Tuyển dụng

THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ  Năm học 2021-2022
THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm học 2021-2022(08/04/2022) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu... Chi tiết
THÔNG BÁO Tuyển dụng Viên chức – ngạch Chuyên viên Năm học 2021-2022
THÔNG BÁO Tuyển dụng Viên chức – ngạch Chuyên viên Năm học 2021-2022 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển Viên chức ngạch chuyên... Chi tiết
THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ  Năm học 2021-2022
THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ Năm học 2021-2022 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu... Chi tiết
THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC (ĐỢT 2) NĂM HỌC 2020-2021
THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC (ĐỢT 2) NĂM HỌC 2020-2021(13/12/2021) TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC (ĐỢT 2)... Chi tiết
Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm học 2020-2021(đợt 2)
Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm học 2020-2021(đợt 2)(26/05/2021) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu... Chi tiết
Tuyển dụng Nhân viên Năm học 2020-2021 (bổ sung)
Tuyển dụng Nhân viên Năm học 2020-2021 (bổ sung)(14/05/2021) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển Viên chức ở các... Chi tiết
THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC – NĂM HỌC 2020-2021
THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC – NĂM HỌC 2020-2021(24/03/2021) DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021 STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH... Chi tiết
Tuyển dụng Nhân viên Năm học 2020-2021 đợt bổ sung
Tuyển dụng Nhân viên Năm học 2020-2021 đợt bổ sung(20/01/2021) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển Nhân viên ở các... Chi tiết
THÔNG BÁO Tuyển dụng Nhân viên Năm học 2020-2021
THÔNG BÁO Tuyển dụng Nhân viên Năm học 2020-2021(18/11/2020) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển Nhân viên ở các... Chi tiết