Tin Tức

Thông báo về việc bố trí phòng và số điện thoại mới ở Cơ sở 97 Võ Văn Tần

Phòng Hành chính – Quản trị xin thông báo về việc thay đổi số phòng và số điện thoại nội bộ như sau:

STT

ĐƠN VỊ SỐ PHÒNG CŨ SỐ ĐIỆN THOẠI CŨ SỐ PHÒNG MỚI

SỐ ĐIỆN THOẠI MỚI

TẦNG TRỆT

1

Bảo vệ

P.005 500 P.001 100
2

Thư quán

  701 P.002

200

3

TT.ĐTTX

P.004 704 P.003 300
4

TT.ĐTTX

P.005 501 – 502 P.004

400 – 401

5

P.QLĐT

P.006 600 P.005 500
6

TT.ĐTTX

P.003 700 P.006

600

7

Tổ thiế bị (P.HC – QT)

P.002 400 P.007 700
8

TT.GTVL

P.002 100 P.008

800

LẦU 1

9

TT.QLHTTT

P.101

555 P.101

101

10

TT.QLHTTT

P.102 102 P.102

102

11

Cố vấn Hiệu trưởng

P.103 103 P.103 103
12

TT.QLHTTT

P.104 114 P.104

104

13

Phòng Thanh tra

P.105 105 P.105 105
14

Trạm Y Tế

P.106 106 P.106

106

15

P.ĐTXD

P.107A 159 P.107 107
16

P.HTQLKH

P.107B 122 P.108

108

17

P.QLĐT

P.107C 123 P.109 109
18

P.TCKT

P.107D 124 – 110 – 126 P.110

110

19

PHT.Vũ Hữu Đức

P.108

108 P.111

111

20

PHT.Nguyễn Thành Nhân

P.109 109 P.112

112

21

CT. HĐT Lê Thị Thanh Thu

P.110 110 P.113 113
22

P.Pháp chế

P.111 111 P.114

114

23

P.TCNS

P.112 112 P.115 115
24

P.TCNS

P.113 113 P.116

116

25

Thư ký HT

611

P.118

118
26

HT.Nguyễn Văn Phúc

  168 P.119

119

27

P.HC – QT

  115 P.121 121
28

P.HC – QT

  116 P.122

122

29

P.HC – QT

  117 P.123 123
30

Phòng họp A

P.118   P.124

31

Phòng họp C

P.114   P.117  
32

Phòng họp B

P.115   P.120

LẦU 2

33

VP.Đảng ủy

P.200 220 P.201

201

34

VP.Công Đoàn

P.201 201 P.202 202
35

VP.Đoàn TN

P.202 202 P.203

203

36

Ban Học Liệu

P.203 203 P.204 204
37

Lớp học

P.204   P.205

38

Lớp học

P.205   P.206  

39

Lớp học

P.206   P.207

40

OU BANK

P.207 207 P.208

208

41

OU BANK

P.208   P.209 209
42

K.ĐTSĐH

P.209 – 210 206 – 209 P.210 – P.211

210 – 211

43

K.ĐTSĐH

P.211 211 P.212 212
44

K.ĐTSĐH

P.212 212 P.213

213

45

P.Trực GĐ

P.213 567 P.214 214
46

Phòng CTSV

P.214 214 P.215

215

47

P.KT&KĐCL

P.215 215 P.216 216
48

P.KT&KĐCL

P.216 216 P.217

217

49

P.KT&KĐCL

P.219 219 P.218 218
50

Phòng Truyền thông

P.217   P.219

LẦU 3

51

Lớp học

P.301   P.301

52

Nhóm Nghiên cứu

P.302   P.301A 301
53

Lớp học

P.302   P.302

54

Lớp học

P.303   P.303  
55

Lớp học

P.304   P.304

56

Lớp học

P.305   P.305

57

Lớp học

P.306   P.306  
58

Lớp học

P.307   P.307

59

Lớp học

P.308   P.308  
60

Lớp học

P.309   P.309

61

Lớp học

P.310   P.310  
62

Lớp học

P.311   P.311

LẦU 4

63

Giảng viên

P.401 401 P.401 401
64

Lớp học

P.402   P.402

65

Lớp học

P.403   P.403  
66

Lớp học

P.404   P.404

67

Lớp học

P.405   P.405  
68

Lớp học

P.406   P.406

69

Lớp học

P.407   P.407  

70

Lớp học

P.408   P.408

71

Lớp học

P.409  

P.409

 

72

Bộ phận KĐCL

P.410   P.409A 409
73

Lớp học

P.411  

P.410

 

74

