Học bổng

Thông báo về việc xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2017 -2018

 • Căn cứ công văn số 962/BGDĐT-HTQT ngày 13/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét cấp học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen và tổ chức Đại học thế giới CHLB Đức cho sinh viên Việt Nam năm học 2017 -2018.
 • Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét cấp học bổng như sau:
 1. Đối tượng tham dự:

Là sinh viên hệ chính quy đang học tập tại trường

 1. Thời gian nộp hồ sơ:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/4/2018

 1. Tiêu chí để được xét cấp học bổng (Tổng số suất là 03 suất):
 • Kết quả học tập học kỳ I năm học 2017 – 2018 đạt từ 7,5 điểm trở lên.
 • Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, là con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc các trường hợp khó khăn khác.
 • Hiện không nhận hỗ trợ học bổng của tổ chức, cá nhân nào khác.
 • Có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện hỗ trợ đồng bào bão lụt, thiên tai, giao thông, hoặc các hình thức khác.
 1. Hồ sơ xét học bổng:
 • Tờ khai thông tin cá nhân (Theo mẫu).
 • Giấy chứng nhận kết quả học tập (Theo mẫu).
 1. Cách thức xét học bổng:
 • Xét theo danh sách sinh viên đủ tiêu chuẩn nộp đúng thời hạn thông báo
 • Xét theo danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ xét học bổng vượt khó học kỳ I năm học 2017 -2018 (Phòng CTSV tự xét theo hồ sơ đã nộp và thông báo trực tiếp cho sinh viên đủ điều kiện)

Nếu được xét duyệt đủ điều kiện, mỗi sinh viên sẽ được nhận 12 tháng học bổng (12 tháng x 18 Euro = 216 Euro tương đương khoảng 6 triệu đồng), được quy đổi ra tiền Việt Nam theo tỉ giá quy định của ngân hàng nhà nước.

Đề nghị các khoa quan tâm thực hiện theo đúng tiến độ

TIN LIÊN QUAN

31 - T.10 2023

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-ĐHM ngày 07/08/2023 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh đối với sinh viên…

30 - T.10 2023

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập – Học kỳ 3 Năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2022…

18 - T.8 2023

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng Năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-ĐHM ngày 30/09/2020 về việc ban hành Quy định học bổng Tài năng đối với sinh viên hệ chính quy bậc Đại học Trường Đại…

18 - T.8 2023

Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường đối…

14 - T.7 2023

Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo diện học bổng Hiệp định năm 2023

Căn cứ Thông báo số 1114/TB-BGDĐT ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân…

06 - T.7 2023

Thông báo về Giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Để tạo điều kiện sinh viên tiếp cận được Giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023, phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo đến sinh viên…

22 - T.6 2023

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 2 Năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập đợt 2 năm học 2022 –…

09 - T.3 2023

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 1 năm học 2022…

04 - T.11 2022

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022

Phòng Công tác sinh viên thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 dành…

27 - T.10 2022

Về việc triển khai học bổng SIIT Short Term Internship Program (STIP)

Theo Tờ trình số 636/HTQLKH ngày 18/10/2022 của phòng Hợp tác và Quản lý khoa học về việc xin chủ trương cho phép triển khai học bổng SIIT Short Term…