Sinh hoạt công dân

Thông báo lịch sinh hoạt “Tuần SHCD-SV” – Đợt 2 NH 2018 – 2019 cho Tân SV khóa 2018

Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 13/8/2018 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2018 – 2019;

Phòng Công tác sinh viên thông báo lịch sinh hoạt “Tuần Sinh hoạt công dân – SV” – Đợt 2 cho sinh viên khóa 2018 trong  năm học 2018 – 2019, cụ thể theo lịch sau:

  1. Thời gian – địa điểm:

– Thời gian: dự kiến tổ chức trong khoảng từ ngày 17/10 – 02/11/2018

– Địa điểm:    + Hội trường 602, cơ sở 97 Võ Văn Tần, Quận 3, Tp.HCM

+ Cơ sở Bình Dương (khoa CNSH)

  1. Đối tượng sinh viên: Tất cả sinh viên khóa 2018
  2. Nội dung sinh hoạt:

3.1. Nội dung sinh hoạt trực tiếp (theo lịch ở mục 4. bên dưới).

– Chuyên đề 9: Lãnh đạo P.CTSV (60 phút)

– Chuyên đề 11: Tình hình an ninh trật tự – Phòng An ninh chính trị nội bộ PA03 – Công an Tp.HCM (60 phút)

– Chuyên đề 12: An toàn giao thông – Phòng CSGT – Công an Tp.HCM (90 phút)

Mỗi sinh viên phải tham gia sinh hoạt 01 buổi theo lịch được sắp xếp. Trong trường hợp sinh viên trùng lịch học hoặc bận việc đột xuất, có thể tham dự 01 buổi khác trong các buổi còn lại.

3.2. Nội dung sinh hoạt trực tuyến.

– Chuyên đề 10: Tình hình kinh tế-xã hội; nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu và lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu được đăng tải trên trang web của phòng Công tác sinh viên: http://ou.edu.vn/ctsv/

 

  1. Lịch sinh hoạt cụ thể từng lớp:

Buổi sáng: từ 07g30 – 11g15

– Buổi chiều: từ 13g15 – 17g00

STT Khoa Lớp Thời gian học Ghi chú
1 Công nghệ sinh học DH18SH01 Chiều Thứ tư 17/10/2018

(Từ 12g30)

Học tại Phòng BD.E3 – Cơ sở 3 Bình Dương
2 Công nghệ thông tin DH18IM02
DH18IT01
DH18IT02
Sáng Thứ hai 22/10/2018 Hội trường 602 (HTA), Cơ sở 97 Võ Văn Tần
Tài chính ngân hàng DH18TN02
DH18TN03
3 Xây dựng và điện DH18QX01
DH18XD01
DH18XD02
Chiều Thứ hai 22/10/2018 Hội trường 602 (HTA), Cơ sở 97 Võ Văn Tần
Kinh tế và Quản lý công DH18KI01
DH18KI03
Tài chính ngân hàng DH18TN01
4 Kế toán kiểm toán DH18KT02
DH18KT03
Sáng Thứ tư 24/10/2018 Hội trường 602 (HTA), Cơ sở 97 Võ Văn Tần
Kinh tế và Quản lý công DH18KI02
Quản trị kinh doanh DH18KQ02
DH18QT02
5 Quản trị kinh doanh DH18KQ01
DH18NL01
DH18QT01
DH18QT03
Chiều Thứ sáu 26/10/2018 Hội trường 602 (HTA), Cơ sở 97 Võ Văn Tần
Công nghệ thông tin DH18CS01
DH18IM01
6 XHH-CTXH-ĐNA DH18CT01
DH18DN02
DH18XH01
DH18XH02
Sáng Thứ hai 29/10/2018 Hội trường 602 (HTA), Cơ sở 97 Võ Văn Tần
Kế toán kiểm toán DH18KK01
DH18KT01
7 Ngoại ngữ DH18AV02
DH18AV04
DH18HV01
DH18HV02
DH18NB02
DH18NB03
Sáng Thứ tư 31/10/2018 Hội trường 602 (HTA), Cơ sở 97 Võ Văn Tần
Luật DH18LA02
DH18LK02
8 Ngoại ngữ DH18AV01
DH18AV03
DH18AV05
DH18NB01
Chiều Thứ tư 31/10/2018 Hội trường 602 (HTA), Cơ sở 97 Võ Văn Tần
Luật DH18LA01
DH18LK01
DH18LK03
XHH-CTXH-ĐNA DH18DN01
9 Đào tạo đặc biệt KT18DB02
KT18DB03
TA18DB02
TA18DB04
QT18DB02
QT18DB04
TN18DB02
XD18DB01
Sáng Thứ sáu 2/11/2018 Hội trường 602 (HTA), Cơ sở 97 Võ Văn Tần
Công nghệ thông tin DH18CS02
10 Đào tạo đặc biệt SH18DB01
KT18DB01
LK18DB01
TA18DB01
TA18DB03
QT18DB01
QT18DB03
QT18DB05
TN18DB01
TN18DB03
Chiều Thứ sáu 2/11/2018 Hội trường 602 (HTA), Cơ sở 97 Võ Văn Tần

