Học bổng

Thông báo về học bổng dành cho sinh viên nghèo hiếu học do Quỹ học bổng VAS hỗ trợ

Theo thông tin cuả Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn về Quỹ học bổng VAS dành cho sinh viên nghèo hiếu học;

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo một số thông tin sơ lược về học bổng của Quỹ học bổng VAS như sau:

 1. Số suất và giá trị học bổng:
 • Số lượng: Dự kiến 50 suất.
 • Trị giá: 100% học phí, 9 tháng Sinh hoạt phí (1.000.000đ/tháng). Học bổng sẽ được duy trì dựa trên kết quả học tập năm học trước đó đạt loại Khá trở lên. Giá trị học bổng phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng sinh viên.
 1. Đối tượng – Tiêu chuẩn xét chọn học bổng:
 • Chưa được nhận học bổng nào trong năm 2021.
 • Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo có xác nhận của địa phương, nhà trường;
 • Ưu tiên gia đình chịu ảnh hưởng nặng bởi dịch, mưa lũ, hạn hán, nhiễm mặn và biên giới, hải đảo…;
 • Đạt kết quả học tập năm học 2021 – 2022 từ loại Khá trở lên;
 • Đạt kết quả hạnh kiểm tốt;
 1. Hồ sơ học bổng:
 • Thư đề đạt nguyện vọng;
 • Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo hoặc xác nhận hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương, nhà trường;
 • Bảng điểm, Xác nhận hạnh kiểm năm học 2021 – 2022 (có xác nhận của nhà trường);
 • Các bằng khen, giấy chứng nhận khác (nếu có).
 1. Phương thức xét tuyển: Hồ sơ sẽ được xét chọn thông qua 2 bước:
 • Bước 1: Sinh viên dự xét học bổng điền các thông tin trực tuyến trên trang: https://forms.gle/5gSZnjQgycrVuqXNA.
 • Bước 2: Sinh viện nộp bản cứng về địa chỉ: Lầu 3 tòa nhà HMC, 193 Đinh Tiên Hoàng, Đakao, Quận 1, TP. HCM
 • Bước 3: Ban tổ chức sẽ phỏng vấn trực tuyến hoặc sẽ phối hợp địa phương xác minh trong một số trường hợp đặc biệt.

       5. Thời gian nộp hồ sơ: Trước ngày 03/10/2022 (Thứ hai).

       6. Thời gian trao học bổng: Không chậm hơn ngày 20/11/2022.

        7. Thông tin liên hệ Quỹ học bổng VAS:

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông trân trọng thông báo./.

TIN LIÊN QUAN

02 - T.10 2023

Thông báo về việc kéo dài thời gian thi Tuần 1 Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Thực hiện Thông báo số 1556/TB-BGDĐT ngày 21/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian thi Tuần 1 Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Đào tạo đặc biệt

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Khoa học cơ bản

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Kinh tế và Quản lý công

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Kế toán Kiểm toán

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Luật

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Công nghệ sinh học

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Công nghệ thông tin

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Xây dựng

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…