Lịch thi

Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) cho những sinh viên bị sự cố thi trực tuyến (Online) học kỳ 1 năm học 2021-2022

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) cho những sinh viên bị sự cố thi trực tuyến (Online) trên hệ thống thi trực tuyến học kỳ 1 năm học 2021-2022 do Phòng Khảo thí tổ chức thi

Xem lịch thi tại đây

TIN LIÊN QUAN

13 - T.5 2022

Thông báo lịch thi bổ sung HK2, 3-2020-2021 và HK1-2021-2022

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi bổ sung HK2, 3-2020-2021 và HK1-2021-2022; điều chỉnh và bổ sung lịch thi HK2-2021-2022 thi trực tiếp (Offline) đại học chính…

29 - T.4 2022

Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 2 năm học 2021-2022 đại học chính quy

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 2 năm học 2021-2022 đại học chính quy. Xem lịch thi chi tiết tại đây

13 - T.4 2022

Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) cho sinh viên chưa tham dự thi trực tuyến (Online) học kỳ 3 năm học 2020-2021

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) cho sinh viên chưa tham thi trực tuyến (Online) hoặc bị sự cố thi Online trên hệ thống…

05 - T.4 2022

Thông báo điều chỉnh ngày thi

Căn cứ thông báo số 513/TB-ĐHM ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh Về việc nghỉ lễ kỷ niệm…

30 - T.3 2022

Thông báo điều chỉnh địa điểm thi các ca thi 3,4,5 ngày 03/04/2022

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo điều chỉnh địa điểm thi các ca thi 3,4,5 ngày 03/04/2022 ở VVT sang MTL thi trực tiếp học kỳ 2 năm học…

16 - T.3 2022

Thông báo lịch thi trực tiếp

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) các môn học đã tổ chức thi trực tuyến (Online) trên hệ thống thi trực tuyến học kỳ…

18 - T.2 2022

Thông báo điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 thi trực tuyến (Online)

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 thi trực tuyến trên hệ thống thi trực tuyến (Online) Xem chi tiết…

11 - T.2 2022

Thông báo điều chỉnh hình thức thi môn Hệ điều hành HK1 năm học 2021-2022 từ Tự luận thành Trắc nghiệm trên hệ thống thi trực tuyến (Online)

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo điều chỉnh hình thức thi môn Hệ điều hành từ Tự luận thành Trắc nghiệm học kỳ 1 năm học 2021-2022 thi trực…

18 - T.1 2022

Thông báo bổ sung lịch thi các môn học trong HK2, HK3 năm học 2020-2021 và điều chỉnh lịch thi các môn học trong HK1 năm học 2021-2022 thi trực tuyến trên hệ thống thi trực tuyến (Online)

Thông báo bổ sung lịch thi các môn học trong học kỳ 2 năm học 2020-2021, học kỳ 3 năm học 2020-2021 và điều chỉnh lịch thi các môn học…

04 - T.1 2022

Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 thi trực tuyến trên hệ thống thi trực tuyến (Online)

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 thi trực tuyến trên hệ thống thi trực tuyến (Online). Xem lịch thi tại đây.