Khoa Đào tạo Sau Đại học

Báo cáo chuyên đề: Tình hình thực tế kinh tế – xã hội của Tỉnh Tiền Giang và Đồng Bằng Sông Cửu Long

Ngày 09/12/2018, tại Hội trường 601 cơ sở Võ Văn Tần, Khoa Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh (OU) đã tổ chức báo cáo chuyên đề: Tình hình thực tế kinh tế xã hội của Tỉnh Tiền Giang và Đồng Bằng Sông Cửu Long dành cho các học viên cao học, sinh viên đại học ngành Kinh tế. Báo cáo viên là TS. Lê Văn Hưởng – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Nội dung báo cáo của chuyên đề gồm 5 phần chính là kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020, tổ chức triển khai thực hiện, kết quả đạt được, kinh nghiệm điều hành và cuối cùng là phương hướng thời gian tới. Ông Lê Văn Hưởng cho rằng phát triển kinh tế – xã hội là vô cùng cấp thiết hiện nay vì có thể xác định được tầm nhìn, định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, qua đó có nhiều mục tiêu phát triển khác nhau, khả năng cân đối ngân sách với việc thực thi các chính sách. Bên cạnh đó còn thiết lập được mối quan hệ giữa khu vực tư nhân với khu vực công, mối liên kết với người dân và cộng đồng, tăng cường tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình và có thể theo dõi, đánh giá được kế hoạch. Muốn phát triển bền vững, Việt Nam phải tập trung vào 3 nhóm chính là kinh tế, xã hội, tư duy nhìn nhận  tầm quan trọng của bảo vệ môi trường và sự cần thiết phải giải quyết những bất ổn trong xã hội. Sau khi phân tích vấn đề, các bước tổ chức triển khai cần chặt chẽ thực hiện đầy đủ các quy trình: xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, giám sát và sơ kết, tổng kết. Thông qua đó rút ra được các kinh nghiệm thực tiễn trong nhận thức và hành động từ tỉnh đến cơ sở, quyết tâm cao một cách thực tế, cụ thể, xác định lộ trình cụ thể để đạt được mục tiêu đề ra: Theo thời gian, công việc ưu tiên, nhân tố nào tạo tác động, lan tỏa và thực hiện đúng quy trình: Nắm chắc thực trạng; Đề ra mục tiêu cụ thể; Giải pháp khả thi; Đảm bảo nguồn lực thực hiện; Giám sát, kiểm tra, sơ kết – tổng kết. Cuối cùng là các địa phương cần tận dụng tối đa 3 nguồn lực thực tiễn là nguồn nhân lực, đất đai và nguồn vốn.

Qua các số liệu và bài học thực tiễn từ địa phương được báo cáo trong chuyện đề chính là cơ hội cho các bạn học viên, sinh viên Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh (OU) được áp dụng các kiến thức lý thuyết đã được học và có góc nhìn rộng hơn về vấn đề phát triển kinh tế – xã hội đất nước hiện nay.

 

IMG_9400

 

IMG_9414

 

IMG_9434

 

IMG_9440

 

IMG_9409

Na Nguyễn

TIN LIÊN QUAN

24 - T.9 2022

Buổi giới thiệu chương trình đào tạo Thạc sĩ đợt 2 năm 2022

Chiều ngày 24 tháng 9 năm 2022, Khoa Đào tạo Sau đại học, Trường đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi giới thiệu chương trình…

17 - T.9 2022

Báo cáo chuyên đề Systematic bibliometric literature review

Sáng ngày 17/09/2022, Khoa Đào tạo Sau đại học đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề Systematic bibliometric literature review tại cơ sở 97 Võ Văn Tần. Báo cáo…

27 - T.8 2022

Sinh hoạt đầu khóa Tân Nghiên cứu sinh (đợt 1) năm 2022

Sáng ngày 27/08/2022, Khoa Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi Sinh hoạt đầu khóa dành cho 18 tân Nghiên cứu sinh…

13 - T.8 2022

Sinh hoạt đầu khóa Tân học viên Cao học (đợt 1) năm 2022

Sáng ngày 13/08/2022, Khoa Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi Sinh hoạt đầu khóa dành cho 216 tân học viên cao…

23 - T.7 2022

Workshop với chủ đề “Thống kê với phần mềm R”

Ngày 23/7/2022 tại Hội trường 601 cơ sở 97 Võ Văn Tần đã diễn ra buổi Workshop với chủ đề “Thống kê với phần mềm R”. Dưới sự hướng dẫn…

18 - T.6 2022

Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ chương trình đào tạo liên kết Việt – Bỉ năm 2022

Sáng ngày 18/6, Trường ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã làm Lễ tốt nghiệp và trao bằng Thạc sĩ chương trình đào tạo liên kết Việt – Bỉ năm…

21 - T.5 2022

[Info session] Giới thiệu chương trình đào tạo Tiến sĩ 2022 (chính quy) – Khoa Đào Tạo Sau Đại Học

Sáng ngày 21/05/2022, buổi giới thiệu và trao đổi thông tin Chương trình Đào tạo Tiến sĩ (chính quy) đã được tổ chức tại cơ sở 97 Võ Văn Tần,…

07 - T.5 2022

Info Session – Tư vấn chương trình tiến sĩ Đợt 1 – 2022

Khoa Đào tạo Sau Đại học đã tổ chức Buổi tư vấn chương trình Thạc Sĩ dự tuyển Cao học vào 8h30 sáng ngày 07/05. Sự kiện được tổ chức…

08 - T.1 2022

Chương trình sinh hoạt đầu khoá dành cho tân nghiên cứu sinh khoá 2021, Trường ĐH Mở TP. HCM

Sáng ngày 08/01/2022, tại hội trường 602 cơ sở 97 Võ Văn Tần, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi sinh hoạt đầu khóa…

08 - T.1 2022

Chương trình Gặp mặt Giảng viên hướng dẫn và Nghiên Cứu Sinh Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.

Chiều ngày 08/01/2022, Khoa Đào tạo Sau Đại học đã tổ chức Chương trình Gặp mặt giảng viên hướng dẫn với các nghiên cứu sinh. Buổi gặp mặt với mục…