Thông cáo báo chí

Workshop: “Lý thuyết điều tiết: Bài giảng của Giáo sư Robert Boyer

Workshop: “Lý thuyết điều tiết: Bài giảng của Giáo sư Robert Boyer

Hoạt động nằm trong Hội thảo khoa học quốc tế

“Đánh giá lại chủ nghĩa tư bản và xã hội châu Á trong thế kỷ XXI: Tổng quan so sánh các thành tựu của Việt Nam sau 30 năm đổi mới và những thách thức phía trước”

GIỚI THIỆU

  1. Giới thiệu về hội thảo:

– Tên tiếng Việt: Hội thảo khoa học quốc tế “Đánh giá lại chủ nghĩa tư bản và xã hội châu Á trong thế kỷ XXI: Tổng quan so sánh các thành tựu của Việt Nam sau 30 năm đổi mới và những thách thức phía trước”

– Tên tiếng Anh: International Conference “Rethinking Asian Capitalism and Society in the 21st Century: A comparative overview on 30 years of Vietnam’s achievements under Doi Moi and Challenges ahead”

Ba mươi năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ, các nền kinh tế chuyển đổi từ mô hình Xô viết ở Châu Á đã phát triển theo hướng khác với các quốc gia Đông Âu, tuy rằng vẫn đối mặt với các thách thức tương tự. Trong dòng chảy đó, việc chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang thực hiện chính sách Đổi mới đã tạo ra động lực phát triển cho Việt Nam kể từ năm 1986. Hiện nay, Việt nam đang bước vào một giai đoạn quan trọng trên con đường trở thành một nền kinh tế công nghiệp và hiện đại. Tuy nhiên, vẫn còn những khoảng cách đáng kể trong việc đổi mới năng lực nhằm áp ứng những yêu cầu của một nền kinh tế hiện đại để tăng cường hội nhập quốc tế và giải quyết những thách thức phía trước. Để tạo ra những giải pháp tốt nhất cho nền kinh tế và xã hội của Việt Nam trong tương lai, điều quan trọng là phải chú trong xem xét thành tựu và bài học kinh nghiệm đã đạt được và cân nhắc những vấn đề tương lai từ góc nhìn manh tính so sánh và mang tính khu vực.

Từ ý tưởng trên, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (SISS), Viện nghiên cứu về Đông Nam Á đương đại (IRASEC), Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), và Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC OU) đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Đánh giá lại chủ nghĩa tư bản và xã hội châu Á trong thế kỷ XXI: Tổng quan so sánh các thành tựu của Việt Nam sau 30 năm đổi mới và những thách thức phía trước” từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 11 năm 2019. Mục đích của hội thảo này là để nêu bật những nét đăc trưng của con đướng quá độ ở châu Á và mặc khác để xác định những thách thức chính mà Việt nam cũng như các quốc gia khác trong khu vực đang gặp phải. Hội thảo sẽ thảo luận những thách thức của chủ nghĩa tư bản và xã hội châu Á trong bối cảnh đa quốc gia và đa chiều từ nhiều chuyên ngành khác nhau trong lĩnh vực khoa học xã hội.

Hội thảo đã nhận được nhiều bài nghiên cứu có giá trị của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia từ nhiều quốc gia trên thế giới. Các phiên chính của hội thảo sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8 tháng 11 năm 2019 tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ theo hai chủ đề là “Việt Nam hôm qua và hôm nay” và “Những thách thức của thế kỷ 21 trong một thế giới toàn cầu”. Bên cạnh các báo cáo nghiên cứu, hội thảo còn có các báo cáo đề dẫn của các giáo sư, nhà kinh tế học hàng đầu như giáo sư Anne Cheng (Collège de France, Pháp), giáo sư Robert Boyer (the Institute of the Americas, Pháp), Bertrand Badre (CEO và Founder của Blue like an Orange Sustainable Capital); các diễn giả như ông Sébastien Lechevalier (President of the France-Japan Foundation), ông Marcin Piatkowski (chuyên gia kinh tế cao cấp của Ngân hàng Thế giới), giáo sư Suthiphand Chirathivat (Đại học Chulalongkorn, Thái Lan), nhà kinh tế học Lê Văn Cường (Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp). Bên cạnh đó, hội thảo còn có một toạ đàm với chủ đề “Việt Nam trên bản đồ thế giới” với các khách mời là bà Tôn Nữ Thị Ninh (Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển), Ông Nguyễn Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp (chuyên gia về các vấn đề quốc tế của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore), giáo sư Yves Tiberghien (Institute for Asian Research, Đại học British Columbia), Bà Vũ Kim Hạnh (Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao).

