Thông báo cho sinh viên

Thông báo về việc tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên” Năm học 2020 – 2021

Thực hiện Kế hoạch số 893 /KH-ĐHM ngày 21/5/2021 về việc tổ chức chương trình “Gặp gỡ và trao đổi sinh viên” năm học 2020 – 2021;

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên” năm 2020 – 2021 cụ thể như sau:

 1. Đối tượng thực hiện: Toàn thể sinh viên các Khoa – Khóa 2018, 2019, 2020 – hệ đại học chính quy
 2. Nội dung thực hiện:

A/ Đối với sinh viên: từ ngày 24/05/2021 – ngày 02/06/2021

a/ Ban cán sự lớp thực hiện tổ chức họp lớp riêng bằng hình thức online và lấy ý kiến sinh viên trong lớp về các vấn đề sau:

   • Về học tập: các vấn đề về quy chế, quy định, đăng ký môn học, mã số sinh viên, giảng viên, môn học, điểm thi, lịch thi, điều kiện tốt nghiệp, học phí, phân ngành, thực tập, v.v…
   • Về công tác sinh viên: đánh giá kết quả rèn luyện, các loại học bổng (học bổng khuyến khích học tập, học bổng vượt khó học tập, học bổng tiếp sức đến trường …), hoạt động ngoại khóa, khen thưởng – kỷ luật, văn nghệ – thể thao, chế độ miễn giảm học phí, vay vốn sinh viên, v.v…
   • Về cơ sở vật chất: hệ thống điện, nước, phòng học, màn chiếu, máy chiếu, máy lạnh, quạt, ánh sáng, nhà vệ sinh, v.v…
   • Về Đoàn – Hội: thủ tục nộp, rút sổ đoàn, học tập 6 bài lý luận chính trị, 10 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, các hoạt động tình nguyện, hoạt động ngoại khóa v.v..

b/ Ban cán sự lớp thực hiện họp lớp theo phương thức sau:

– Đối với các lớp đã tiến hành họp trực tiếp vào đầu học kỳ 2 (2020-2021) thì yêu cầu phải nộp Biên bản họp lớp (theo mẫu 01 đính kèm) (có chữ ký xác nhận của Ban cán sự lớp và CVHT hoặc GVCN ) về Khoa để tổng hợp gửi Phòng Công tác sinh viên. Ban cán sự lớp gửi file mềm Biên bản họp về Khoa theo link sau: https://forms.gle/wv7335nz9yAGtFnMA

– Đối với các lớp tiến hành họp online trên Google Meet, Ban cán sự lớp phải bấm Record ( ghi hình) lại cuộc họp và lưu trữ trên Drive để phục vụ kiểm tra. Ban cán sự lớp ghi biên bản góp ý và gửi file mềm (theo mẫu 01 đính kèm) về Khoa tổng hợp theo link sau: https://forms.gle/wv7335nz9yAGtFnMA

 

B/ Đối với các Khoa:

  • Thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa 2018, 2019, 2020 đăng ký tham dự “Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sinh viên” theo link sau: https://forms.gle/oC49T3BM6gLse4Ne6
  • Hỗ trợ thông báo và hướng dẫn toàn thể Ban cán sự lớp thực hiện họp lớp theo đúng kế hoạch đã đề ra.
  • Đảm bảo 100% Ban cán sự các lớp tham dự đầy đủ buổi họp online “Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sinh viên” dự kiến vào ngày 18/6/2021.
  • Tổng hợp các ý kiến đóng góp của sinh viên các lớp theo từng nội dung (theo mẫu 02 đính kèm) và gửi về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 11/06/2021

 

TIN LIÊN QUAN

26 - T.7 2021

Thông báo Tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” Năm 2021

Căn cứ kế hoạch số 487/KH-ĐHM, ngày 19/03/2021 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo…

12 - T.7 2021

Thông báo v/v tham gia BHYT-BHTN cho sinh viên năm 2021-2022

Trạm Y tế trường Đại học Mở TP.HCM thông báo về việc tham gia BHYT-BHTN cho sinh viên năm 2021-2022. Vui lòng xem thông báo tại đây

09 - T.7 2021

Thông báo Về chương trình hỗ trợ thực phẩm cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 năm 2021

Theo tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân cả nước nói chung và gián tiếp ảnh hưởng đến việc…

08 - T.7 2021

Thông báo Về việc thực hiện khảo sát lấy ý kiến của sinh viên trong công tác tư vấn, hỗ trợ của Cố vấn học tập – Chủ nhiệm lớp

Nhằm hỗ trợ cho sinh viên trong thời gian học tập và rèn luyện tại Trường; Nâng cao vai trò và tính hiệu quả của Cố vấn học tập –…

08 - T.7 2021

Thông báo Kết quả vòng 3 Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” Năm 2021

Căn cứ kế hoạch số 487/KH-ĐHM, ngày 19/03/2021 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo…

01 - T.7 2021

Thông báo Về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2021 – 2022

Căn cứ theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên…

01 - T.7 2021

Thông báo Về việc xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa năm học 2019 – 2020

Căn cứ quyết định số 1159/QĐ-ĐHM ngày 23/6/2020 về việc ban hành Quy định xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa;…

30 - T.6 2021

Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét học bổng Tiếp sức đến trường hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 năm 2021

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân cả nước nói chung và gián tiếp ảnh hưởng đến…

30 - T.6 2021

Thông báo gia hạn thời gian nhận clip dự thi Cuộc thi “OU Review”

Căn cứ kế hoạch 262/KH-CTSV của Phòng Công tác Sinh viên về việc tổ chức cuộc thi Video clip “Review OU”; Nhằm chào mừng kỷ niệm 31 ngày ngày Thành…

15 - T.6 2021

Thông báo Về việc sinh viên thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú hệ chính quy Học kỳ 3 Năm học 2020 – 2021

Theo Quyết định số 584/QĐ-ĐHM ngày 15/8/2013 về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú hệ chính quy trường Đại học Mở Thành phố…