Khoa Công nghệ sinh học

Hoạt động của Câu lạc bộ Anh văn khoa Công nghệ sinh học tháng 4/2017

Hoạt động của Câu lạc bộ Anh văn khoa Công nghệ sinh học tháng 4/2017

Ngày 27/04/2017 tại Cơ sở Bình Dương CLB Anh Văn đã tổ chức buổi sinh...
Chi tiết
Chương trình Trao đổi Giảng viên, Sinh viên thực tập trong khu vực Đông Nam Á

Chương trình Trao đổi Giảng viên, Sinh viên thực tập trong khu vực Đông Nam Á

Phòng Hợp tác - Quản lý khoa học thông báo đến quý lãnh đạo về...
Chi tiết