Chức năng – Nhiệm vụ

Chức năng và Nhiệm vụ của Phòng Hành chính – Quản trị:

Chức năng:

Bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường

Nhiệm vụ:

 • Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của trạm cho từng năm học.
 • Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ và nhân viên nhà trường cụ thể như sau:
  • Tổ chức khám sức khỏe định ký hàng năm và phân loại sức khỏe.
  • Quản lý và lưu trữ hồ sơ sức khỏe.
  • Sơ cấp cứu, cấu cứu, khám bệnh chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp thuốc thông thường, chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.
  • Tuyên truyền giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe.
  • Xét tiêu chuẩn miễn giảm thực hành GDTC-GDQP.
 • Công tác Bảo hiểm y tế – Bảo hiểm tai nạn cho học sinh, sinh viên.
 • Tổ chức thực hiện vệ sinh môi trường, học đường, phòng chống các bệnh dịch, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống HIV, ma túy và các bệnh xã hội, không hút thuốc lá tại trường học.
 • Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.
 • Phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác khác được giao trong trường.

Địa chỉ liên hệ:

Trạm y tế: Phòng 302 – 97 Võ Văn Tần P.6 Q.3 Tp.HCM.

ĐT : 08.39300210 (xin số 704).

Sinh viên học tại cơ sở Bình Dương: Trạm y tế Phường Phú lợi – Thị xã thủ dầu 1 – Bình Dương.

Sinh viên học tại cơ sở 119 Phổ Quang – Quận Phú Nhuận: Phòng y tế tại cơ sở.