Khoa XHH-CTXH-ĐNA

Chương trình “Gặp mặt và giao lưu sinh viên Lào” nhân kỷ niệm 44 năm Quốc khánh Lào

Chương trình “Gặp mặt và giao lưu sinh viên Lào” nhân kỷ niệm 44 năm Quốc khánh Lào

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân...
Chi tiết
Hội thảo góp ý chuẩn đầu ra CTĐT ngành Công tác xã hội

Hội thảo góp ý chuẩn đầu ra CTĐT ngành Công tác xã hội

Ngày 30/7 vừa qua, Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông...
Chi tiết
Hội nghị triển khai Kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2019 – 2020

Hội nghị triển khai Kế hoạch Sinh viên Nghiên cứu Khoa học 2019 – 2020

Nhằm thúc đẩy tinh thần và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa...
Chi tiết
Báo cáo Chuyên đề “Thiền và đời sống”

Báo cáo Chuyên đề “Thiền và đời sống”

Sáng 27/7/2019, Khoa Xã hội học - Công tác xã hội - Đông Nam Á...
Chi tiết
Hội thảo Tiểu văn hóa đô thị và quá trình hội nhập tại Việt Nam

Hội thảo Tiểu văn hóa đô thị và quá trình hội nhập tại Việt Nam

Trong suốt chiều dài phát triển của dân tộc Việt Nam, văn hoá luôn đóng...
Chi tiết
Báo cáo chuyên đề “An American in China: A Sketch on Aspects of Life in Qingdao”

Báo cáo chuyên đề “An American in China: A Sketch on Aspects of Life in Qingdao”

Ngày 15/12/2018, tại Hội trường 601, cơ sở 97 Võ Văn Tần của Trường Đại...
Chi tiết
Chung kết cuộc thi “Nhà truyền thông chuyên nghiệp 2018”

Chung kết cuộc thi “Nhà truyền thông chuyên nghiệp 2018”

Cuộc thi Nhà truyền thông chuyên nghiệp là cuộc thi học thuật thường niên do...
Chi tiết