Khen thưởng

Thông báo xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa năm học 2016 – 2017

Căn cứ quyết định số 2295/QĐ-ĐHM ngày 29/12/2017 về việc ban hành Quy định xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa; XEM QUY ĐỊNH

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét khen thưởng ngoại khóa năm học 2016 – 2017 như sau:

  1. Thời gian tính xét các thành tích hoạt động ngoại khóa năm học 2016 – 2017: 3 học kỳ đối với SV hệ Cao đẳng, Đại học. (HK1, HK2, HK3 năm học 2016 – 2017)
  2. Hồ sơ xét :
  • Bảng kê khai thành tích. (mẫu 1) MAUKTNK
  • Bảng điểm năm học 2016 – 2017 (HK1, HK2, HK3).
  • Các minh chứng về hoạt động ngoại khóa trong năm học 2016 – 2017.
  1. Cách thức và tiến độ thực hiện:
  • Các Khoa thông báo cho sinh viên nộp hồ sơ xét khen thưởng ngoại khóa tại phòng Công tác sinh viên – Phòng 215 – CS. 97 Võ Văn Tần gặp anh Đoàn Lê Nguyên.
  • Hạn chót nộp hồ sơ: Trước 12h ngày 13/03/2018.
  • Ngày 16/03/2018 họp Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật SV thông qua (dự kiến)
  • Ngày 20/03/2018 ban hành Quyết định khen thưởng (dự kiến).

TIN LIÊN QUAN

14 - T.5 2024

Thông báo về việc xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động…

26 - T.4 2023

Thông báo về việc xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa năm học 2021 – 2022

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các…

17 - T.8 2020

Thông báo Về việc xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa năm học 2018 – 2019

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét khen thưởng ngoại khóa năm học 2018 – 2019 như sau: Thời gian tính xét các thành tích hoạt động…

11 - T.1 2019

Thông báo xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa năm học 2017 – 2018

Căn cứ quyết định số 2295/QĐ-ĐHM ngày 29/12/2017 về việc ban hành Quy định xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa;…