Thông báo cho sinh viên

Thông báo mời tham dự CHUYÊN ĐỀ TÌM HIỂU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN

Nhằm cung cấp các thông tin giúp ích cho sinh viên về hoạt động Nghiên cứu Khoa học sinh viên của Trường khi tham gia các đề tài cấp Khoa và Trường, cấp Thành phố, Toàn quốc. Nhà trường tổ chức chương trình chuyên đề với thông tin như sau:
1. Chủ đề: Kỹ năng tư duy sáng tạo và Nghiên cứu khoa học cho sinh viên
– Thông tin về Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Eureka.
– Tư vấn và trao đổi về phương pháp Nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
– Hình thành ý tưởng sáng tạo.
– Vai trò và tác dụng của Nghiên cứu khoa học trong sinh viên.
 
2. Thời gian: 8h30 đến 10h00 ngày 19/10/2019
 
3. Địa điểm: Hội trường 602 – Cơ sở 97 Võ Văn Tần
 
4. Link đăng ký:  https://forms.gle/q1n8VrzubH42jBAx8 
 
5. Ghi chú: Sinh viên tham dự được cộng 5 điểm rèn luyện theo điều 1 vào học kỳ 1 Năm học 2019-2020.

TIN LIÊN QUAN

23 - T.12 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2022 (đợt 2)

Thực hiện kế hoạch số 2337/KH-ĐHM ngày 15/12/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022 (đợt 2) của Trường; Phòng Công tác sinh…

16 - T.12 2022

Thông báo Về việc cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua hình thức mua hàng hóa

Thời gian vừa qua nhiều hình thức lừa đảo phát sinh, Phòng Công tác Sinh viên và Truyền thông xin thông tin đến Người học để tránh bị lừa đảo:…

05 - T.12 2022

Thông báo về việc thực hiện Bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cho sinh viên khóa 2022

Căn cứ kế hoạch số 1728/KH-ĐHM ngày 26/09/2022 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên”…

24 - T.11 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 1407/KH-ĐHM ngày 04/8/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022 của Trường; Phòng Công tác sinh viên và…

18 - T.11 2022

Về việc hỗ trợ tuyên truyền công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2023

Căn cứ công văn số 747/CAT-PX01, ngày 21/10/2022 của Bộ Công An – Công an tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ tuyên truyền công tác tuyển chọn công dân…

04 - T.11 2022

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022

Phòng Công tác sinh viên thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 dành…

27 - T.10 2022

Về việc triển khai học bổng SIIT Short Term Internship Program (STIP)

Theo Tờ trình số 636/HTQLKH ngày 18/10/2022 của phòng Hợp tác và Quản lý khoa học về việc xin chủ trương cho phép triển khai học bổng SIIT Short Term…

11 - T.10 2022

Thông báo Về việc tham dự Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023

Căn cứ Kế hoạch số: 1477/KH-ĐHM ngày 16/8/2022 về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023; Phòng Công tác sinh viên và truyền thông thông báo…