Thông báo cho sinh viên

Thông báo Lịch sinh hoạt công dân năm 2017 (Khóa 2015 và 2016)

LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” NĂM HỌC 2017 – 2018

Khóa 2015, 2016 – Các Khoa (Từ ngày 14/11/2017 đến 30/11/2017)

1. Thời gian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  – Buổi sáng: Từ 7h15 – 11h00; Buổi chiều: Từ 13h00 – 16h45
2. Địa điểm học: Hội trường A (lầu 6) – 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Nội dung báo cáo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 – Chuyên đề 12: Định hướng Chương trình khởi nghiệp cho sinh viên…các vấn đề toàn cầu; yêu cầu hội nhập quốc tế (90 phút)                                                                                                                      
 – Chuyên đề 13: Trách nhiệm với cộng đồng, XH; phòng chống tệ nạn XH, ma túy mại dâm;  (90 phút)                                                                                                                              
 – Chuyên đề 14: Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2017 – 2018, học tập các chuyên
đề chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến sinh viên, Triển khai các nội dung liên quan Công tác Sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (45 phút)                                                                                                                              
STT KHOA LỚP NGÀY THỰC HIỆN GHI CHÚ
1 Xây dựng và điện
XHH-CTXH-ĐNA
XD&Đ:                     DH15XD03,4
DH16QX01,2,3,4
DH16XD03,4
XHH-CTXH-DNA:  DH15XH01,2
DH16DN01,2
Sáng Thứ ba
14/11/2017
 
XD&Đ:                     DH15QX01,2
DH15XD01,2
DH16XD01,2
XHH-CTXH-DNA:  DH15DN01,2
DH16CT01
DH16XH01,2
Chiều Thứ ba
14/11/2017
2 XHH-CTXH-ĐNA
Kinh tế và Quản lý công
XHH-CTXH-DNA:  DH15CT01,2,3,4
Kinh tế và QLC:        DH15KID1
DH15KIQ1
DH16KI01,2,3,4
Sáng Thứ tư
15/11/2017
 
3 Quản trị kinh doanh DH15KQ01
DH15MK01
DH15NL01
DH16DL01
DH16KQ02
DH16MK01
Sáng Thứ ba
21/11/2017
 
3 Quản trị kinh doanh
Tài chính – Ngân hàng
QTKD:   DH15DL01
DH16KQ01
DH16MK02
DH16NL01
TCNH:   DH15TC01
DH15NH01
DH16TN01,2,3
Chiều Thứ ba
21/11/2017
 
4 Ngoại ngữ DH15AV03,4,6
DH15HV01
DH15NB02
DH16AV02,4,6
Sáng Thứ tư
22/11/2017
 
DH15AV01,2,5
DH15NB01
DH16AV01,3,5
DH16HV01
DH16NB01,2
Chiều Thứ tư
22/11/2017
 
5 Đào tạo đặc biệt TA15DB01,2,3
TN15DB01
KT16DB01
LK16DB01
QT16DB01,2
TA16DB01,2,3
TN16DB01
Sáng Thứ hai
27/11/2017
 
Công nghệ thông tin DH15TH01,2,3,4
DH15TK01,2
DH16TH01,2,3,4
Chiều Thứ hai
27/11/2017
 
6 Kế toán – Kiểm toán
Đào tạo đặc biệt
KTKT:   DH15KT04,5,6
DH15KK01
DH16KT03,4,6
ĐTĐB:    KT15DB01
LK15DB01
QT15DB01,2
Sáng Thứ ba
28/11/2017
 
Tài chính – Ngân hàng
Công nghệ thông tin
TCNH:   DH15TC02
DH16TN04,5,6,7,8
CNTT:   DH16TK01,2,3,4
Chiều Thứ ba
28/11/2017
 
7 Kế toán – Kiểm toán DH15KT01,2,3
DH15KK01
DH16KT01,2,5
Chiều Thứ tư
29/11/2017
 
8 Luật DH15LA01
DH15LK04,5,6,7,8
DH16LA05,6
DH16LK03,4
Sáng Thứ năm
30/11/2017
 
8 Luật DH15LK01,2,3
DH16LA01,2,3,4
DH16LK01,2,5,6
Chiều Thứ năm
30/11/2017
 
Lưu ý:
 – Sinh viên tham gia “Tuần SHCD – SV” được cộng 10 điểm, không tham gia sẽ bị trừ 10 điểm đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017 – 2018.
 – Đề nghị các Khoa cử nhân viên phụ trách theo dõi lớp học, nhân viên Phòng Công tác sinh viên hỗ trợ, phối hợp để thực hiện tốt việc quản lý lớp học.

TIN LIÊN QUAN

19 - T.2 2021

Thông báo Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” 2021

Tiếp tục thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức Cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm…

10 - T.2 2021

Thông báo phát Đồng phục thể dục cho sinh viên nhập học năm học 2020 – 2021 chưa kịp nhận

Phòng Công tác sinh viên thân mời các bạn sinh viên chưa nhận Đồng phục thể dục trong đợt nhập học năm học 2020 – 2021 đến làm thủ tục…

18 - T.1 2021

Thông báo kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2020 – 2021 Đối với sinh viên khóa 2017, 2018, 2019

Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2020 – 2020; Phòng Công tác sinh viên đề nghị sinh viên các khóa…

18 - T.1 2021

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Năm học 2020 – 2021 (Đợt 1)

Theo quyết định số 890/QĐ-ĐHM ngày 28/05/2020 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Vượt khó học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại…

15 - T.12 2020

THÔNG BÁO Về việc khóa và mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ II/2020-2021

Căn cứ Điều 14 Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1769/QĐ-ĐHM ngày 16/8/2019 về việc tạm dừng học tập các…

11 - T.12 2020

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập từ ngày 12/12/2020

Xét tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt. Hiệu trưởng thông báo đến toàn thể đơn vị, viên chức, người lao động, học viên, sinh…

11 - T.12 2020

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021. 1.    Văn bằng 2 và liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy Xem…

09 - T.12 2020

Thông báo hoãn Lễ tốt nghiệp ngày 13/12/2020 Khoa Quản trị kinh doanh và chuyển sang chiều ngày 26/12/2020 – Hệ Đại học chính quy năm 2020

Căn cứ kế hoạch số 2173/KH-ĐHM ngày 17/11/2020 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2020. Theo chỉ đạo của Hiệu trưởng, để đảm…

07 - T.12 2020

Thông báo bình chon dự án tham dự vòng chung kết cuộc thi “HSSV với Ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Thông báo số 1383/TB-BGDĐT, ngày 01/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết quả chấm thi vòng Bán kết cuộc thi “Học sinh, sinh viên với…

27 - T.11 2020

Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2020

Thực hiện kế hoạch số 2173/KH-ĐHM ngày 17/11/2020 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2020 của Trường; Phòng Công tác sinh viên thông…