Trung tâm Đào tạo từ xa

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa (Đợt 4 năm 2024)

Về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa (Đợt 4 năm 2024)

Căn cứ Thông tư số 28/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học;
Căn cứ Kế hoạch số 2488/KH-ĐHM ngày 01 tháng 11 năm 2023 về Kế hoạch tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa năm 2024;
Căn cứ Đề án tuyển sinh năm 2024.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa đợt 4 năm 2024 tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và tại các đơn vị phối hợp, cụ thể như sau:
1.Đối tượng tuyển sinh
 • Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam (theo hình thức chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương, tính đến thời điểm xét tuyển;
 • Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng theo hướng chuyên môn phù hợp.
 • Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Đại học.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh: Theo đề án tuyển sinh. Trường dừng tiếp nhận hồ sơ khi tuyển sinh và xét tuyển đủ chỉ tiêu.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
3.1. Đối tượng có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học.
 • Trường xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập của trình độ cao đẳng, đại học.
 • Điểm xét tuyển là điểm trung bình chung tích luỹ ở bậc cao đẳng, đại học.
 • Ngưỡng xét tuyển từ 5,0 trở lên (tính theo thang điểm 10) hoặc từ 2,0 trở lên (tính theo thang điểm 4), điểm trúng tuyển xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.
3.2. Đối tượng có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
 • Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc trung học phổ thông (học bạ). Thí sinh có tổng điểm trung bình của 3 môn học cả năm lớp 12, thuộc các tổ hợp xét tuyển với ngành đăng ký dự tuyển đạt mức điểm do Hội đồng tuyển sinh quy định.
 • Các ngành và tổ hợp môn xét tuyển
TT
Mã ngành
Ngành học
Tổ hợp môn xét tuyển
1
7340101
Quản trị kinh doanh
A00,A01,D01,D07
2
7340115
Marketing
A00,A01,D01,D07
3
7340120
Kinh doanh quốc tế
A00,A01,D01,D07
4
7340201
Tài chính – Ngân hàng
A00,A01,D01,D07
5
7340301
Kế toán
A00,A01,D01,D07
6
7340302
Kiểm toán
A00,A01,D01,D07
7
7340404
Quản trị nhân lực
A00,A01,D01,D07
8
7380101
Luật
A00,A01,C00,D01
9
7380107
Luật kinh tế
A00,A01,C00,D01
10
7510102
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
A00,A01,D01,D07
11
7580302
Quản lý xây dựng
A00,A01,D01,D07
12
7220201
Ngôn ngữ Anh
A01,D01,D14,D78
13
7220210
Ngôn ngữ Hàn Quốc
D01 – D06, DD2,
D78 – D83, DH8
14
7340403
Quản lý công
A00,A01,D01,D07
15
7310301
Xã hội học
A01,C00,D01,D78
16
7310620
Đông Nam Á học
A01,C00,D01,D78
17
7760101
Công tác xã hội
A01,C00,D01,D78
18
7420201
Công nghệ sinh học
A00,D07,A02,B00
19
7540101
Công nghệ thực phẩm
A00, D07, A01, B00
Tổ hợp môn xét tuyển:
D01 – D06: tổ hợp D01, D02, D03, D04, D05 và D06
D78 – D83: tổ hợp D78, D79, D80, D81, D82 và D83
A00: Toán, Lý, Hóa;
A01: Toán, Lý, Anh
A02: Toán, Sinh, Lý
B00: Toán, Hóa, Sinh
C00: Văn, Sử, Địa
C03: Văn, Sử, Toán
D01: Toán, Văn, Tiếng Anh
D04: Toán, Văn, Tiếng Trung
D07: Toán, Hóa, Tiếng Anh
D14: Văn, Sử, Anh
D78: Văn, KHXH, Tiếng Anh
D79: Văn, KHXH, Tiếng Đức
D80: Văn, KHXH, Tiếng Nga
D81: Văn, KHXH, Tiếng Nhật
D82: Văn, KHXH, Tiếng Pháp
D83: Văn, KHXH, Tiếng Trung
DD2: Toán, Văn, Tiếng Hàn
 • Thí sinh chọn một trong các tổ hợp trên để đăng ký xét tuyển cho ngành dự tuyển.
 • Điểm xét tuyển là Điểm trung bình các môn học năm lớp 12 trong tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng (nếu có) theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.
 • Điểm chấp nhận hồ sơ: Điểm xét tuyển ≥ 12 điểm.
 • Nguyên tắc xét tuyển:
 • Điểm xét tuyển của các tổ hợp khác nhau do thí sinh đăng ký có giá trị như nhau và được lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu của ngành xét tuyển.
 • Thí sinh mất học bạ vui lòng liên hệ trường THPT để cấp bảng điểm lớp 12 thay học bạ.
Lưu ý:
 • Đối với ngành Ngôn ngữ Anh: Trường tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào cho những thí sinh đã tốt nghiệp THPT, tốt nghiệp đại học. Cụ thể:
  • Đạt: khi 2/4 kỹ năng đạt trình độ Pre – Intermediate. Thí sinh hoàn tất thủ tục nhập học.
  • Không đạt: khi 3/4 kỹ năng không đạt trình độ Pre – Intermediate. Thí sinh hoàn tất thủ tục nhập học, đồng thời phải đăng ký thêm môn tiếng Anh nâng cao 5 trong học kỳ đầu tiên.
  • Đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng ngành Ngôn ngữ Anh hoặc đã có chứng chỉ tiếng Anh bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương theo quy định của Trường, và còn trong thời hạn hai năm kể từ ngày cấp đến ngày tuyển sinh sẽ được miễn thực hiện kiểm tra tiếng Anh đầu vào.
