Câu lạc bộ - Đội - Nhóm

Thông báo Về việc tuyển thành viên tham gia Câu lạc bộ Sinh viên khởi nghiệp

Căn cứ đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của Nhà trường;

Phòng Công tác Sinh viên thông báo tuyển thành viên tham gia Câu lạc bộ (CLB) Sinh viên khởi nghiệp (cấp trường), cụ thể như sau:

 1. Mục đích:
 • Nhằm tạo ra một câu lạc bộ (CLB) là sân chơi cho sinh viên, học viên (sau đây gọi chung là sinh viên) yêu thích và có ý định khởi nghiệp, giúp các bạn có địa điểm, nội dung sinh hoạt; có chuyên gia, doanh nhân và giảng viên uy tín hỗ trợ chuyên môn.
 • Tạo không gian và môi trường để phát triển các ý tưởng khởi nghiệp, thúc đẩy các ý tưởng hình thành các đề án, có tư vấn, phản biện giúp các đề án khởi nghiệp có điều kiện hoàn thiện để tham gia các cuộc thi, sàn giao dịch khởi nghiệp uy tín.
 • Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ sinh viên hình thành và hiện thực các ý tưởng, dự án sáng tạo, khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
 1. Đối tượng tham gia và tổ chức CLB:
 • Là sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh.
 • Yêu thích và có ý tưởng khởi nghiệp, mong muốn được trang bị các kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp.
 • Đồng ý thực hiện những quy định hoạt động của câu lạc bộ.
 • Quy mô CLB: 40 – 60 thành viên
 • Phòng Công tác Sinh viên sẽ đóng vai trò cố vấn trong chuyên môn.
 1. Sinh viên đăng ký tham gia:
 • Sinh viên đăng ký thông tin theo đường dẫn sau: https://forms.gle/FM6t9mfHYxdELcpAA
 • Thời gian đăng ký: hạn chót ngày 10/03/2022
 • Phòng Công tác Sinh viên sẽ liên hệ mời tham gia buổi phỏng vấn theo lịch sẽ thông báo sau.

Phòng Công tác Sinh viên kính đề nghị sinh viên quan tâm thực hiện.

TIN LIÊN QUAN

01 - T.12 2023

Thông báo tham gia cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ công văn số 35-KH/BTGTU ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Bình Dương về việc tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm…

31 - T.10 2023

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-ĐHM ngày 07/08/2023 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh đối với sinh viên…

30 - T.10 2023

Thông báo về việc sinh viên thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú hệ chính quy Học kỳ 1 Năm học 2023 – 2024

Theo Quyết định số 584/QĐ-ĐHM ngày 15/8/2013 về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú hệ chính quy trường Đại học Mở Thành phố…

30 - T.10 2023

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập – Học kỳ 3 Năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2022…

24 - T.10 2023

Thông báo Về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 3 năm học 2022 – 2023 – đối với sinh viên khóa 2020, 2021, 2022

Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 3 năm học 2022 – 2023; Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông đề nghị sinh…

24 - T.10 2023

Thông báo V/v Gia hạn thời gian Vòng 3 – Nộp dự án hoàn chỉnh Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” – Năm 2023

Căn cứ kế hoạch số 1786/KH-ĐHM, ngày 15/08/2023 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo…

18 - T.10 2023

Thông báo về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023

Căn cứ công văn số 5498/BGDĐT-GDCTHSSV  ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì…

13 - T.10 2023

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2023 (đợt 2)

Thực hiện kế hoạch số 2129/KH-ĐHM ngày 19/9/2023 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2023 (đợt 2) của Trường; Phòng Công tác sinh…