Lịch thi

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi môn Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2015) (mã môn GENG0406) mã lớp DH19ROVN mã nhóm VN91 Khoa Quản trị kinh doanh Chương trình liên kết với Đại học ROUEN (Pháp)

Phòng Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh lịch thi môn Tiếng Anh Nâng cao 2 (K2015) (mã môn GENG0406) mã lớp DH19ROVN mã nhóm VN91 Khoa Quản trị kinh doanh Chương trình liên kết với Đại học ROUEN (Pháp)

Chi tiết xem tại đây

TIN LIÊN QUAN

12 - T.7 2024

Thông báo lịch thi tiếng Việt cho sinh viên quốc tế trình độ đại học – hình thức đào tạo chính quy học kỳ 3 năm học 2023-202

Căn cứ công văn số 0294/NN ngày 09/07/2024 V/v tổ chức thi cho lớp tiếng Việt cho sinh viên quốc tế Học kỳ 3 năm học 2023-2024 của Khoa Ngoại ngữ. Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi tiếng Việt cho…

26 - T.6 2024

Thông báo Điều chỉnh lịch thi môn Tiếng Việt Trung cấp 2 I2.2, học kỳ 3 năm học 2023-2024 đại học chính quy

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo Điều chỉnh lịch thi môn Tiếng Việt Trung cấp 2 I2.2, học kỳ 3 năm học 2023-2024 đại học chính quy. Xem chi…

25 - T.6 2024

Thông báo lịch thi môn Tiếng Việt Trung cấp 1 I1.2 và môn Tiếng Việt Trung cấp 2 I2.2, học kỳ 3 năm học 2023-2024 đại học chính quy

Căn cứ công văn số 0263/NN ngày 24/06/2024 (Phòng Quản lý đào tạo nhận ngày 25/06/2024) V/v tổ chức thi cho lớp tiếng Việt cho sinh viên quốc tế của Khoa Ngoại ngữ. Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi môn…

29 - T.5 2024

Thông báo điều chỉnh lịch thi môn Nói 2 (GENG1429) nhóm FL23EL, bổ sung lịch thi môn Tiếng Việt Trung cấp 1 I1.1 và môn Tiếng Việt Trung cấp 2 I2.1; học kỳ 2 năm học 2023-2024 đại học chính quy

Thông báo điều chỉnh lịch thi môn Nói 2 (GENG1429) nhóm FL23EL, bổ sung lịch thi môn Tiếng Việt Trung cấp 1 I1.1 và môn Tiếng Việt Trung cấp 2…

14 - T.5 2024

Thông báo lịch thi môn Tiếng Việt Sơ cấp 4 E4.2 và môn Tiếng Việt Trung cấp 1 I1.2 học kỳ 2 năm học 2023-2024 đại học chính quy

Căn cứ công văn số 0196/NN ngày 29/04/2024 (Phòng Quản lý đào tạo nhận ngày 13/05/2024) V/v tổ chức thi cho lớp tiếng Việt cho sinh viên quốc tế của Khoa Ngoại ngữ. Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi môn…

26 - T.4 2024

Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2023-2024 đại học chính quy

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2023-2024 đại học chính quy Xem chi tiết lịch thi TẠI ĐÂY. Ghi chú: Sinh viên truy…

23 - T.4 2024

Thông báo lịch thi môn Tiếng Việt Sơ cấp 4 E4.1 và môn Tiếng Việt Trung cấp 1 I1.1 học kỳ 2 năm học 2023-2024 đại học chính quy

Căn cứ vào công văn số 0171/NN ngày 22/04/2024 V/v tổ chức thi cho lớp tiếng Việt cho sinh viên quốc tế của Khoa Ngoại ngữ Phòng Quản lý Đào…

28 - T.3 2024

Thông báo lịch thi môn Tiếng Việt sơ cấp 4 E4.2 học kỳ 2 năm học 2023-2024 đại học chính quy

Căn cứ vào công văn số 0121/NN ngày 27/03/2024 V/v tổ chức thi cho lớp tiếng Việt cho sinh viên quốc tế của Khoa Ngoại ngữ Phòng Quản lý Đào…

05 - T.3 2024

Thông báo lịch thi môn môn Tiếng Việt sơ cấp 4, Tiếng Việt sơ cấp 4 E4.1, Tiếng Việt Sơ cấp 5 học kỳ 2 năm học 2023-2024 đại học chính quy

Căn cứ vào công văn số 0059/NN ngày 29/02/2024 V/v tổ chức thi cho lớp tiếng Việt cho sinh viên quốc tế của Khoa Ngoại ngữ Phòng Quản lý Đào…

24 - T.1 2024

Thông báo điều chỉnh và bổ sung lịch thi đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2023-2024

Căn cứ công văn số 0010/KTKT ngày 22/01/2024 V/v xử lý sự cố đề thi Kinh doanh và nghiệp vụ (ACCO5340) tại Võ Văn Tần Căn cứ công văn số…