Ngoài ra, Hội thảo còn có chương trình workshop về lý thuyết điều tiết do giáo sư, nhà kinh tế học Robert Boyer trình bày trước đó vào ngày 06.11.2019 tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và chương trình tham quan thực tế tại tỉnh Tiền Giang vào ngày 9.11.2019.

 

  1. Giới thiệu về Workshop trước Hội thảo: “Lý thuyết điều tiết”

Trường phái “điều tiết” (regulation) là một trong các trường phái kinh tế học cấp tiến xuất hiện đầu tiên ở Pháp, sau đó ảnh hưởng nhanh chóng đến các mô hình kinh tế Mỹ, Anh, Đức, Bắc Âu và Nhật Bản. Trong hơn hai thập qua, lý thuyết điều tiết được chú ý ngày càng nhiều ở các quốc gia Nam bán cầu. Theo đó, cách tiếp cận này được phát triển bởi các nhà kinh tế học M. Aglietta, R. Boyer, J. Mistral, A. Lipiets, B. Coriat, v.v để trở thành một “trào lưu toàn cầu”, một lý thuyết quan trọng trong kinh tế học.

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, những vấn đề cả về lý luận và thực tiễn của kinh tế chính trị đã và đang được quan tâm trong suốt ba mươi năm Đổi Mới. Để trả lời cho những vấn đề đó, lý thuyết về kinh tế học điều tiết cung cấp những kiến thức tiềm năng không chỉ trong lĩnh vực học thuật mà còn trong công tác quản lý và điều hành.

Để mang lại cho giảng viên, sinh viên và học viên một cơ hội đặc biệt tìm hiểu về lý thuyết điều tiết, trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Workshop với sự trình bày của giáo sư, nhà kinh tế học Robert Boyer một trong những người khởi xướng và phát triển lý thuyết này. Đây là một hoạt động nằm trong Hội thảo “Đánh giá lại chủ nghĩa tư bản và xã hội châu Á trong thế kỷ XXI: Tổng quan so sánh các thành tựu của Việt Nam sau 30 năm đổi mới và những thách thức phía trước” do Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (SISS), Viện nghiên cứu về Đông Nam Á đương đại (IRASEC), Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), và Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC OU) đồng tổ chức từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 11 năm 2019.

Workshop diễn ra vào ngày 06.11.2019 tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng 704, 35-37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Tham dự chương trình, người học được nghe và trao đổi trực tiếp với giáo sư Robert Boyer thông qua một dịch giả hàng đầu trong phân vùng dịch giả sách kinh tế hiện nay tại Việt Nam: Nguyễn Đôn Phước. Các tác phẩm dịch kinh điển có thể được kể tới của dịch giả Nguyễn Đôn Phước là Từ điển phân tích kinh tế, Đạo đức trong kinh tế, Giải Nobel Kinh tế, Kinh tế học tổ chức, Xã hội học về tiền bạc, v.v…

 

Tài liệu tham khảo gửi cho người tham dự

Tiếng Anh:

  • Robert Boyer (2019). Comparative political economic in the light of Regulation Theory. Prepared for Ivano Cardinale and Roberto Scazzeri (eds.) “The Palgrave handbook of political economy” Palgrave, London
  • Robert Boyer (2018). THE PROCESS OF DEVELOPMENT: The contribution of Régulation Theory.

