Sinh hoạt công dân

Thông báo thực hiện lại bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cho sinh viên khóa 2018 chưa thực hiện hoặc kết quả không đạt, NH 2018 – 2019

Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 13/8/2018 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2018 – 2019;

Căn cứ thông báo 523/TB-CTSV ngày 02/11/2018 về việc thực hiện bài thu hoạch “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” cho sinh viên khóa 2018;

Phòng Công tác sinh viên thông báo việc thực hiện lại Bài thu hoạch “Tuần Sinh hoạt công dân – SV” cho sinh viên khóa 2018 chưa thực hiện hoặc kết quả thực hiện không đạt, cụ thể như sau:

  • Thời gian:

– Thời gian: sinh viên làm bài thu hoạch trong khoảng thời gian từ 08g00 ngày 17/01/2018 đến 16g00 ngày 20/01/2018.

  • Đối tượng sinh viên: Sinh viên khóa 2018 chưa thực hiện hoặc kết quả thực hiện không đạt (Theo danh sách đính kèm – 360 sinh viên)
  • Tài liệu tham khảo:

Sinh viên phải tham khảo lại các tài liệu liên quan đến “Tuần Sinh hoạt công dân – SV” để làm bài thu hoạch đạt kết quả:

– Sổ tay sinh viên khóa 2018 (đã phát cho sinh viên trong đầu năm học).

– Các tài liệu được đăng tải trên trang web phòng Công tác sinh viên: http://ou.edu.vn/ctsv, vào mục “Sổ tay SV, Quy trình, Cổng SH Công dân”, chọn mục “Chia sẻ tài liệu SHCD” (sinh viên sử dụng email do nhà trường cấp để tải tài liệu, email có đuôi “…. @ou.edu.vn”).

  • Hình thức bài thu hoạch:

– Mỗi sinh viên thực hiện 01 bài thu hoạch online

– Số câu hỏi: 30 câu

– Hình thức: trắc nghiệm, 04 phương án trả lời, chỉ có 01 đáp án đúng; được tham khảo tài liệu.

– Thời gian làm bài: 30 phút.

– Kết quả: sinh viên được đánh giá đạt khi có ít nhất 50% câu trả lời đúng đáp án.

– Số lần làm bài của mỗi sinh viên: tối đa 2 lần. Nếu lần 01 không đạt (số câu đúng ít hơn 15 câu), sinh viên có thể tham khảo lại tài liệu được công bố để làm lần 02 (trong khoảng thời gian quy định).

  • Cách thức làm bài thu hoạch:

– Sinh viên truy cập vào trang: scheck.ou.edu.vn

– Sử dụng tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu) của dịch vụ sinh viên để đăng nhập. Tài khoản này đã được trường cấp cho sinh viên, sử dụng để đăng ký môn học, xin bảng điểm, giấy chứng nhận sinh viên, …

Bài thu hoạch sẽ được cập nhật lên trang lúc 08g00 ngày 17/01/2018.

– Chọn mục “Làm bài”, sinh viên sẽ thấy bài: “KHÓA 2018 – BÀI THU HOẠCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN – ĐỢT 2”

– Chọn mục: “Bắt đầu làm bài”, để làm bài.

– Chọn mục: “Nộp bài” để nộp bài sau khi hoàn tất.

* Trường hợp làm lại lần 2, cũng thực hiện tương tự cách trên.

* Lưu ý: Sinh viên sẽ tiếp tục bị trừ 04 điểm rèn luyện sinh viên trong HK I/2018-2019 nếu vẫn không làm bài thu hoạch này hoặc làm không đạt.

Phòng Công tác sinh viên đề nghị các bạn sinh viên khóa 2018 có tên trong danh sách thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo này.

Rất mong các khoa phối hợp thông tin đến các lớp để sinh viên biết và thực hiện đầy đủ

Trân trọng./.

TIN LIÊN QUAN

17 - T.5 2021

Về việc sinh viên nhận lại tiền thoái thu bảo hiểm y tế

Thông báo sinh viên nhận lại tiền thoái thu bảo hiểm y tế Xem chi tiết tại đây

14 - T.5 2021

Thông báo tổ chức chương trình Tọa đàm “Hành trình khởi nghiệp” Chủ đề 2: “Câu chuyện khởi nghiệp”

Phòng Công tác Sinh viên thông báo tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến “Hành trình khởi nghiệp”, chủ đề “Câu chuyện khởi nghiệp”, cụ thể như sau: Mục…

11 - T.5 2021

Thông báo tổ chức chương trình Tọa đàm “Hành trình khởi nghiệp” Chủ đề 1: “Tư duy khởi nghiệp”

Phòng Công tác Sinh viên thông báo tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến “Hành trình khởi nghiệp”, chủ đề “Tư duy khởi nghiệp”, cụ thể như sau: Mục…

06 - T.5 2021

Thông báo tổ chức chuyên đề hướng nghiệp, tư vấn việc làm CareerTalk số tháng 5/2021: Sinh viên với nghiên cứu khoa học.

Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên năm học 2020-2021 và kịp thời tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên giúp cho sinh viên vận dụng những kiến thức…

20 - T.4 2021

Thông báo Tham gia khảo sát về hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và kỹ năng

Căn cứ số 84/KH-CTSV ngày 01/03/2021 về Kế hoạch Khảo sát sinh viên về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và trang bị kỹ năng mềm; Phòng Công tác sinh…

20 - T.4 2021

Thông báo gia hạn thời gian vòng 1 và vòng 2 Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” – Năm 2021

Căn cứ kế hoạch số 487/KH-ĐHM, ngày 19/03/2021 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo…

19 - T.4 2021

Thông báo Về việc thực hiện các Chuyên đề trực tuyến và Bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên, NH 2020 – 2021 cho Sinh viên khóa 2020

Căn cứ kế hoạch số 1667/KH-ĐHM ngày 11/09/2020 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên”…

16 - T.4 2021

Thông báo Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp – CiC 2021” do Trung tâm Khởi nghiệp-Đổi mới Sáng tạo ĐHQG-HCM tổ chức

  Căn cứ công văn số 08/TTKN, ngày 01/4/2021 của Trung tâm Khởi nghiệp – Đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM về việc đề xuất hỗ trợ truyền thông cuộc thi…

15 - T.4 2021

Thông báo Về việc thực hiện các Chuyên đề trực tuyến và Bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên, NH 2020 – 2021 cho Sinh viên khóa 2019

Căn cứ kế hoạch số 1667/KH-ĐHM ngày 11/09/2020 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên”…

13 - T.4 2021

Thông báo về việc mở khóa MSSV Học kỳ 3 năm học 2020-2021

Phòng Quản lý đào tạo thông báo về việc mở khóa MSSV Học kỳ 3 năm học 2020-2021 Sinh viên xem chi tiết tại đây.