Thông báo cho sinh viên

Thông báo Lịch sinh hoạt công dân năm 2017 (Khóa 2015 và 2016)

LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” NĂM HỌC 2017 – 2018

Khóa 2015, 2016 – Các Khoa (Từ ngày 14/11/2017 đến 30/11/2017)

1. Thời gian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  – Buổi sáng: Từ 7h15 – 11h00; Buổi chiều: Từ 13h00 – 16h45
2. Địa điểm học: Hội trường A (lầu 6) – 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Nội dung báo cáo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 – Chuyên đề 12: Định hướng Chương trình khởi nghiệp cho sinh viên…các vấn đề toàn cầu; yêu cầu hội nhập quốc tế (90 phút)                                                                                                                      
 – Chuyên đề 13: Trách nhiệm với cộng đồng, XH; phòng chống tệ nạn XH, ma túy mại dâm;  (90 phút)                                                                                                                              
 – Chuyên đề 14: Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2017 – 2018, học tập các chuyên
đề chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến sinh viên, Triển khai các nội dung liên quan Công tác Sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (45 phút)                                                                                                                              
STT KHOA LỚP NGÀY THỰC HIỆN GHI CHÚ
1 Xây dựng và điện
XHH-CTXH-ĐNA
XD&Đ:                     DH15XD03,4
DH16QX01,2,3,4
DH16XD03,4
XHH-CTXH-DNA:  DH15XH01,2
DH16DN01,2
Sáng Thứ ba
14/11/2017
 
XD&Đ:                     DH15QX01,2
DH15XD01,2
DH16XD01,2
XHH-CTXH-DNA:  DH15DN01,2
DH16CT01
DH16XH01,2
Chiều Thứ ba
14/11/2017
2 XHH-CTXH-ĐNA
Kinh tế và Quản lý công
XHH-CTXH-DNA:  DH15CT01,2,3,4
Kinh tế và QLC:        DH15KID1
DH15KIQ1
DH16KI01,2,3,4
Sáng Thứ tư
15/11/2017
 
3 Quản trị kinh doanh DH15KQ01
DH15MK01
DH15NL01
DH16DL01
DH16KQ02
DH16MK01
Sáng Thứ ba
21/11/2017
 
3 Quản trị kinh doanh
Tài chính – Ngân hàng
QTKD:   DH15DL01
DH16KQ01
DH16MK02
DH16NL01
TCNH:   DH15TC01
DH15NH01
DH16TN01,2,3
Chiều Thứ ba
21/11/2017
 
4 Ngoại ngữ DH15AV03,4,6
DH15HV01
DH15NB02
DH16AV02,4,6
Sáng Thứ tư
22/11/2017
 
DH15AV01,2,5
DH15NB01
DH16AV01,3,5
DH16HV01
DH16NB01,2
Chiều Thứ tư
22/11/2017
 
5 Đào tạo đặc biệt TA15DB01,2,3
TN15DB01
KT16DB01
LK16DB01
QT16DB01,2
TA16DB01,2,3
TN16DB01
Sáng Thứ hai
27/11/2017
 
Công nghệ thông tin DH15TH01,2,3,4
DH15TK01,2
DH16TH01,2,3,4
Chiều Thứ hai
27/11/2017
 
6 Kế toán – Kiểm toán
Đào tạo đặc biệt
KTKT:   DH15KT04,5,6
DH15KK01
DH16KT03,4,6
ĐTĐB:    KT15DB01
LK15DB01
QT15DB01,2
Sáng Thứ ba
28/11/2017
 
Tài chính – Ngân hàng
Công nghệ thông tin
TCNH:   DH15TC02
DH16TN04,5,6,7,8
CNTT:   DH16TK01,2,3,4
Chiều Thứ ba
28/11/2017
 
7 Kế toán – Kiểm toán DH15KT01,2,3
DH15KK01
DH16KT01,2,5
Chiều Thứ tư
29/11/2017
 
8 Luật DH15LA01
DH15LK04,5,6,7,8
DH16LA05,6
DH16LK03,4
Sáng Thứ năm
30/11/2017
 
8 Luật DH15LK01,2,3
DH16LA01,2,3,4
DH16LK01,2,5,6
Chiều Thứ năm
30/11/2017
 
Lưu ý:
 – Sinh viên tham gia “Tuần SHCD – SV” được cộng 10 điểm, không tham gia sẽ bị trừ 10 điểm đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017 – 2018.
 – Đề nghị các Khoa cử nhân viên phụ trách theo dõi lớp học, nhân viên Phòng Công tác sinh viên hỗ trợ, phối hợp để thực hiện tốt việc quản lý lớp học.

TIN LIÊN QUAN

29 - T.9 2023

Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Kế toán Kiểm toán

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Luật

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Công nghệ sinh học

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Công nghệ thông tin

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Xây dựng

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo V/v tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023

Căn cứ công văn số 4848/BGDĐT-GDCTHSSV  ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an…

28 - T.9 2023

Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 – Khoa Tài chính – Ngân hàng

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

28 - T.9 2023

Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 – Khoa Quản trị kinh doanh

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

28 - T.9 2023

Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 – Khoa Ngoại ngữ

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

20 - T.9 2023

Thông báo về việc nhận Đồng phục thể dục và quà tặng Ba lô cho tân sinh viên khóa 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thân mời các bạn tân sinh viên khóa 2023 đến Phòng 506 (lầu 5) – Cơ sở 97 Võ Văn Tần nhận…