Thông báo cho sinh viên

Thông báo Về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII”

Thực hiện kế hoạch số 1054/KH-ĐHM ngày 16 tháng 5 năm 2023 về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”;

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CUỘC THI

  1. Đối tượng dự thi

Sinh viên đang theo học tại trường đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh.

  1. Nội dung thi

– Tìm hiểu về những kết quả cơ bản đạt được trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

– Tìm hiểu những nội dung cơ bản, cốt lõi về tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước, các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

  1. Hình thức thi

Thi trực tuyến và trực tiếp các vòng của cuộc thi ( gồm 3 vòng: Vòng loại, vòng bán kết và vòng chung kết).

3.1 Vòng loại

– Thí sinh thi trực tuyến trên LMS, trả lời 20 câu hỏi trong vòng 30 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Bài thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ được ghi nhận thành tích của thí sinh ở vòng loại.

– 50 thí sinh có điểm và thành tích cao nhất ở vòng loại sẽ được tham dự vòng thi bán kết.

3.2 Vòng bán kết 

– Thí sinh thi trực tuyến trên LMS, trả lời 20 câu hỏi trong vòng 30 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Bài thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ được ghi nhận thành tích của thí sinh ở vòng bán kết.

– 20 thí sinh có điểm và thành tích cao nhất ở vòng bán kết sẽ vào vòng chung kết.

3.3 Vòng chung kết 

Vòng chung kết gồm hai phần: phần 1 thi trực tuyến và phần 2 thi trực tiếp.

+ Phần 1: Thí sinh thi trực tuyến trên LMS, trả lời 20 câu hỏi trong vòng 30 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Bài thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả chính thức của thí sinh.

+ Phần 2: Thí sinh thi trực tiếp tại Hội trường 602 – 97 Võ Văn Tần. Mỗi thí sinh được trình bày 3 phút kèm theo Power point tối đa 20 slide. Chủ đề về nội dung mà thí sinh tâm đắc và quan tâm sau khi nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Căn cứ kết quả của hai phần trong vòng chung kết của thí sinh, Ban tổ chức sắp xếp kết quả từ cao xuống thấp và xét trao giải thưởng cuộc thi.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

  1. Thời gian đăng ký thi

– Thí sinh truy cập vào link sau đây bằng tài khoản của mình để đăng ký tham gia cuộc thi: https://lms.ou.edu.vn/223/course/view.php?id=1412

– Khi truy cập vào cuộc thi, hệ thống sẽ yêu cầu thí sinh “Tự ghi danh”. Thí sinh bấm “Ghi danh” để đăng ký tham gia cuộc thi.

– Mỗi thí sinh chỉ được phép sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia cuộc thi. Trong quá trình thi, thí sinh có thể quay lại chỉnh sửa phương án đã trả lời hoặc lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào.

  1. Thời gian diễn ra các vòng loại

Bắt đầu từ ngày 22/6/2023 đến ngày 22/7/2023.

– Vòng loại: Từ 9h00 ngày 22/6/2023 đến 22h00 ngày 28/6/2023.

Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Bán kết của Cuộc thi, vào ngày 30/6/2023.

– Vòng Bán kết: Từ 9h00 ngày 04/7/2023 đến 22h00 ngày 10/7/2023.

Công bố danh sách thí sinh được tham dự Vòng Chung kết của Cuộc thi vào ngày 12/7/2023.

– Vòng Chung kết

Phần 1: Từ 09h00 ngày 14/7/2023 đến 22h00 ngày 20/7/2023 (Trực tuyến).

Phần 2: Từ 09h00 ngày 21/7/2023 đến 17h00 ngày 22/7/2023 (Trực tiếp).

– Công bố kết quả Vòng Chung kết của Cuộc thi vào ngày 28/7/2023.

III. GIẢI THƯỞNG

Giải cá nhân 

Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng: nhất, nhì, ba và khuyến khích gồm tiền mặt và giấy khen của trường cho các cá nhân dựa vào kết quả vòng chung kết của cuộc thi.

Giải tập thể

Ban tổ chức Cuộc thi xem xét tặng giấy khen và tiền thưởng cho khoa có tỷ lệ sinh viên tham gia đông nhất.

Các sinh viên của trường đăng ký dự thi sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện vào điều 3 Đánh giá kết quả rèn luyện.

IV. CÁC KHOA:

– Phát động sinh viên tham gia các nội dung của thông báo.

Đề nghị các Khoa và toàn thể sinh viên tích cực tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII” năm 2023.

Trân trọng./.

TIN LIÊN QUAN

28 - T.9 2023

Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 – Khoa Tài chính – Ngân hàng

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

28 - T.9 2023

Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 – Khoa Quản trị kinh doanh

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

28 - T.9 2023

Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 – Khoa Ngoại ngữ

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

20 - T.9 2023

Thông báo về việc nhận Đồng phục thể dục và quà tặng Ba lô cho tân sinh viên khóa 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thân mời các bạn tân sinh viên khóa 2023 đến Phòng 506 (lầu 5) – Cơ sở 97 Võ Văn Tần nhận…

18 - T.9 2023

Thông báo V/v Điều chỉnh thời gian cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” – Năm 2023

Căn cứ kế hoạch số 1786/KH-ĐHM, ngày 15/08/2023 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo…

05 - T.9 2023

Thông báo V/v Tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” năm 2023

Căn cứ kế hoạch số 1786/KH-ĐHM, ngày 15/08/2023 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo…

18 - T.8 2023

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng Năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-ĐHM ngày 30/09/2020 về việc ban hành Quy định học bổng Tài năng đối với sinh viên hệ chính quy bậc Đại học Trường Đại…

18 - T.8 2023

Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường đối…

17 - T.8 2023

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 1755/KH-ĐHM ngày 10/8/2023 về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ…