Thông báo cho sinh viên

Thông báo Lịch sinh hoạt công dân năm 2017 (Khóa 2015 và 2016)

LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” NĂM HỌC 2017 – 2018

Khóa 2015, 2016 – Các Khoa (Từ ngày 14/11/2017 đến 30/11/2017)

1. Thời gian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  – Buổi sáng: Từ 7h15 – 11h00; Buổi chiều: Từ 13h00 – 16h45
2. Địa điểm học: Hội trường A (lầu 6) – 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Nội dung báo cáo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 – Chuyên đề 12: Định hướng Chương trình khởi nghiệp cho sinh viên…các vấn đề toàn cầu; yêu cầu hội nhập quốc tế (90 phút)                                                                                                                      
 – Chuyên đề 13: Trách nhiệm với cộng đồng, XH; phòng chống tệ nạn XH, ma túy mại dâm;  (90 phút)                                                                                                                              
 – Chuyên đề 14: Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2017 – 2018, học tập các chuyên
đề chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến sinh viên, Triển khai các nội dung liên quan Công tác Sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (45 phút)                                                                                                                              
STT KHOA LỚP NGÀY THỰC HIỆN GHI CHÚ
1 Xây dựng và điện
XHH-CTXH-ĐNA
XD&Đ:                     DH15XD03,4
DH16QX01,2,3,4
DH16XD03,4
XHH-CTXH-DNA:  DH15XH01,2
DH16DN01,2
Sáng Thứ ba
14/11/2017
 
XD&Đ:                     DH15QX01,2
DH15XD01,2
DH16XD01,2
XHH-CTXH-DNA:  DH15DN01,2
DH16CT01
DH16XH01,2
Chiều Thứ ba
14/11/2017
2 XHH-CTXH-ĐNA
Kinh tế và Quản lý công
XHH-CTXH-DNA:  DH15CT01,2,3,4
Kinh tế và QLC:        DH15KID1
DH15KIQ1
DH16KI01,2,3,4
Sáng Thứ tư
15/11/2017
 
3 Quản trị kinh doanh DH15KQ01
DH15MK01
DH15NL01
DH16DL01
DH16KQ02
DH16MK01
Sáng Thứ ba
21/11/2017
 
3 Quản trị kinh doanh
Tài chính – Ngân hàng
QTKD:   DH15DL01
DH16KQ01
DH16MK02
DH16NL01
TCNH:   DH15TC01
DH15NH01
DH16TN01,2,3
Chiều Thứ ba
21/11/2017
 
4 Ngoại ngữ DH15AV03,4,6
DH15HV01
DH15NB02
DH16AV02,4,6
Sáng Thứ tư
22/11/2017
 
DH15AV01,2,5
DH15NB01
DH16AV01,3,5
DH16HV01
DH16NB01,2
Chiều Thứ tư
22/11/2017
 
5 Đào tạo đặc biệt TA15DB01,2,3
TN15DB01
KT16DB01
LK16DB01
QT16DB01,2
TA16DB01,2,3
TN16DB01
Sáng Thứ hai
27/11/2017
 
Công nghệ thông tin DH15TH01,2,3,4
DH15TK01,2
DH16TH01,2,3,4
Chiều Thứ hai
27/11/2017
 
6 Kế toán – Kiểm toán
Đào tạo đặc biệt
KTKT:   DH15KT04,5,6
DH15KK01
DH16KT03,4,6
ĐTĐB:    KT15DB01
LK15DB01
QT15DB01,2
Sáng Thứ ba
28/11/2017
 
Tài chính – Ngân hàng
Công nghệ thông tin
TCNH:   DH15TC02
DH16TN04,5,6,7,8
CNTT:   DH16TK01,2,3,4
Chiều Thứ ba
28/11/2017
 
7 Kế toán – Kiểm toán DH15KT01,2,3
DH15KK01
DH16KT01,2,5
Chiều Thứ tư
29/11/2017
 
8 Luật DH15LA01
DH15LK04,5,6,7,8
DH16LA05,6
DH16LK03,4
Sáng Thứ năm
30/11/2017
 
8 Luật DH15LK01,2,3
DH16LA01,2,3,4
DH16LK01,2,5,6
Chiều Thứ năm
30/11/2017
 
Lưu ý:
 – Sinh viên tham gia “Tuần SHCD – SV” được cộng 10 điểm, không tham gia sẽ bị trừ 10 điểm đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017 – 2018.
 – Đề nghị các Khoa cử nhân viên phụ trách theo dõi lớp học, nhân viên Phòng Công tác sinh viên hỗ trợ, phối hợp để thực hiện tốt việc quản lý lớp học.

TIN LIÊN QUAN

08 - T.6 2021

Thông báo Tổ chức vòng 3 – Nộp dự án hoàn chỉnh Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” Năm 2021

Căn cứ kế hoạch số 487/KH-ĐHM, ngày 19/03/2021 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo…

28 - T.5 2021

Thông báo Tổ chức vòng 2 – Đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” – Năm 2021

Căn cứ kế hoạch số 487/KH-ĐHM, ngày 19/03/2021 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo…

27 - T.5 2021

Thông báo Tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Căn cứ quyết định số 1170/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành thể lệ cuộc thi “Tuổi trẻ học…

21 - T.5 2021

Thông báo về việc tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên” Năm học 2020 – 2021

Thực hiện Kế hoạch số 893 /KH-ĐHM ngày 21/5/2021 về việc tổ chức chương trình “Gặp gỡ và trao đổi sinh viên” năm học 2020 – 2021; Phòng Công tác…

20 - T.5 2021

Thông báo kết quả vòng 1 và tổ chức vòng 2 Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” – Năm 2021

Căn cứ kế hoạch số 487/KH-ĐHM, ngày 19/03/2021 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo…

19 - T.5 2021

Thông báo điều lệ Cuộc thi video clip “REVIEW Ngành học OU”

ĐIỀU LỆ Cuộc thi video clip “REVIEW Ngành học OU” (Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 262 /KH-CTSV ngày 17/5/2021 )   I.   Đối tượng: Tất cả sinh viên…

17 - T.5 2021

Về việc sinh viên nhận lại tiền thoái thu bảo hiểm y tế

Thông báo sinh viên nhận lại tiền thoái thu bảo hiểm y tế Xem chi tiết tại đây

14 - T.5 2021

Thông báo tổ chức chương trình Tọa đàm “Hành trình khởi nghiệp” Chủ đề 2: “Câu chuyện khởi nghiệp”

Phòng Công tác Sinh viên thông báo tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến “Hành trình khởi nghiệp”, chủ đề “Câu chuyện khởi nghiệp”, cụ thể như sau: Mục…

11 - T.5 2021

Thông báo tổ chức chương trình Tọa đàm “Hành trình khởi nghiệp” Chủ đề 1: “Tư duy khởi nghiệp”

Phòng Công tác Sinh viên thông báo tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến “Hành trình khởi nghiệp”, chủ đề “Tư duy khởi nghiệp”, cụ thể như sau: Mục…

06 - T.5 2021

Thông báo tổ chức chuyên đề hướng nghiệp, tư vấn việc làm CareerTalk số tháng 5/2021: Sinh viên với nghiên cứu khoa học.

Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên năm học 2020-2021 và kịp thời tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên giúp cho sinh viên vận dụng những kiến thức…