Tuyển dụng

Tuyển dụng Nhân viên Năm học 2020-2021 đợt bổ sung
Tuyển dụng Nhân viên Năm học 2020-2021 đợt bổ sung(20/01/2021) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển Nhân viên ở các... Chi tiết
THÔNG BÁO Tuyển dụng Nhân viên Năm học 2020-2021
THÔNG BÁO Tuyển dụng Nhân viên Năm học 2020-2021(18/11/2020) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển Nhân viên ở các... Chi tiết
Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ  Năm học 2020-2021
Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ Năm học 2020-2021(13/08/2020) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu... Chi tiết
Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ  Năm học 2020-2021
Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm học 2020-2021 Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu... Chi tiết
Thông báo danh sách trúng tuyển Viên chức – Nhân viên năm học 2018-2019 (đợt bổ sung)
Thông báo danh sách trúng tuyển Viên chức – Nhân viên năm học 2018-2019 (đợt bổ sung)(12/12/2019) DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC  – NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018-2019 (đợt bổ sung)... Chi tiết
Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ  Năm học 2019-2020 (đợt 1)
Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm học 2019-2020 (đợt 1)(29/11/2019) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu... Chi tiết
Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ  Năm học 2019-2020
Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ Năm học 2019-2020(09/09/2019) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu... Chi tiết
Thông báo Tuyển dụng nhân viên năm học 2018-2019 (bổ sung)
Thông báo Tuyển dụng nhân viên năm học 2018-2019 (bổ sung)(28/08/2019) Chi tiết mô tả vị trí công việc tại đây Hồ sơ bao gồm: Đơn... Chi tiết
Quyết định trúng tuyển Viên chức Nhân viên năm học 2018-2019 đợt 2
Quyết định trúng tuyển Viên chức Nhân viên năm học 2018-2019 đợt 2(21/08/2019) Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo quyết định trúng tuyển... Chi tiết
Thông báo Tuyển dụng nhân viên CNTT năm học 2018-2019 (Đợt 2)
Thông báo Tuyển dụng nhân viên CNTT năm học 2018-2019 (Đợt 2)(04/06/2019) Chi tiết mô tả vị trí công việc tại đây Hồ sơ bao gồm: Đơn... Chi tiết