Thông báo cho sinh viên

Thông báo Lịch sinh hoạt công dân năm 2017 (Khóa 2015 và 2016)

LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SINH VIÊN” NĂM HỌC 2017 – 2018

Khóa 2015, 2016 – Các Khoa (Từ ngày 14/11/2017 đến 30/11/2017)

1. Thời gian:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
  – Buổi sáng: Từ 7h15 – 11h00; Buổi chiều: Từ 13h00 – 16h45
2. Địa điểm học: Hội trường A (lầu 6) – 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
3. Nội dung báo cáo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 – Chuyên đề 12: Định hướng Chương trình khởi nghiệp cho sinh viên…các vấn đề toàn cầu; yêu cầu hội nhập quốc tế (90 phút)                                                                                                                      
 – Chuyên đề 13: Trách nhiệm với cộng đồng, XH; phòng chống tệ nạn XH, ma túy mại dâm;  (90 phút)                                                                                                                              
 – Chuyên đề 14: Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2017 – 2018, học tập các chuyên
đề chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến sinh viên, Triển khai các nội dung liên quan Công tác Sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (45 phút)                                                                                                                              
STT KHOA LỚP NGÀY THỰC HIỆN GHI CHÚ
1 Xây dựng và điện
XHH-CTXH-ĐNA
XD&Đ:                     DH15XD03,4
DH16QX01,2,3,4
DH16XD03,4
XHH-CTXH-DNA:  DH15XH01,2
DH16DN01,2
Sáng Thứ ba
14/11/2017
 
XD&Đ:                     DH15QX01,2
DH15XD01,2
DH16XD01,2
XHH-CTXH-DNA:  DH15DN01,2
DH16CT01
DH16XH01,2
Chiều Thứ ba
14/11/2017
2 XHH-CTXH-ĐNA
Kinh tế và Quản lý công
XHH-CTXH-DNA:  DH15CT01,2,3,4
Kinh tế và QLC:        DH15KID1
DH15KIQ1
DH16KI01,2,3,4
Sáng Thứ tư
15/11/2017
 
3 Quản trị kinh doanh DH15KQ01
DH15MK01
DH15NL01
DH16DL01
DH16KQ02
DH16MK01
Sáng Thứ ba
21/11/2017
 
3 Quản trị kinh doanh
Tài chính – Ngân hàng
QTKD:   DH15DL01
DH16KQ01
DH16MK02
DH16NL01
TCNH:   DH15TC01
DH15NH01
DH16TN01,2,3
Chiều Thứ ba
21/11/2017
 
4 Ngoại ngữ DH15AV03,4,6
DH15HV01
DH15NB02
DH16AV02,4,6
Sáng Thứ tư
22/11/2017
 
DH15AV01,2,5
DH15NB01
DH16AV01,3,5
DH16HV01
DH16NB01,2
Chiều Thứ tư
22/11/2017
 
5 Đào tạo đặc biệt TA15DB01,2,3
TN15DB01
KT16DB01
LK16DB01
QT16DB01,2
TA16DB01,2,3
TN16DB01
Sáng Thứ hai
27/11/2017
 
Công nghệ thông tin DH15TH01,2,3,4
DH15TK01,2
DH16TH01,2,3,4
Chiều Thứ hai
27/11/2017
 
6 Kế toán – Kiểm toán
Đào tạo đặc biệt
KTKT:   DH15KT04,5,6
DH15KK01
DH16KT03,4,6
ĐTĐB:    KT15DB01
LK15DB01
QT15DB01,2
Sáng Thứ ba
28/11/2017
 
Tài chính – Ngân hàng
Công nghệ thông tin
TCNH:   DH15TC02
DH16TN04,5,6,7,8
CNTT:   DH16TK01,2,3,4
Chiều Thứ ba
28/11/2017
 
7 Kế toán – Kiểm toán DH15KT01,2,3
DH15KK01
DH16KT01,2,5
Chiều Thứ tư
29/11/2017
 
8 Luật DH15LA01
DH15LK04,5,6,7,8
DH16LA05,6
DH16LK03,4
Sáng Thứ năm
30/11/2017
 
8 Luật DH15LK01,2,3
DH16LA01,2,3,4
DH16LK01,2,5,6
Chiều Thứ năm
30/11/2017
 
Lưu ý:
 – Sinh viên tham gia “Tuần SHCD – SV” được cộng 10 điểm, không tham gia sẽ bị trừ 10 điểm đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 năm học 2017 – 2018.
 – Đề nghị các Khoa cử nhân viên phụ trách theo dõi lớp học, nhân viên Phòng Công tác sinh viên hỗ trợ, phối hợp để thực hiện tốt việc quản lý lớp học.

TIN LIÊN QUAN

19 - T.6 2024

Thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề “Hậu quả, tác hại của ma túy, các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên sử dụng ma túy”

Căn cứ kế hoạch số 360/KH-CTSVTT ngày 13/6/2024 của Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông về việc tổ chức Báo cáo chuyên đề “Hậu quả, tác hại của…

13 - T.6 2024

Thông báo V/v hướng dẫn chụp ảnh vinh danh Tân cử nhân và Tân kỹ sư Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 1214/KH-ĐHM ngày 28/5/2024 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2024; Nhằm thực hiện công tác vinh danh các Tân cử nhân…

11 - T.6 2024

Thông báo Về việc hướng dẫn tham dự Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy đợt 1 năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 1214/KH-ĐHM ngày 28/5/2024 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2024; Nhằm phục vụ công tác tổ chức được diễn ra thuận…

31 - T.5 2024

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2024 (đợt 1)

 Thực hiện kế hoạch số 1214/KH-ĐHM ngày 28/5/2024 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2024 (đợt 1) của Trường; Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông…

14 - T.5 2024

Thông báo về việc xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động…

12 - T.4 2024

Thông báo Về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học Giai đoạn 2021 – 2030

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 06 năm 2023 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng cho…

25 - T.3 2024

Thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề tâm lý “Khám phá sự lạc quan bên trong con người bạn”

Căn cứ kế hoạch số 109/KH-CTSVTT ngày 18/3/2024 của Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông về việc tổ chức Báo cáo các chuyên đề tâm lý hỗ trợ…

21 - T.3 2024

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 1 Năm học 2023 – 2024

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 1 năm học 2023…

11 - T.3 2024

Thông báo về việc sinh viên thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú hệ chính quy – Học kỳ 2 Năm học 2023 – 2024

Theo Quyết định số 584/QĐ-ĐHM ngày 15/8/2013 về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú hệ chính quy trường Đại học Mở Thành phố…

07 - T.3 2024

Thông báo về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 – Đối với sinh viên khóa 2020, 2021, 2022, 2023

Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2023 – 2024; Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông đề nghị sinh…