Tuyển dụng

Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ  Năm học 2019-2020 (đợt 1)
Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm học 2019-2020 (đợt 1)(29/11/2019) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu... Chi tiết
Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ  Năm học 2019-2020
Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ Năm học 2019-2020(09/09/2019) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu... Chi tiết
Thông báo Tuyển dụng nhân viên năm học 2018-2019 (bổ sung)
Thông báo Tuyển dụng nhân viên năm học 2018-2019 (bổ sung)(28/08/2019) Chi tiết mô tả vị trí công việc tại đây Hồ sơ bao gồm: Đơn... Chi tiết
Quyết định trúng tuyển Viên chức Nhân viên năm học 2018-2019 đợt 2
Quyết định trúng tuyển Viên chức Nhân viên năm học 2018-2019 đợt 2(21/08/2019) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo quyết định trúng tuyển... Chi tiết
Thông báo Tuyển dụng nhân viên CNTT năm học 2018-2019 (Đợt 2)
Thông báo Tuyển dụng nhân viên CNTT năm học 2018-2019 (Đợt 2)(04/06/2019) Chi tiết mô tả vị trí công việc tại đây Hồ sơ bao gồm: Đơn... Chi tiết
Thông báo Tuyển dụng nhân viên khối văn phòng năm học 2018-2019 (Đợt 2)
Thông báo Tuyển dụng nhân viên khối văn phòng năm học 2018-2019 (Đợt 2) Chi tiết mô tả công việc tại đây Hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký... Chi tiết
Thông báo Tuyển dụng Giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ năm 2018-2019
Thông báo Tuyển dụng Giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ năm 2018-2019(06/08/2018) Hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu Download tại... Chi tiết