Tuyển dụng

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vị trí Giảng viên và Chuyên viên năm 2023
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vị trí Giảng viên và Chuyên viên năm 2023(23/06/2023) Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số... Chi tiết
Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023
Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023(17/03/2023) THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023 Căn cứ kế... Chi tiết
Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ – Năm 2023
Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ – Năm 2023 THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ – Năm 2023... Chi tiết
Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ – Năm 2023
Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ – Năm 2023 THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ – Năm 2023... Chi tiết
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vị trí giảng viên năm học 2021-2022 (đợt bổ sung)
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vị trí giảng viên năm học 2021-2022 (đợt bổ sung)(28/12/2022) Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số... Chi tiết
Tuyển dụng Viên chức – ngạch Chuyên viên Năm học 2021-2022 (đợt bổ sung)
Tuyển dụng Viên chức – ngạch Chuyên viên Năm học 2021-2022 (đợt bổ sung)(26/09/2022) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển Viên chức ngạch chuyên... Chi tiết
Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ  Năm học 2021-2022 (đợt bổ sung)
Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm học 2021-2022 (đợt bổ sung) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu... Chi tiết
Thông báo danh sách trúng tuyển viên chức năm học 2021-2022
Thông báo danh sách trúng tuyển viên chức năm học 2021-2022(17/08/2022) DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC – GIẢNG VIÊN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM HỌC... Chi tiết