Lớp học

P.412   P.411

LẦU 5

75

TT.ĐTTX

P.501 – 502 – 503 505 P.501 – 502 – 503 501

76

Thư viện

P.504 504 – 540 P.504

504 – 540

77

TT.ĐTTT

P.505 520 P.505

505

LẦU 6

78

Hội trường B

HT.601   HT.601  

79

Hội trường A

HT.602

 

HT.602

 

80

Lớp học

P.604

 

P.603

 
81

K.ĐTĐB

P.603 603 P.604

604

 

TIN LIÊN QUAN

11 - T.5 2023

Trường Đại học Mở TP.Hồ Chí Minh ký kết hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ sinh học

Sáng ngày 11/5/2023, tại cơ sở 97 Võ Văn Tần, Quận 3, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ký kết hợp tác hỗ…

10 - T.5 2023

Khóa bồi dưỡng “Kỹ năng ứng dụng ICT trong công việc hành chính văn phòng”

Thực hiện Thông báo số 883/TB-ĐHM, ngày 24/4/2023 của Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh, phòng Tổ chức – Nhân sự của Trường Đại học Mở TP. Hồ…

09 - T.5 2023

Trường ĐH Mở Tp.Hồ Chí Minh ký kết hợp tác với Trường ĐH Southern Queensland (Úc)

Ngày 09/5/2023, tại Thành phố Toowoomba, Bang Queensland, Úc, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (HCMCOU) và Trường Đại học Southern Queensland, Úc (UniSQ) ký kết hợp tác…

04 - T.5 2023

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Căn cứ Công văn số 2355-CV/BTGTU 8/12/2022, ngày 12/12/2022 của Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán…

27 - T.4 2023

Chi đoàn Cán bộ viên chức Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh tổ chức hành trình về nguồn Căn cứ Khu ủy Sài Gòn – Gia Định

Ngày 27/4/2023, Chi đoàn Cán bộ viên chức Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh tổ chức về nguồn tại Căn cứ Khu uỷ Sài Gòn – Gia…

26 - T.4 2023

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp lĩnh vực Kế toán, Kiểm toán năm học 2022 – 2023.

Nhằm thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp trong lĩnh vực Kế toán-Kiểm toán. Sáng ngày…

24 - T.4 2023

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng Việt Mỹ

Sáng ngày 24/04/2023, tại cơ sở 97 Võ Văn Tần, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với…

22 - T.4 2023

Lễ trao bằng tốt nghiệp hình thức Đào tạo Từ xa ngành Công tác xã hội tại Ninh Bình năm 2023

Ngày 22/04/2023, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 36 tân cử nhân hình thức Đào tạo từ xa…

21 - T.4 2023

Lễ ký kết hợp tác  giữa Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và các Doanh nghiệp thuộc Khối doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng ngày 13/04/2023, tại phòng truyền thống cơ sở 97 Võ Văn Tần, Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Đoàn khối Doanh nghiệp Thành phố…

20 - T.4 2023

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tập huấn công tác sinh viên năm học 2022-2023.

Ngày 20/4/2023, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình Tập huấn về Công tác sinh viên năm học 2022 – 2023 cho hơn…