Khen thưởng

Thông báo xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa năm học 2016 – 2017

Căn cứ quyết định số 2295/QĐ-ĐHM ngày 29/12/2017 về việc ban hành Quy định xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa; XEM QUY ĐỊNH

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét khen thưởng ngoại khóa năm học 2016 – 2017 như sau:

  1. Thời gian tính xét các thành tích hoạt động ngoại khóa năm học 2016 – 2017: 3 học kỳ đối với SV hệ Cao đẳng, Đại học. (HK1, HK2, HK3 năm học 2016 – 2017)
  2. Hồ sơ xét :
  • Bảng kê khai thành tích. (mẫu 1) MAUKTNK
  • Bảng điểm năm học 2016 – 2017 (HK1, HK2, HK3).
  • Các minh chứng về hoạt động ngoại khóa trong năm học 2016 – 2017.
  1. Cách thức và tiến độ thực hiện:
  • Các Khoa thông báo cho sinh viên nộp hồ sơ xét khen thưởng ngoại khóa tại phòng Công tác sinh viên – Phòng 215 – CS. 97 Võ Văn Tần gặp anh Đoàn Lê Nguyên.
  • Hạn chót nộp hồ sơ: Trước 12h ngày 13/03/2018.
  • Ngày 16/03/2018 họp Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật SV thông qua (dự kiến)
  • Ngày 20/03/2018 ban hành Quyết định khen thưởng (dự kiến).

TIN LIÊN QUAN

17 - T.8 2020

Thông báo Về việc xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa năm học 2018 – 2019

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét khen thưởng ngoại khóa năm học 2018 – 2019 như sau: Thời gian tính xét các thành tích hoạt động…

11 - T.1 2019

Thông báo xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa năm học 2017 – 2018

Căn cứ quyết định số 2295/QĐ-ĐHM ngày 29/12/2017 về việc ban hành Quy định xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa;…