Tiếng Việt:

  • Việt Phương (1988). “Lý thuyết điều tiết” trong tài liệu tham khảo Các học thuyết của nền kinh tế thị trường. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.
  • Gélédan A.(1996), “Trường phái điều tiết” trong Lịch sử tư tưởng kinh tế tập 2 – Các tác giả đương đại, Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
  • Coriat, B. (1994). “Lý thuyết điều tiết: nguồn gốc, đặc thù và triển vọng”. Futur antérieur, (especial). Nguyễn Đôn Phước dịch. Web <http://www.phantichkinhte123.com/2017/01/li-thuyet-ieu-tiet-nguon-goc-ac-thu-va.html>.
  • Xavier Greffe, Jérome Lallement, Michel de Vroey (2002). “Robert Boyer: Lí thuyết điều tiết: một phân tích phê phán” trong Dictionnaire des grandes oeuvres économiques. Dalloz, Paris, 2002, trang 65-73. Nguyễn Đôn Phước dịch. Web < http://www.phantichkinhte123.com/2019/05/robert-boyer-li-thuyet-ieu-tiet-mot.html>.

 

 

KỊCH BẢN

 

TT Thời gian Nội dung Ghi chú
7g55 Đón giáo sư tại Khách sạn Âu Lạc
8g00 – 8g30 Điểm danh người tham dự
8g25 – 8g30 Ổn định người tham dự

Mời khách vào Phòng 704

8g25 Tổng hợp danh sách khách mời chuyển cho MC
TT Thời gian Nội dung Lời dẫn của MC
8g30-8g32 Tuyên bố lý do Hân hoan chào đón Quý vị đại biểu, Quý Thầy/Cô/Anh/Chị đã đến tham dự Workshop “Lý thuyết điều tiết”.

Thay mặt ban tổ chức kính gửi đến quý vị đại biểu, Quý Thầy/Cô/Anh/Chị lời chúc sức khỏe. Chúc cho buổi Workshop thành công tốt đẹp.
Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý Thầy/Cô/Anh/Chị, nhằm mang lại cho giảng viên, sinh viên và học viên một cơ hội đặc biệt để tìm hiểu về lý thuyết điều tiết, trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi Workshop với sự trình bày của giáo sư, nhà kinh tế học Robert Boyer -một trong những người khởi xướng và phát triển lý thuyết này. Đây là hoạt động nằm trong Hội thảo “Đánh giá lại chủ nghĩa tư bản và xã hội châu Á trong thế kỷ XXI: Tổng quan so sánh các thành tựu của Việt Nam sau 30 năm đổi mới và những thách thức phía trước” do Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (SISS), Viện nghiên cứu về Đông Nam Á đương đại (IRASEC), Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS), và Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC OU) đồng tổ chức từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 11 năm 2019.

8g32-8g35 Giới thiệu đại biểu Tham gia buổi Workshop chúng tôi xin trân trọng giới thiệu:

Về phía diễn giả:

– Diễn giả – Giáo sư, Nhà kinh tế học Robert Boyer, từ
– Dịch giả Nguyễn Đôn Phước

 

Về phía các đơn vị đồng tổ chức:

– Giáo sư Arsène Rieber – Giám đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế ứng dụng vào toàn cầu hóa (CREAM) – Đại học Rouen Normandy

– PGS. Trần Thị Liên Claire, Giám đốc Viện nghiên cứu về Đông Nam Á đương đại, Băng Cốc, Thái Lan

– GS. Trần Thị Anh Đào, Nhà kinh tế học Viện nghiên cứu về Đông Nam Á đương đại tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

Về phía trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh:

– PGS. TS. Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

– TS. Phạm Đình Long, Phó Trưởng khoa Kinh tế và Quản lý công Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

– TS. …

Xin trân trọng giới thiệu, đến dự buổi Workshop hôm nay, có các nhà nghiên cứu, quý thầy/cô là giảng viên, các học viên, sinh viên trong và ngoài trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh – những người quan tâm đến Trường phái “kinh tế học điều tiết”.

8g35-8g40 Phát biểu của lãnh đạo nhà trường Kính thưa quý vị,

Sau đây, xin trân trọng kính mời
PGS. TS. Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Phát biểu chào mừng cho buổi

Xin trân trọng kính mời!

8g40-8g43 Tặng quà Giáo sư Robert Boyer Thay cho lời cảm ơn chân thành, xin kính mời PGS. TS. Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gửi đến Giáo sư Robert Boyer món quà của nhà trường.

Xin trân trọng kính mời!

8g43-8g45 Tặng quà dịch giả Nguyễn Đôn Phước Chúng tôi xin gửi lời cảm người sẽ cùng đồng hành cùng chúng ta trong suốt workshop Dịch giả Nguyễn Đôn Phước.

Và xin trân trọng kính mời PGS. Trần Thị Liên Claire, Giám đốc Viện nghiên cứu về Đông Nam Á đương đại sẽ gửi đến dịch giả món quà của Ban Tổ chức Hội thảo thay cho lời cảm ơn.

Xin trân trọng kính mời!

8g45-8g50 Chụp hình lưu niệm Kính thưa quý vị,

Trước khi chúng ta bắt đầu đi vào nội dung của workshop, Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý vị đại biểu, các nhà nghiên cứu, các anh chị học viên, các bạn sinh viên sẽ cùng nhau chụp ảnh lưu niệm.

8g50-8g52 Lời dẫn của MC vào trình bày của diễn giả Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý Thầy/Cô/Anh/Chị!
Trường phái “điều tiết” (regulation) là một trong các trường phái kinh tế học cấp tiến xuất hiện đầu tiên ở Pháp, sau đó ảnh hưởng nhanh chóng đến các mô hình kinh tế Mỹ, Anh, Đức, Bắc Âu và Nhật Bản. Trong hơn hai thập qua, lý thuyết điều tiết được chú ý ngày càng nhiều ở các quốc gia Nam bán cầu. Theo đó, cách tiếp cận này được phát triển bởi một số nhà kinh tế học v.v để trở thành một “trào lưu toàn cầu”, một lý thuyết quan trọng trong kinh tế học. Giáo sư Robert Boyer là một trong những người khởi xướng và phát triển lý thuyết này trong nhiều năm qua.
Hôm nay, chúng ta hân hoan chào đón Giáo sư Robert Boyer đến tham dự và chia sẻ với chúng ta về trường phái điều tiết.
Xin kính mời Giáo sư Robert Boyer!
10g30 Teabreak Xin kính mời quý đại biểu, các nhà nghiên cứu, các anh chị học viên, các bạn sinh viên chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút. Chúng tôi có chuẩn bị ăn nhẹ ở ngoài sảnh. Workshop sẽ trở lại vào lúc: …
11g30 Nghỉ trưa Xin kính mời quý đại biểu, các nhà nghiên cứu, các anh chị học viên, các bạn sinh viên chúng ta sẽ nghỉ trưa từ lúc 11g30 đến 13g00. Buổi thứ hai của workshop sẽ bắt đầu và lúc 13g00 tại phòng này.
13g00 Bắt đầu buổi thứ hai Xin kính chào quý đại biểu, các nhà nghiên cứu, các anh chị học viên, các bạn sinh viên đã trở lại buổi thứ hai của workshop về “lý thuyết điều tiết”!

Thay mặt Ban Tổ chức, xin trân trọng kính mời:

– Giáo sư Robert Boyer và dịch giả Nguyễn Đôn Phước sẽ tiếp tục workshop.

– Xin trân trọng kính mời.

16g30 Tuyên bố kết thúc buổi Workshop Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý Thầy/Cô/Anh/Chị!
Buổi Workshop “Lý thuyết điều tiết” xin được khép lại tại đây. Ban tổ chức buổi Workshop xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới toàn thể các quý vị đại biểu, các vị khách quý, quý thầy cô và các anh chị đã tham dự để cùng chia sẻ, thảo luận về lý thuyết điều tiết.Chúng tôi rất vui mừng chào đón sự hiện diện của quý vị tại các phiên chính của Hội thảo khoa học quốc tế “Đánh giá lại chủ nghĩa tư bản và xã hội châu Á trong thế kỷ XXI: Tổng quan so sánh các thành tựu của Việt Nam sau 30 năm đổi mới và những thách thức phía trước” sẽ diễn ra vào ngày 07 và 08 tháng 11 năm 2019 tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.Xin trân trọng kính cảm ơn và kính chào.

 

TIN LIÊN QUAN

10 - T.8 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ “NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2023” TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Vào lúc 8giờ sáng ngày 09 tháng 7 năm 2023, tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 97 Võ Văn Tần, Quận 4 sẽ diễn ra sự…

10 - T.8 2023

Thông cáo báo chí Hội thảo Quốc tế về Kinh Doanh, Kinh Tế & Tài Nguyên năm 2023

Chủ đề chính của Hội thảo Quốc tế về Kinh Doanh, Kinh Tế& Tài Nguyên năm 2023 (VBER2023) là “Hướng Đến Tương Lai: Vì Một Thế Hệ Các Nhà Nghiên…

10 - T.8 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “CHẨN ĐOÁN SỨC KHỎE CÔNG TRÌNH VÀ KỸ THUẬT KẾT CẤU (SHM&ES)” LẦN THỨ 3 NĂM 2023

Định hướng chiến lược đẩy mạnh và nâng cao năng lực cũng như chất lượng nghiên cứu khoa học, đồng thời tạo cơ hội cho các nhà khoa học và…

30 - T.6 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN NĂM 2023, TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Vào lúc 18h00 ngày 30/6/2023 (Thứ Sáu) tại Hội trường 602, cơ sở số 97 Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở Thành…

11 - T.6 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH “KẾT NỐI DOANH NGHIỆP – OPEN BUSINESS MATCHING” CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Vào lúc 7giờ30 ngày 11/6/2023 (Chủ Nhật), tại cơ sở 97 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM, Trường Đại học Mở Hồ Chí Minh tổ chức…

10 - T.6 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 3 – CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT QUỐC TẾ GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ROUEN NORMANDIE, PHÁP

Vào lúc 10 giờ, ngày 10/6/2023 (Thứ Bảy), tại hội trường 202 cơ sở 35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học…

18 - T.4 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẠI HỌC EDITH COWAN (ÚC) LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ NĂM 2023

Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh (www.ou.edu.vn) và Đại học Edith Cowan (www.ecu.edu.au )cùng liên kết tổ chức đào tạo chương trình Thạc sĩ giáo dục, chuyên ngành…

13 - T.4 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỚI CÁC ĐƠN VỊ DOANH NGHIỆP THUỘC ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đoàn Khối Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh mở rộng gắn kết hợp tác cùng các đơn vị…

11 - T.4 2023

HỘI THẢO KHOA HỌC “Chuyển đổi số trong Giáo dục đại học với bối cảnh Toàn cầu hóa và Công nghiệp 4.0”

Vào lúc 8h00 – 12h00 ngày 11 tháng 04 năm 2023 tại Hội trường 202, cơ sở Hồ Hảo Hớn, Cô Giang, Quận 1, Trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí…

31 - T.3 2023

THÔNG CÁO BÁO CHÍ LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VÀ TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (CHU KỲ 2)

Vào lúc 15 giờ, ngày 31 tháng 3 năm 2023, tại Hội trường 602, số 97 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Trường…