4. Phương thức đào tạo: Kết hợp (trực tiếp +  trực tuyến).
5. Tổ chức đào tạo:
a) Chương trình đào tạo
 • Thực hiện theo Chương trình đào tạo trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa, phương thức đào tạo theo tín chỉ. Thí sinh trúng tuyển được xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và được miễn trừ các môn học đã được đào tạo tương đương theo quy định. Khối lượng được xét miễn không vượt quá 50% khối lượng chương trình đào tạo toàn khoá tại Trường.
b) Thời gian đào tạo và tổ chức lớp học
 • Từ 2 đến 3 năm: đối với thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng hoặc đã tốt nghiệp Đại học.
 • Từ 4 đến 5 năm: đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT. Sinh viên có thể tăng cường độ học để hoàn thành chương trình đào tạo sớm hơn.
 • Tổ chức lớp học: Lịch học và lịch thi được bố trí vào các buổi tối trong tuần hoặc vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật.
 • Tham khảo chương trình đào tạo tại http://www.oude.edu.vn/department/index
6. Văn bằng tốt nghiệp
 • Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng Đại học với học vị cử nhân, kỹ sư do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cấp, được học tiếp lên các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ. Văn bằng tốt nghiệp không thể hiện hình thức đào tạo.
7. Hồ sơ đăng ký nhập học
a) Phiếu dự tuyển theo mẫu của trường (có dán ảnh màu cỡ 3×4).
b) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường.
c) Các bản sao và giấy tờ liên quan:
 • Đối với thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng
  • Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 03 bản;
  • Bản sao văn bằng tốt nghiệp Cao đẳng 03 bản;
  • Bản sao kết quả học tập (bảng điểm), có ghi rõ tên môn học, số tín chỉ, kết quả từng môn, tên ngành/chuyên ngành đào tạo, hình thức đào tạo 03 bản;
  • Trường hợp thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng theo hình thức liên thông, thí sinh nộp bổ sung thêm bản sao bằng tốt nghiệp và bản sao bảng điểm bậc trung cấp 03 bản.
 • Đối với thí sinh tốt nghiệp Đại học
  • Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học 03 bản;
  • Bản sao kết quả học tập (bảng điểm), có ghi rõ tên môn học, số tín chỉ, kết quả từng môn, tên ngành/chuyên ngành đào tạo, hình thức đào tạo 03 bản;
  • Trường hợp thí sinh tốt nghiệp Đại học theo hình thức liên thông, thí sinh  nộp bổ sung thêm bản sao bằng tốt nghiệp và bản sao kết quả học tập bậc cao đẳng/ trung cấp 03 bản.
 • Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
  • Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 03 bản;
  • Bản sao học bạ THPT 03 bản.
d) Bản sao giấy khai sinh 01 bản;
e) Bản sao căn cước công dân 01 bản;
f) Ảnh màu cỡ 3×4 (ảnh mới chụp trong vòng 06 tháng có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh) 03 ảnh.
Lưu ý: Tất cả các giấy tờ phải có thị thực của cơ quan cấp bằng hoặc cơ quan có thẩm quyền và đựng trong phong bì do Trường phát hành.
 • Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng của Trường được công bố trong đề án tuyển sinh tại: http://www.oude.edu.vn/student/đề-án-tuyển-sinh-87
 • Thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên – khu vực chính sách (nếu có): Nộp phiếu đăng ký xét đối tượng chính sách ưu tiên – khu vực (kèm giấy tờ minh chứng), Nhà Trường sẽ xem xét theo qui định hiện hành.
8. Tạm thu học phí học kỳ 1 (dự kiến): (Mức học phí này đã bao gồm học liệu)
 • 3.690.000đ/thí sinh gồm các ngành Công nghệ kỹ thuật công trình Xây dựng, ngành Công nghệ Thực phẩm và ngành Công nghệ Sinh học.
 • 3.420.000đ/thí sinh gồm các ngành còn lại.
9. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ và khai giảng:
 • Thí sinh tải mẫu hồ sơ tại website của Trung tâm Đào tạo Từ xa theo địa chỉ sau: http://www.oude.edu.vn/student/mẫu-đơn-68/ hoặc nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp sinh viên của Trung tâm Đào tạo Từ xa hoặc tại các đơn vị phối hợp (theo danh sách đính kèm)
 • Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Quầy tiếp sinh viên của Trung tâm Đào tạo Từ xa (phòng 005- tầng trệt, số 97 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh) hoặc tại các đơn vị phối hợp.
 • Phát hành và nhận hồ sơ liên tục trong năm tại các đơn vị phối hợp và tại Trung tâm Đào tạo Từ xa – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (trừ Chủ nhật và ngày lễ).
 • Thời gian phát và nhận hồ sơ đợt 4/2024:  Từ ngày ra thông báo đến 15/08/2024.
 • Thời gian khai giảng dự kiến: Tháng 09/2024.
10. Thông tin liên hệ: Mọi thông tin về công tác tuyển sinh, thí sinh liên hệ trực tiếp tại các đơn vị phối hợp (nơi phát hành và nhận hồ sơ) hoặc:
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Đào tạo Từ xa)
Địa chỉ: Số 97 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 18006119 (phím 1) – Email: tuvantuyensinh@oude.edu.vn
Thông báo được đăng tại website: www.oude.edu.vn
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TỪ XA ĐỢT 3 NĂM 2024
(Kèm theo thông báo số: 1249/TB-ĐHM ngày 03/06/2024 của Trường ĐH Mở TPHCM)
STT
Đơn vị phối hợp
Địa chỉ
1
Trung tâm Chính trị Quận 3
Số 39 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
2
Trung tâm Chính trị Quận 4
85-87 Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh (ĐT: 028 3826 5906)
3
Trung tâm Chính trị Quận Gò Vấp
330 đường Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp (ĐT: 098 308 4219 – anh Đông)
4
Trung tâm Chính trị Quận Phú Nhuận
Số 178 Lê Văn Sỹ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh (ĐT: 028 3844 3101)
5
Trung tâm Chính trị Quận Tân Bình
Số 730/9 Lạc Long Quân, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (ĐT: 028 3861 6898)
6
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện Long Thành
Khu 12, Xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (ĐT:  0773 092 853)
7
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện M’Drăk, tỉnh Đăk Lăk
Thôn Tân Lập, Xã Cư M’ta, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk-Lắk
8
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện Nhà Bè
189 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 1, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TPHCM (ĐT: 028 3780 0059)
9
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện Thống Nhất, Đồng Nai
Khu Hành chính mới huyện Thống Nhất, Đồng Nai (ĐT: 0613 762 003)
10
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên huyện Xuân Lộc
01 Lê Quý Đôn, khu phố 6, Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
11
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đường D4 , ấp 5, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch (ĐT: 0251 3521 924)
12
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Quận 6
Số 743/15 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh (ĐT: 028 3960 1178)
13
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên Quận 7
Cơ sở 1: 27/3 Đường số 10 – KP 3, P. Bình Thuận, Quận 7,  TP Hồ Chí Minh – Cơ sở 2: 38A Nguyễn Văn Quỳ, P. Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh. ĐT: 028 73 090 199
14
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp – Giáo dục Thường xuyên thị xã Lagi – Bình Thuận
Số 261 Ngô Quyền, Tân An, Thị xã Lagi, Bình Thuận
15
Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu.
1A Nguyễn Trường Tộ, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu (ĐT: 0254 3532 558)
16
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh Ninh Thuận
26 đường 16/4 Thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận (ĐT: 0259 3823 883 – 0259 3830 455)
17
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang
Số 394 Lý Thái Tổ, Phường An Xuyên, Thành phố Long xuyên, An Giang (ĐT: 0296 3841 860)
18
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình Định
Số 107A Thanh Niên, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định. (ĐT: 0256 3892 319)
19
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Bình Phước
Đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (ĐT: 0271 3879 609)
20
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Gia Định
Số 15/11 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức (ĐT: 028 6283 8245)
21
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hậu Giang
Số 50 Nguyễn Thái Học, Thị xã Vị Thanh, Hậu Giang (ĐT: 0293 387 0515)
22
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Khánh Hòa
Số 03 Trần Hưng Đạo, thanh phố Nha Trang, Nha Trang (ĐT: 0258 3821 535)
23
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Phú Yên
Số 02 Lê Trung Kiên, Thị xã Tuy Hoà, Phú Yên. (ĐT: 0257 3829 437)
24
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tây Ninh
Số 7 Hẻm 18 đường Nguyễn Văn Rốp, Phường 4, Thành phố Tây Ninh (ĐT: 0276 3842374 – 0276 3842 375 – 0276 3841 305)
25
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Thanh Niên Xung Phong
Số 189E Đặng Công Bỉnh, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (ĐT: 028 3713 9500)
26
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang
Số 07 Hùng Vương, Phường 7, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang (ĐT: 0273 3874 898)
27
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu
Số 59 Hùng Vương, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa (ĐT: 0254 3732761- 0839260088) hoặc số 459 Trương Công Định, phường 7, thành phố Vũng Tàu (ĐT: 0254 3522738 – 0839260088)
28
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Gia Lai
61 Lý Thái Tổ, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. (ĐT: 0269 388 3172)
29
Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Lâm Đồng tại Thành phố Đà Lạt
Số 01 Lương Thế Vinh, Phường 3, Thành phố Đà Lạt
30
Trường Cao đẳng Bình Thuận
05 Tôn Thất Bách, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận (ĐT: 0252 3835084 – 0252 3835086)
31
Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
Số 126 đường 3/2, Thành phố Cà Mau, Cà Mau. (ĐT: 02903 825 262 – 02903 828 234)
32
Trường Cao đẳng Công thương TPHCM
20 Tăng Nhơn Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. (ĐT: 028 36402985)
33
Trường Cao đẳng Kiên Giang
Số 425 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang
34
Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam- Singapore
Số 78 Phạm Hữu Lầu, khu phố Thống Nhất 1, Thành phố Dĩ An, Bình Dương (ĐT: 0650 3733 290 – 0650 3735 126)
35
Trường Cao Đẳng Viễn Đông
Công viên phần mềm, Lô 2 Đường Số 16, Quang Trung, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. (ĐT: 028 3891 1111)
36
Trường Cao đẳng Việt – Mỹ
Số 5, đường số 4, khu dân cư Trung Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh (ĐT: 028 5433 6888)
37
Trường Cao Đẳng Xây Dựng Thành phố Hồ Chí Minh
190 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức
38
Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ
256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ (ĐT: 0292 389 0060)
39
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2 Long Bình
Trương Văn Hải, khu phố 1, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai (ĐT: 0792996886 – Thanh Hằng)
40
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 3 Bình Dương
68 Lê Thị Trung, Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương (ĐT: 0274 3822 456)
41
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 5 Ninh Hòa
04 Tân Định, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa (ĐT: 0258 3630333 – 0258 3634540)
42
Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
639 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
43
Trường Trung cấp Bách Nghệ TPHCM
146 Đỗ Văn Dậy, xã Tân Hiệp, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (ĐT: 028 3710 5908)
44
Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist
Số 23/8 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (ĐT: 028 3844 2238)
45
Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Số 2 (Biên Hòa)
Số 99/5 Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai (ĐT: 0251 222 3602)
46
Trường Trung cấp Kỹ thuật – Du lịch Công đoàn Ninh Bình
Đường Triệu Việt Vương, Phường Bích Đào, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
47
Trường Trung cấp Nghề Củ Chi
Số 02 Nguyễn Đại Năng, khu phố 1, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
48
Trường Trung cấp Tây Nguyên
Số 1A Lê Hồng Phong, Phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột.
Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.
Anh/Chị vui lòng xem tập tin đính kèm.

TIN LIÊN QUAN

02 - T.7 2024

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Đợt 3 năm 2024)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Đợt 3 năm 2024) Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm…

02 - T.7 2024

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 3 năm 2024)

Về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 3 năm 2024) Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Bộ…

02 - T.7 2024

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 3 năm 2024)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 3 năm 2024) Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18…

10 - T.6 2024

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa (Đợt 3 năm 2024)

Căn cứ Thông tư số 28/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình…

18 - T.3 2024

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 2 năm 2024)

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại…

18 - T.3 2024

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Đợt 2 năm 2024)

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại…

18 - T.3 2024

Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 2 năm 2024)

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại…

18 - T.3 2024

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học hình thức đào tạo từ xa (Đợt 2 năm 2024)

Căn cứ Thông tư số 10/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 04 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo từ xa trình…

21 - T.2 2024

Thông báo về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2024)

Về việc tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2024) Căn cứ Thông tư số 08/2021T-BGDĐT ngày 18…

21 - T.2 2024

Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2024)

Về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức vừa làm vừa học (Đợt 1 năm 2024) Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm…