TT. Nghiên Cứu & P.Triển

Workshop: Retaining talents by performance management

Workshop: Retaining talents by performance management

Ngày 30/10/2022, buổi Workshop "Retaining talents by performance management" đã được tổ chức tại Phòng...
Chi tiết
Hội thảo Cơ hội phát triển nghề nghiệp gắn kết và nâng tầm nghề nhân sự

Hội thảo Cơ hội phát triển nghề nghiệp gắn kết và nâng tầm nghề nhân sự

Nghề nhân sự có phải là nghề làm dâu trăm họ? Liệu nghề nhân sự...
Chi tiết
Báo cáo chuyên đề “An American in China: A Sketch on Aspects of Life in Qingdao”

Báo cáo chuyên đề “An American in China: A Sketch on Aspects of Life in Qingdao”

Ngày 15/12/2018, tại Hội trường 601, cơ sở 97 Võ Văn Tần của Trường Đại...
Chi tiết
Chiếu phim – tọa đàm “Cholesterol: Hành trình một cuộc lừa bịp siêu đẳng”

Chiếu phim – tọa đàm “Cholesterol: Hành trình một cuộc lừa bịp siêu đẳng”

Con số thống kê từ nhiều nguồn khác nhau cho rằng số lượng người rối...
Chi tiết
Mời tham dự Seminar “Một số vấn đề quan ngại từ thượng nguồn sông Mekong”

Mời tham dự Seminar “Một số vấn đề quan ngại từ thượng nguồn sông Mekong”

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - Trường Đại học Mở Tp.HCM trân trọng kính...
Chi tiết