 

  1. Công tác điểm danh và làm bài thu hoạch:
  • Sinh viên mang theo Sổ tay sinh viên để được đóng dấu “Hoàn tất nội sung sinh hoạt năm 1” và mang theo thẻ sinh viên để điểm danh và ký Giấy cam kết: Được cộng 5 điểm rèn luyện, không tham gia bị trừ 5 điểm rèn luyện trong Đánh giá kết quả rèn luyện HK 1 năm học 2018 – 2019 (Sinh viên nộp giấy cam kết cho lớp trưởng và gửi về Khoa).
  • Sinh viên bắt buộc phải làm 01 bài thu hoạch sau khi kết thúc đợt học này: hình thức bài trắc nghiệm online (trên web phòng Công tác sinh viên), nội dung liên quan đến các chuyên đề đã được trình bày trong cả 2 đợt sinh hoạt. Sinh viên theo dõi thông báo trên các trang thông tin của trường từ ngày 26-30/11/2018, để biết lịch làm bài thu hoạch.

Phòng Công tác sinh viên đề nghị các bạn sinh viên khóa 2018 thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

Rất mong các khoa phối hợp thông tin đến các lớp để sinh viên biết và thực hiện đầy đủ

Trân trọng./.

TIN LIÊN QUAN

19 - T.6 2024

Thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề “Hậu quả, tác hại của ma túy, các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên sử dụng ma túy”

Căn cứ kế hoạch số 360/KH-CTSVTT ngày 13/6/2024 của Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông về việc tổ chức Báo cáo chuyên đề “Hậu quả, tác hại của…

13 - T.6 2024

Thông báo V/v hướng dẫn chụp ảnh vinh danh Tân cử nhân và Tân kỹ sư Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 1214/KH-ĐHM ngày 28/5/2024 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2024; Nhằm thực hiện công tác vinh danh các Tân cử nhân…

11 - T.6 2024

Thông báo Về việc hướng dẫn tham dự Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy đợt 1 năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 1214/KH-ĐHM ngày 28/5/2024 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2024; Nhằm phục vụ công tác tổ chức được diễn ra thuận…

31 - T.5 2024

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2024 (đợt 1)

 Thực hiện kế hoạch số 1214/KH-ĐHM ngày 28/5/2024 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2024 (đợt 1) của Trường; Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông…

14 - T.5 2024

Thông báo về việc xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động…

12 - T.4 2024

Thông báo Về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học Giai đoạn 2021 – 2030

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 06 năm 2023 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng cho…

25 - T.3 2024

Thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề tâm lý “Khám phá sự lạc quan bên trong con người bạn”

Căn cứ kế hoạch số 109/KH-CTSVTT ngày 18/3/2024 của Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông về việc tổ chức Báo cáo các chuyên đề tâm lý hỗ trợ…

21 - T.3 2024

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 1 Năm học 2023 – 2024

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 1 năm học 2023…

11 - T.3 2024

Thông báo về việc sinh viên thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú hệ chính quy – Học kỳ 2 Năm học 2023 – 2024

Theo Quyết định số 584/QĐ-ĐHM ngày 15/8/2013 về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú hệ chính quy trường Đại học Mở Thành phố…

07 - T.3 2024

Thông báo về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 – Đối với sinh viên khóa 2020, 2021, 2022, 2023

Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2023 – 2024; Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông đề nghị sinh…