Sau Đại Học

THÔNG TIN MỞ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KẾ TOÁN, TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Căn cứ Quyết định số 870/QĐ – ĐHM, ngày 25/04/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Đề án mở chuyên ngành Kế toán trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ – ĐHM, ngày 25/04/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán trình độ thạc sĩ;

Nay Khoa Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh xin thông báo việc mở Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán trình độ thạc sĩ, mã chuyên ngành: 8340301.

  1. Mục tiêu:

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh được xây dựng theo định hướng ứng dụng, nhằm giúp cho học viên nâng cao kiến thức chuyên môn về quản lý, điều hành doanh nghiệp và có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán, phù hợp với yêu cầu hội nhập trong khu vực và quốc tế. Học viên tốt nghiệp chương trình này có khả năng vận dụng những kiến thức được học vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, có tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề phức tạp thuộc lĩnh vực Kế toán – Kiểm toán.

  1. Khả năng việc làm:

Học xong chương trình đào tạo này, học viên có thể:

  • Làm chuyên gia phân tích, tổng hợp, xử lý các vấn đề chuyên sâu, phức tạp trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán và kiểm toán;
  • Phụ trách điều hành hoặc quản lý bộ phận kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp lớn trong nước hay các công ty đa quốc gia;
  • Cán bộ quản lý phòng thanh tra thuế, đội kiểm tra thuế, chuyên viên thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại cơ quan thuế trong nước;
  • Đảm nhận công việc ở các vị trí nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học hoặc chuyên viên nghiên cứu về lĩnh kế toán kiểm toán;
  • Quản lý và điều hành các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cung cấp dịch vụ hoặc tư vấn về kế toán, kiểm toán và thuế.

3. Thời gian tuyển sinh: Tháng 07/2019.

TIN LIÊN QUAN

16 - T.2 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2024 – ĐỢT 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2024 – ĐỢT 1 1. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Kinh tế…

08 - T.2 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2024 – ĐỢT 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC, NĂM 2024 – ĐỢT 1 Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Tài chính –…

08 - T.2 2024

Tuyển sinh Thạc sĩ Giáo dục (PPGD tiếng Anh) – Master of Education (TESOL) – Giai đoạn 1 – Đợt 1 / 2024

TUYỂN SINH THẠC SĨ GIÁO DỤC (PPGD TIẾNG ANH) LIÊN KẾT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC EDITH COWAN – ÚC GIAI ĐOẠN 1  – ĐỢT 1 – NĂM 2024 1. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH…

08 - T.2 2024

Tuyển sinh Thạc sĩ MBA liên kết với Đại học Fresenius, Đức – Giai đoạn 1 – Đợt 1 năm 2024

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC FRESENIUS (ĐỨC) GIAI ĐOẠN 1 – ĐỢT 1 NĂM 2024 Học tại Việt Nam, bằng thạc sĩ GIÁ…

08 - T.2 2024

Thông báo khai giảng Lớp Bổ túc kiến thức dự thi cao học, năm 2024 – đợt 1

Chương trình đào tạo nhằm bổ túc kiến thức cho các học viên có nguyện vọng thi cao học Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế…

08 - T.2 2024

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ÔN THI TIẾNG ANH DỰ TUYỂN CAO HỌC NĂM 2024 – ĐỢT 1

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ÔN THI TIẾNG ANH DỰ TUYỂN CAO HỌC NĂM 2024 – ĐỢT 1 Ngành ôn tập: Kinh tế học Quản trị kinh doanh Tài chính …

01 - T.8 2023

Tuyển sinh Thạc sĩ MBA liên kết với Đại học Fresenius, Đức – Giai đoạn 1 – Đợt 2 năm 2023

TUYỂN SINH THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (MBA) LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC FRESENIUS (ĐỨC) GIAI ĐOẠN 1 – ĐỢT 2 NĂM 2023 Học tại Việt Nam, bằng thạc sĩ GIÁ TRỊ…

01 - T.8 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023 – ĐỢT 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023 – ĐỢT 2 1. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Kinh tế…

26 - T.7 2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023 – ĐỢT 1

Khoa ĐTSĐH trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 – Đợt 1 Xem chi tiết tại…

10 - T.7 2023

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC, NĂM 2023 – ĐỢT 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC, NĂM 2023 – ĐỢT 2 I. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Tài chính…