Thông báo từ phòng Quản lý đào tạo đến sinh viên về việc Phát bằng tốt nghiệp, Đợt xét tốt nghiệp ngày 30/03/2016

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp, đợt xét tốt nghiệp ngày 30/3/2016.

Thông tin chi tiết xem file đính kèm.


TIN LIÊN QUAN