – Ngân hàng, trình độ tiến sĩ, mã chuyên ngành: 9340201.

  1. Mục tiêu:

Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng tại trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đào tạo người nghiên cứu có trình độ cao về lý thuyết và khả năng ứng dụng, chủ động nắm bắt những kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực tài chính ngân hàng để theo kịp sự phát triển trong nước và thế giới; trang bị cho đội ngũ cán bộ khoa học kiến thức tài chính ngân hàng và có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo với chất lượng cao, phát hiện và giải quyết được những vấn đề tài chính ngân hàng, có năng lực nghiên cứu và tổ chức, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, và có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

  1. Khả năng việc làm:

Sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh có đủ năng lực tham gia vào các hoạt động khoa học (từ khâu ý tưởng, xây dựng và tổ chức các đề tài hoặc đề án nghiên cứu khoa học) và có thể chủ trì các nhiệm vụ và đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

Là nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học chính trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại các trường đại học, cao đẳng, các trung tâm và cơ sở nghiên cứu và đào tạo thuộc các Bộ ngành, và tỉnh – thành trực thuộc trung ương;

Là nhà phân tích tài chính, ngân hàng cấp cao hoặc lãnh đạo tài chính, ngân hàng trong các cơ quan chính phủ trung ương và địa phương;

Là cán bộ quản lý cao cấp hoặc chuyên gia nghiên cứu cao cấp trong các tổng công ty, các tập đoàn kinh tế, các công ty có quy mô lớn, các tổ chức tài chính, các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.

  1. Thời gian tuyển sinh: Tháng 07 và tháng 12/2019.

TIN LIÊN QUAN

19 - T.2 2021

TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2021, ĐỢT 1

Chuyên ngành tuyển sinh: ·         Quản trị kinh doanh ·         Tài chính-Ngân hàng ·         Kinh tế học ·         Kế toán ·         Khoa học máy tính ·         Công nghệ sinh học…

19 - T.2 2021

TUYỂN SINH TIẾN SĨ NĂM 2021, ĐỢT 1

Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Kinh tế học Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh Kỹ thuật xây dựng Tài chính – ngân…

14 - T.10 2020

TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2020 – ĐỢT 2

 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Tiến sĩ năm 2020 như sau: 1. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Kinh tế học Lý…

09 - T.3 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2020

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Tiến sĩ năm 2020 như sau: 1. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Kinh tế…

25 - T.2 2020

Thông báo Tuyển sinh cao học năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 1. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Tài chính-Ngân hàng Kinh tế học Kế toán Khoa học máy tính Công…

14 - T.2 2020

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Southern Queensland, Úc & Đại học Fresenius, Đức & Đại học Flinders, Úc

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) Học tại Việt Nam, bằng thạc sĩ GIÁ TRỊ QUỐC TẾ Hỗ trợ cho vay học phí, CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP RỘNG MỞ   1….

14 - T.2 2020

Thông báo Chiêu sinh Lớp ôn thi cao học năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế học, Kế toán, Kỹ thuật xây dựng, Quản…

26 - T.11 2019

Tuyển sinh Thạc sĩ Quản trị kinh doanh liên kết với Đại học Southern Queensland, Úc & Đại học Fresenius, Đức & Đại học Flinders, Úc

THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Học tại Việt Nam, bằng thạc sĩ GIÁ TRỊ QUỐC TẾ Hỗ trợ cho vay học phí, CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP RỘNG MỞ   1. MỤC…

26 - T.11 2019

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC DỰ THI CAO HỌC 2020

Chương trình đào tạo nhằm bổ túc kiến thức cho các học viên có nguyện vọng thi cao học Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế…

28 - T.8 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2019 (đợt 2)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2019 (đợt 2) (Theo Thông báo số 1424/TB-ĐHM, ngày 26/08/2019) Chuyên ngành tuyển sinh: QUẢN…