Khoa Đào tạo Sau Đại học

Recap Seminar: Knowledge Creation In Business Research For Early Career Researchers

Recap Seminar: Knowledge Creation In Business Research For Early Career Researchers

Chiều ngày 12/01/2023, tại Phòng truyền thống – Cơ sở 97 Võ Văn Tần, Khoa...
Chi tiết
Buổi Gặp gỡ đầu khoá Nghiên cứu sinh Khoá 2022

Buổi Gặp gỡ đầu khoá Nghiên cứu sinh Khoá 2022

Sáng ngày 26/11/2022, tại Phòng truyền thống – Cơ sở 97 Võ Văn Tần, Khoa...
Chi tiết
Hội thảo “Xuất bản học thuật trong Khoa học Xã hội”

Hội thảo “Xuất bản học thuật trong Khoa học Xã hội”

Nhằm định hướng cho các Học viên lớp Cao học Ngành Ngoại ngữ tại Trường...
Chi tiết
Buổi Tư vấn Chương trình Đào tạo Tiến sĩ Đợt 2, năm 2022

Buổi Tư vấn Chương trình Đào tạo Tiến sĩ Đợt 2, năm 2022

“Với chương trình đào tạo Tiến sĩ, nhà trường đặc biệt chú trọng vào học...
Chi tiết
Buổi giới thiệu chương trình đào tạo Thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Buổi giới thiệu chương trình đào tạo Thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Chiều ngày 24 tháng 9 năm 2022, Khoa Đào tạo Sau đại học, Trường đại...
Chi tiết
Báo cáo chuyên đề Systematic bibliometric literature review

Báo cáo chuyên đề Systematic bibliometric literature review

Sáng ngày 17/09/2022, Khoa Đào tạo Sau đại học đã tổ chức buổi báo cáo...
Chi tiết
Sinh hoạt đầu khóa Tân Nghiên cứu sinh (đợt 1) năm 2022

Sinh hoạt đầu khóa Tân Nghiên cứu sinh (đợt 1) năm 2022

Sáng ngày 27/08/2022, Khoa Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Mở Thành phố Hồ...
Chi tiết
Sinh hoạt đầu khóa Tân học viên Cao học (đợt 1) năm 2022

Sinh hoạt đầu khóa Tân học viên Cao học (đợt 1) năm 2022

Sáng ngày 13/08/2022, Khoa Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Mở Thành phố Hồ...
Chi tiết
Workshop với chủ đề “Thống kê với phần mềm R”

Workshop với chủ đề “Thống kê với phần mềm R”

Ngày 23/7/2022 tại Hội trường 601 cơ sở 97 Võ Văn Tần đã diễn ra...
Chi tiết