Sinh hoạt công dân

Thông báo lịch sinh hoạt Công dân dành cho Tân sinh viên khóa 2017.

THÔNG BÁO

LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SV” NĂM HỌC 2017 – 2018

Khóa 2017 (Đợt 1) Từ ngày 07/9/2017 đến ngày 23/9/2017

1. Thời gian học: Buổi sáng: Từ 7h00 – 11h00; Buổi chiều: Từ 13h00 – 17h00
2. Nội dung báo cáo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
        – Buổi sáng: Sinh hoạt về Trường, Khoa, Đoàn Thanh niên
        – Buổi chiều: Quy chế, Quy định và dịch vụ sinh viên.
STT Khoa/Ngành học Thời gian học
(7h00 – 17h00)
Địa điểm học  Ghi chú
1 – Khoa học máy tính
– Hệ thống Thông tin Quản lý
Thứ năm 7/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
2 Tài chính ngân hàng Thứ sáu 8/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
3 Kinh tế và Quản lý công Sáng Thứ sáu 8/9/2017 Hội trường (lầu 2) 35 Hồ Hảo Hớn, Quận 1
 Chiều Thứ sáu 8/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
4 – Luật
– Luật kinh tế
Thứ hai 11/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3  Lúc 9:00
5 – Ngôn ngữ Anh
– Ngôn ngữ Trung Quốc
– Ngôn ngữ Nhật
Thứ sáu 15/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
6 – Quản trị kinh doanh
– Kinh doanh quốc tế
– Quản trị nhân lực
Thứ ba 19/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3  cập nhật 13/9
7 – CNKT Công trình xây dựng
– Quản lý xây dựng
Thứ ba 19/9/2017 Hội trường  (lầu 2) 35 – 37 Hồ Hảo Hớn Quận 1.  cập nhật 13/9
8 – Kế toán
– Kiểm toán
Thứ tư 20/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
9 – Xã hội học
– Công tác Xã hội
– Đông Nam Á học
Thứ năm 21/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
10 Đào tạo đặc biệt (Nhóm 1)
– Ngành Quản trị kinh doanh
– Ngành Tài chính ngân hàng
Thứ sáu 22/9/2017   Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
Đào tạo đặc biệt (Nhóm 2)
– Ngành Kế toán
– Ngành Luật kinh tế
– Ngành Ngôn ngữ Anh
Thứ bảy 23/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
Lưu ý:
– Sinh viên mang theo phiếu đóng tiền để điểm danh, SV tham gia được cộng 2 điểm rèn luyện/buổi học, không tham gia bị trừ 2 điểm rèn luyện/buổi học trong Đánh giá kết quả rèn luyện HK 1 năm học 2017 – 2018.
        – Sinh viên vào www.ou.edu.vn, xem mục Sinh viên: để tìm hiểu các nội dung hỗ trợ làm bài thu hoạch.
        – Đề nghị các Khoa cử chuyên viên phụ trách theo dõi lớp học, chuyên viên Phòng Công tác sinh viên hỗ trợ và phối hợp để thực hiện tốt việc quản lý lớp học.

THÔNG BÁO

LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SV” NĂM HỌC 2017 – 2018

Khoa Công nghệ sinh học – Khóa 2017 (Đợt 1) Ngày 21/9/2017

1. Thời gian học: Buổi sáng: Từ 7h00 – 11h00; Buổi chiều: Từ 13h00 – 17h00
2. Nội dung báo cáo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
        – Buổi sáng: Sinh hoạt về Trường, Khoa, Đoàn Thanh niên
        – Buổi chiều: Quy chế, Quy định và dịch vụ sinh viên.
STT Khoa
Thời gian học
Địa điểm học  Ghi chú
1  Công nghệ sinh học Sáng Thứ năm 21/9/2017 Phòng G2 – số 68 Lê Thị Trung, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 Chiều Thứ năm 21/9/2017

 

 

TIN LIÊN QUAN

27 - T.9 2022

Thông báo về việc sinh viên thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú học kỳ 1 NH 2022-2023

Theo Quyết định số 584/QĐ-ĐHM ngày 15/8/2013 về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viênngoại trú hệ chính quy trường Đại học Mở Thành phố HồChí…

24 - T.9 2022

Thông báo Về việc nhận quà tặng (ba lô) và Đồng phục thể dục tân sinh viên khóa 2022

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thân mời các bạn sinh viên đến Phòng 506 (lầu 5) – Cơ sở 97 Võ Văn Tần nhận quà tặng (ba…

13 - T.9 2022

Thông báo về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2022 – 2023

Căn cứ theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên…

13 - T.9 2022

Thông báo về học bổng dành cho sinh viên nghèo hiếu học do Quỹ học bổng VAS hỗ trợ

Theo thông tin cuả Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn về Quỹ học bổng VAS dành cho sinh viên nghèo hiếu học; Phòng Công tác sinh viên…

08 - T.9 2022

Thông báo về việc Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022

Căn cứ Công văn số 10271-CV/TWĐTN-KHCN ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc triển khai Giải thưởng Nữ sinh…

06 - T.9 2022

Thông báo V/v tổ chức vòng Chung kết Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” – Năm 2022

Căn cứ kế hoạch số 1093/KH-ĐHM, ngày 22/06/2022 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo…

22 - T.8 2022

Thông báo V/v kết quả vòng Bán kết Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” – Năm 2022

Căn cứ kế hoạch số 1093/KH-ĐHM, ngày 22/06/2022 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo…

11 - T.8 2022

Thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề tâm lý “Nhận diện và chuyển hóa cảm xúc”

Căn cứ kế hoạch số 564/KH-CTSVTT ngày 02/8/2022 của Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông về việc tổ chức Báo cáo chuyên đề tâm lý “Nhận diện và…

08 - T.8 2022

Thông báo V/v kết quả vòng 3 – Hoàn thiện dự án và tổ chức vòng Bán kết Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” – Năm 2022

Căn cứ kế hoạch số 1093/KH-ĐHM, ngày 22/06/2022 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo…