Đại học

Các tổ hợp môn xét tuyển và điều kiện bổ sung tuyển sinh Đại học hệ CQ 2016

CÁC TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN VÀ ĐIỀU KIỆN BỔ SUNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CQ 2016

Ngành học Tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển Điều kiện bổ sung 1 (*) Điều kiện bổ sung 2 (**)
Khoa học máy tính

TOÁN, Lý, Hóa

1

Ưu tiên điểm môn TOÁN

TOÁN, Lý, Anh

2

TOÁN, Văn, Anh

3

Hệ thống thông tin quản lý

Toán, Lý, Hóa;

1

Ưu tiên điểm môn TOÁN

Toán, Lý,  Anh;

2

Toán, Văn,  Anh

3

CNKT Công trình xây dựng

TOÁN, Lý, Hóa;

1

Ưu tiên điểm môn TOÁN

TOÁN, Lý, Anh;

2

TOÁN, Văn, Anh

3

Quản lý xây dựng

TOÁN, Lý, Hóa;

1

TOÁN, Lý,  Anh;

2

TOÁN, Văn,  Anh

3

Công nghệ Sinh học

Toán, Lý, Hóa;

2

Ưu tiên điểm môn TOÁN

Toán, Lý,  Anh;

3

Toán, Sinh, Hóa;

1

Toán, Văn,  Anh

4

Quản trị kinh doanh

Toán, Lý, Hóa;

3

Ưu tiên điểm môn:

  • TOÁN (Đối với tổ hợp Toán, Lý, Hóa)
  • ANH  (Đối với 2 tổ hợp còn lại)

Toán, Lý,  Anh;

2

Toán, Văn,  Anh

1

Tài chính ngân hàng

Toán, Lý, Hóa;

3

Ưu tiên điểm môn TOÁN

Toán, Lý,  Anh;

2

Toán, Văn,  Anh

1

Kế toán

Toán, Lý, Hóa;

3

Ưu tiên điểm môn TOÁN

Toán, Lý,  Anh;

2

Toán, Văn,  Anh

1

Kinh tế

Toán, Lý, Hóa;

3

Ưu tiên điểm môn TOÁN

Toán, Lý,  Anh;

2

Toán, Văn,  Anh

1

Luật kinh tế

Toán, Lý, Hóa;

4

Ưu tiên điểm môn:

  • – TOÁN đối với tổ hợp Toán, Lý, Hóa
  • – VĂN đối với tổ hợp Văn, Sử, Địa
  • – NGOẠI NGỮ đối với 2 tổ hợp còn lại

Toán, Lý,  Anh;

3

Văn, Sử, Địa;

2

Toán, Văn, Ngoại ngữ

1

Luật

Toán, Lý, Hóa;

4

(Ngành mới)

Toán, Lý,  Anh;

3

Văn, Sử, Địa;

2

Toán, Văn, Ngoại ngữ

1

Đông Nam á học

Toán, Lý,  Anh;

3

Ưu tiên điểm môn:

– ANH đối với tổ hợp Toán, Lý, Anh

– VĂN: đối với các tổ hợp còn lại.

Văn, Sử, Địa;

1

Toán, Văn, Ngoại ngữ

2

Văn, Sử, Ngoại ngữ

4

Xã hội học

Toán, Lý,  Anh;

3

Ưu tiên điểm môn:

– ANH đối với tổ hợp Toán, Lý, Anh

– VĂN: đối với các tổ hợp còn lại.

Văn, Sử, Địa;

1

Toán, Văn, Ngoại ngữ

2

Văn, Sử, Ngoại ngữ

4

Công tác Xã hội

Toán, Lý,  Anh;

3

Ưu tiên điểm môn:

– ANH đối với tổ hợp Toán, Lý, Anh

– VĂN: đối với các tổ hợp còn lại.

Văn, Sử, Địa;

1

Toán, Văn, Ngoại ngữ

2

Văn, Sử, Ngoại ngữ

4

Ngôn ngữ Anh

Toán, Lý,  ANH;

2

Ưu tiên điểm môn NGOẠI NGỮ.

Toán, Văn,  ANH;

1

 Văn, Sử,  ANH

3

Ngôn ngữ Trung Quốc

Toán, Lý,  ANH;

2

Toán,Văn,  NGOẠI NGỮ;

1

Văn, Sử, NGOẠI NGỮ

3

Ngôn ngữ Nhật

Toán, Lý,  ANH;

2

Toán, Văn, NGOẠI NGỮ;

1

Văn, Sử, NGOẠI NGỮ

3

Ghi chú:

– Các môn in HOA đậm được nhân hệ số 2.

(*) Thứ tự ưu tiên dùng để xét tuyển trong trường hợp có nhiều thí sinh ở cuối danh sách trúng tuyển có điểm xét tuyển như nhau. Những thí sinh có tổ hợp ưu tiên cao hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.

(**) Dùng để xét tuyển trong trường hợp có nhiều thí sinh ở cuối danh sách trúng tuyển có điểm xét tuyển như nhau sau khi đã xét điều kiện bổ sung 1.

TIN LIÊN QUAN

15 - T.4 2024

Thông báo v/v đăng ký xét tuyển đại học chính quy – năm 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM THÔNG BÁO Về việc đăng ký xét tuyển đại học chính quy Phương thức xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của Trường (Học…

17 - T.4 2023

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển theo Đề án tuyển sinh riêng (Học bạ) năm 2023

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo nhận hồ sơ xét tuyển các phương thức xét tuyển theo Đề án tuyển sinh…

16 - T.9 2022

Thông báo Kết quả xét tuyển Đại học CQ 2022

HĐTS TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2022 Xem chi tiết…

05 - T.4 2022

Thông báo tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2022

Căn cứ Thông tư số 07/VBHN-BGDĐT ngày 20/12/2021 ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, hợp…

22 - T.2 2022

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022

Trường Đại học Mở Tp.HCM thông báo phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 (dự kiến) của Trường như sau: Chỉ tiêu dự kiến: 4,900 Mã trường: MBS…

16 - T.9 2021

Thông báo ĐIỂM CHUẨN trúng tuyển theo kết quả tốt nghiệp THPT 2021

HĐTS TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN SINH ĐHCQ NĂM 2021 Phương thức Xét tuyển Kết quả thi Tốt nghiệp…

16 - T.8 2021

Thông báo vv tuyển sinh thí sinh đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021

Căn cứ Công văn số 3190/BGDĐT-GDĐH ngày 30 tháng 07 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình…

16 - T.8 2021

Thông báo mức điểm nhận ĐKXT Đại học CQ đợt 1 năm 2021- Xét tuyển Kết quả thi TN THPT 2021

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngưỡng điểm nhận đăng ký xét tuyển Đại học Chính quy đợt 1 năm 2021 hình thức xét tuyển…

21 - T.7 2021

Thông báo Hướng dẫn Tân sinh viên nhập học khóa 2021 (Đợt 1)

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN TÂN SINH VIÊN NHẬP HỌC KHÓA 2021 (ĐỢT 1) Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ…

16 - T.6 2021

Thông báo KẾT QUẢ ưu tiên xét tuyển Học sinh Giỏi, Ưu tiên xét tuyển học bạ có CC ngoại ngữ và Đủ điều kiện về điểm theo kết quả học tập THPT (Học bạ)

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả xét tuyển theo phương thức ưu tiên xét tuyển Học sinh Giỏi, Ưu…