Hoạt động khoa học

Thông báo quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019

Căn cứ quyết  định số 1015/QĐ-ĐHM về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 đã ký ngày 10 tháng 05 năm 2019

Trường Đai học Mở thông báo về việc quyết định như sau:

  1. Điều 1. Thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (Theo quyết định và danh sách đính kèm). Các Hội đồng Giáo sư cơ sở bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng và báo cáo Chủ tich Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước để phê duyệt.
  2. Điều 2. Các Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2019 có trách nhiệm thực  hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo các quy định tại Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 08 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.
  3. Điều 3. Các ông/bà, Trường Phòng Tổ chức – Nhân sự, Trưởng Phòng Hành chính – Quản trị, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán, Trưởng Phòng Hợp tác và Quản lý khoa học; lãnh đạo các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Danh sách đề cử ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở

TIN LIÊN QUAN

21 - T.1 2021

Trường ĐH Mở TPHCM tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ”

Ngày 21 tháng 01 năm 2020, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo về hoạt động chuyển giao công nghệ với chủ đề “Nghiên…

27 - T.11 2020

Hội thảo “Phát triển thị trường bất động sản, nhà ở minh bạch, bền vững thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Sáng 27/11, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Hiệp hội Bất động sản TP.HCM và Trường Đại học Mở TP.HCM tổ chức Hội thảo “Phát triển thị trường…

26 - T.10 2020

Vòng Bán kết Giải thưởng Euréka 2020 lĩnh vực Hành chính – Pháp lý tại Trường ĐH Mở TP.HCM

Ngày 26/10/2020 tại Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh, Hội trường 602, số 97 Võ Văn Tần đã diễn ra vòng bán kết kết Giải thưởng Euréka 2020…

19 - T.10 2020

THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG Nghiên cứu sinh: BÙI…

30 - T.9 2020

Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS Bùi Hoàng Ngọc

Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS  Bùi Hoàng Ngọc Thông tin NCS: Họ và tên: Bùi Hoàng Ngọc       Nam, nữ: Nam. Sinh ngày: 13 tháng 03…

29 - T.9 2020

THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG Nghiên cứu sinh: NGÔ…

Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS Ngô Chín

22 - T.9 2020

Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS Ngô Chín

Thông tin NCS: Họ và tên: Ngô Chín       Nam, nữ: Nam. Sinh ngày: 11 tháng 12 năm 1962. Nơi sinh: Bình Định Địa chỉ E-mail: ngochin2023@gmail.com Là NCS chuyên…

24 - T.8 2020

Thông báo hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG Nghiên cứu sinh: LÊ…

12 - T.8 2020

Thông báo hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp trường

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG Nghiên cứu sinh: NGÔ…

05 - T.8 2020

Thông báo luận án Tiến sĩ cấp trường NCS Lê Nguyễn Bình Minh

Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS Lê Nguyễn Bình Minh Thông tin nghiên cứu sinh: Họ và tên: Lê Nguyễn Bình Minh         Nam, nữ: Nam. Sinh…