Khai giảng nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Khóa 03

THÔNG TIN

KHAI GIẢNG NGHIÊN CỨU SINH CHUYÊN NGÀNH  QUẢN TRỊ KINH DOANH, KHÓA 3

 

Lúc 15:00, ngày 06/02/2015, Khoa Đào tạo Sau Đại học – Trường Đại học Mở Tp. HCM đã tổ chức khai giảng cho 08 học viên nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh khóa 03 và các nghiên cứu sinh khóa 01 và 02  về tham dự

* Đến tham dự cùng với học viên cao học có:

 

  1. TS. Nguyễn Văn Phúc  – Hiệu Trưởng
  2. PGS. TS. Vũ Hữu Đức – Phó Hiệu Trưởng
  3. PGS. TS. Nguyễn Minh Hà  – Trưởng Khoa Đào tạo Sau Đại học
  4. PGS. TS. Hoàng Thị Phương Thảo – Phó Trưởng Khoa Đào tạo Sau Đại học
  5. TS. Trịnh Thùy Anh – Trưởng Khoa Quản Trị Kinh Doanh

* Sau đây là một vài hình ảnh của buổi khai giảng:

TIN LIÊN QUAN