Thông báo cho sinh viên

Thông báo Tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” Năm 2021

Căn cứ kế hoạch số 487/KH-ĐHM, ngày 19/03/2021 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” – năm 2021;

Căn cứ Thể lệ cuộc thi;

Phòng Công tác sinh viên, Ban tổ chức (BTC) thông báo tổ chức vòng chung kết  gồm 03 chặng như sau:

 1. Chặng 01 – Bình chọn video giới thiệu dự án:
 • Hình thức tổ chức: Mỗi dự án sẽ có 01 video giới thiệu dự án được đăng tải trên trang fanpage Công tác sinh viên – Trường ĐH Mở Tp.HCM. Sinh viên bình chọn cho các dự án bằng các hình thức tương tác trên facebook.
 • Thời gian bình chọn: từ 12g00 ngày 01/8 – 12g00 ngày 05/08/2021.
 • Cách tính điểm:

– 1 lượt like, lượt thả tim, … = 1 điểm

– 1 bình luận có nội dung (chỉ có biểu tượng, không được tính), kèm tag 3 tài khoản khác = 2 điểm

– 1 chia sẻ công khai kèm hastag “#SVOUStartup2021” = 2 điểm

Mỗi tài khoản chỉ được tính điểm 1 lần tương tác (gồm 1 lượt like/thả tim, 1 bình luận và 1 lần chia sẻ, điểm tối đa: 5 điểm/tài khoản)

 • Sau khi kết thúc thời gian bình chọn, BTC sẽ tổng hợp điểm và công bố video được yêu thích nhất trong buổi tổng kết trao giải. Đội có video được yêu thích sẽ được 01 phần quà (hiện vật) trị giá 1.000.000 đồng.
 1. Chặng 02 – Thuyết trình dự án
 • Hình thức tổ chức: Tổ chức online qua ứng dụng Zoom và livestream trên fanpage của trường.
 • Nội dung: Mỗi đội trình bày trước Ban giám khảo (BGK) trong thời gian (tối đa) 10 phút và trả lời câu hỏi BGK trong 10 phút.

Lịch thuyết trình của từng dự án sẽ được BTC thống nhất và thông báo cho các nhóm trước ngày tổ chức.

 • Thời gian tổ chức: ngày 07/8/2021; sáng: 08g00 – 12g00, chiều: 13g00 – 16g00
 • Các nhóm gửi File dự án hoàn chỉnh (định dạng word) và file thuyết trình (định dạng power point) về cho BTC qua email, hạn chót: 12g00 ngày 02/8/2021.
 • BGK sẽ chấm điểm theo thang điểm quy định của thể lệ cuộc thi; 05 đội có số điểm cao nhất sẽ vào chặng 03 để tranh tài, xếp hạng. Thời gian công bố top 5: 08g00 ngày 08/8/2021.
 1. Chặng 03 – Thử thách thực tế:
 • Hình thức tổ chức: Tổ chức online qua ứng dụng Zoom và livestream trên fanpage của trường.
 • Nội dung: 05 đội có số điểm cao nhất ở chặng 02 sẽ tranh tài ở chặng 03. Mỗi đội sẽ giải quyết các tình huống giả định do BGK đặt ra cho dự án.

Thời gian dự thi của mỗi đội là 15 phút. Thứ tự dự thi của các đội do BGK quyết định ngẫu nhiên.

 • Thời gian tổ chức: 08g00 ngày 08/8/2021
 • BGK sẽ chấm điểm dựa trên khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo, mang tính thực tế cao, tinh thần đồng đội, kỹ năng trình bày và thuyết phục. Căn cứ đánh giá điểm của các dự án, BGK sẽ xếp hạng các giải thưởng theo thể lệ.

Bế mạc và trao giải: 10g00 ngày 08/8/2021

 • Sau khi kết thúc phần thi chặng 03, BTC sẽ công bố các giải thưởng theo thể lệ cuộc thi và giải video được yêu thích nhất.

Thông tin liên hệ và nộp dự án dự thi:

 • Phòng Công tác sinh viên, Phòng 003, CS Võ Văn Tần.
 • Email: startup@ou.edu.vn
 • Điện thoại: 028. 39302146

TIN LIÊN QUAN

11 - T.1 2024

Thông báo về việc thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên – Đợt 2 cho sinh viên khóa 2023 chưa thực hiện hoặc kết quả không đạt, NH 2023 – 2024

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên”…

10 - T.1 2024

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2023 (đợt 3)

Thực hiện kế hoạch số 45/KH-ĐHM ngày 08/01/2024 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2023 (đợt 3) của Trường; Phòng Công tác sinh…

01 - T.12 2023

Thông báo tham gia cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ công văn số 35-KH/BTGTU ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Bình Dương về việc tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm…

31 - T.10 2023

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-ĐHM ngày 07/08/2023 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh đối với sinh viên…

30 - T.10 2023

Thông báo về việc sinh viên thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú hệ chính quy Học kỳ 1 Năm học 2023 – 2024

Theo Quyết định số 584/QĐ-ĐHM ngày 15/8/2013 về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú hệ chính quy trường Đại học Mở Thành phố…

30 - T.10 2023

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập – Học kỳ 3 Năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2022…

24 - T.10 2023

Thông báo Về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 3 năm học 2022 – 2023 – đối với sinh viên khóa 2020, 2021, 2022

Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 3 năm học 2022 – 2023; Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông đề nghị sinh…

24 - T.10 2023

Thông báo V/v Gia hạn thời gian Vòng 3 – Nộp dự án hoàn chỉnh Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” – Năm 2023

Căn cứ kế hoạch số 1786/KH-ĐHM, ngày 15/08/2023 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo…