Lịch thi

THÔNG BÁO LỊCH THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH ĐẦU RA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

Phòng Khảo thí thông báo lịch thi đánh giá năng lực tiếng anh đầu ra (B1 – B2) học kỳ 1 năm học 2019 – 2020.
 
Mỗi sinh viên phải dự thi đầy đủ 2 phần thi ngày 26 – 27/10/2019 theo lịch thông báo.
  1. Ngày 26/10/2019: Thi môn Đọc hiểu, Nghe, Viết vào lúc 7g00 tại các cơ sở Nguyễn Kiệm, Mai Thị Lựu, Võ Văn Tần, Cơ sở 3 Bình Dương.
    Sinh viên xem lịch thi cá nhân (trang SIS.ou.edu.vn) để biết rõ phòng thi, ca thi, ngày thi và địa điểm thi hoặc xem danh sách phân phòng thi tại đây.
  2. Ngày 27/10/2019: Thi Nói lúc 7g00 tại các cơ sở Nguyễn Kiệm, Mai Thị Lựu, Võ Văn Tần, Cơ sở 3 Bình Dương.
    Sinh viên xem danh sách phân phòng thi kỹ năng nói của các địa điểm thi tại đây
Chi tiết xem tại đây

TIN LIÊN QUAN

16 - T.9 2022

Thông báo hủy lịch thi trực tiếp (Offline) một số nhóm lớp trong HK3 năm học 2021-2022 đại học chính quy

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo hủy lịch thi trực tiếp (Offline) một số nhóm lớp trong học kỳ 3 năm học 2021-2022 đại học chính quy. Xem chi…

14 - T.9 2022

Thông báo bổ sung lịch thi trực tiếp (Offline) HK2 năm học 2020-2021 và HK1, 2, 3 năm học 2021-2022 đại học chính quy

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo bổ sung lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 2 năm học 2020-2021 và học kỳ 1, 2, 3 năm học 2021-2022 đại…

15 - T.8 2022

Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 3 năm học 2021-2022 đại học chính quy

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 3 năm học 2021-2022 đại học chính quy Xem chi tiết lịch thi tại đây Sinh viên truy…

18 - T.7 2022

Thông báo bổ sung lịch thi môn Ngữ nghĩa- Ngữ dụng học, mã môn ENGL1251

Căn cứ công văn số 240/NN V/v Tổ chức thi cho lớp Ngữ nghĩa – Ngữ dụng học (ENGL1251) Mã nhóm: ET201H của Khoa Ngoại ngữ. Căn cứ công văn số…

02 - T.6 2022

Thông báo lịch thi theo công văn 28/TTr-CNSH ngày 22/03/2022

Căn cứ công văn số 28/TTr-CNSH ngày 22/03/2022 Tờ trình Về việc đề nghị phương thức tổ chức thi lại cho sinh viên khoa CNSH. Phòng Quản lý Đào tạo…

26 - T.5 2022

Thông báo danh sách nhóm lớp môn học điều chỉnh lịch thi theo CV 103/KXD ngày 23/05/2022

Căn cứ công văn số 103/KXD ngày 23/05/2022 V/v điều chỉnh lịch thi môn Kết cấu bê tông cốt thép 1 lớp DH20XD01 và lớp DH20XD02 học kỳ 2/2021-2022. Phòng…

13 - T.5 2022

Thông báo lịch thi bổ sung HK2, 3-2020-2021 và HK1-2021-2022

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi bổ sung HK2, 3-2020-2021 và HK1-2021-2022; điều chỉnh và bổ sung lịch thi HK2-2021-2022 thi trực tiếp (Offline) đại học chính…

29 - T.4 2022

Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 2 năm học 2021-2022 đại học chính quy

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 2 năm học 2021-2022 đại học chính quy. Xem lịch thi chi tiết tại đây

20 - T.4 2022

Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) cho những sinh viên bị sự cố thi trực tuyến (Online) học kỳ 1 năm học 2021-2022

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) cho những sinh viên bị sự cố thi trực tuyến (Online) trên hệ thống thi trực tuyến học…

13 - T.4 2022

Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) cho sinh viên chưa tham dự thi trực tuyến (Online) học kỳ 3 năm học 2020-2021

Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) cho sinh viên chưa tham thi trực tuyến (Online) hoặc bị sự cố thi Online trên hệ thống…