Thông báo tuyển sinh

Sau Đại Học

 • TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2021, ĐỢT 1 Thursday 01 - T.1
  TUYỂN SINH CAO HỌC NĂM 2021, ĐỢT 1

  Chuyên ngành tuyển sinh: ·         Quản trị kinh doanh ·         Tài chính-Ngân hàng ·         Kinh tế học ·         Kế toán ·         Khoa học máy tính ·         Công nghệ sinh học...

 • TUYỂN SINH TIẾN SĨ NĂM 2021, ĐỢT 1 Thursday 01 - T.1
  TUYỂN SINH TIẾN SĨ NĂM 2021, ĐỢT 1

  Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Kinh tế học Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh Kỹ thuật xây dựng Tài chính – ngân...

 • TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2020 – ĐỢT 2 Thursday 01 - T.1
  TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2020 – ĐỢT 2

   Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Tiến sĩ năm 2020 như sau: 1. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Kinh tế học Lý...

 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2020 Thursday 03 - T.9
  THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2020

  Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh Tiến sĩ năm 2020 như sau: 1. Chuyên ngành tuyển sinh: Quản trị kinh doanh Kinh tế...

Đại học

Đào tạo Trực tuyến