Sinh hoạt công dân

Thông báo lịch sinh hoạt Công dân dành cho Tân sinh viên khóa 2017.

THÔNG BÁO

LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SV” NĂM HỌC 2017 – 2018

Khóa 2017 (Đợt 1) Từ ngày 07/9/2017 đến ngày 23/9/2017

1. Thời gian học: Buổi sáng: Từ 7h00 – 11h00; Buổi chiều: Từ 13h00 – 17h00
2. Nội dung báo cáo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
        – Buổi sáng: Sinh hoạt về Trường, Khoa, Đoàn Thanh niên
        – Buổi chiều: Quy chế, Quy định và dịch vụ sinh viên.
STT Khoa/Ngành học Thời gian học
(7h00 – 17h00)
Địa điểm học  Ghi chú
1 – Khoa học máy tính
– Hệ thống Thông tin Quản lý
Thứ năm 7/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
2 Tài chính ngân hàng Thứ sáu 8/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
3 Kinh tế và Quản lý công Sáng Thứ sáu 8/9/2017 Hội trường (lầu 2) 35 Hồ Hảo Hớn, Quận 1
 Chiều Thứ sáu 8/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
4 – Luật
– Luật kinh tế
Thứ hai 11/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3  Lúc 9:00
5 – Ngôn ngữ Anh
– Ngôn ngữ Trung Quốc
– Ngôn ngữ Nhật
Thứ sáu 15/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
6 – Quản trị kinh doanh
– Kinh doanh quốc tế
– Quản trị nhân lực
Thứ ba 19/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3  cập nhật 13/9
7 – CNKT Công trình xây dựng
– Quản lý xây dựng
Thứ ba 19/9/2017 Hội trường  (lầu 2) 35 – 37 Hồ Hảo Hớn Quận 1.  cập nhật 13/9
8 – Kế toán
– Kiểm toán
Thứ tư 20/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
9 – Xã hội học
– Công tác Xã hội
– Đông Nam Á học
Thứ năm 21/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
10 Đào tạo đặc biệt (Nhóm 1)
– Ngành Quản trị kinh doanh
– Ngành Tài chính ngân hàng
Thứ sáu 22/9/2017   Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
Đào tạo đặc biệt (Nhóm 2)
– Ngành Kế toán
– Ngành Luật kinh tế
– Ngành Ngôn ngữ Anh
Thứ bảy 23/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
Lưu ý:
– Sinh viên mang theo phiếu đóng tiền để điểm danh, SV tham gia được cộng 2 điểm rèn luyện/buổi học, không tham gia bị trừ 2 điểm rèn luyện/buổi học trong Đánh giá kết quả rèn luyện HK 1 năm học 2017 – 2018.
        – Sinh viên vào www.ou.edu.vn, xem mục Sinh viên: để tìm hiểu các nội dung hỗ trợ làm bài thu hoạch.
        – Đề nghị các Khoa cử chuyên viên phụ trách theo dõi lớp học, chuyên viên Phòng Công tác sinh viên hỗ trợ và phối hợp để thực hiện tốt việc quản lý lớp học.

THÔNG BÁO

LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SV” NĂM HỌC 2017 – 2018

Khoa Công nghệ sinh học – Khóa 2017 (Đợt 1) Ngày 21/9/2017

1. Thời gian học: Buổi sáng: Từ 7h00 – 11h00; Buổi chiều: Từ 13h00 – 17h00
2. Nội dung báo cáo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
        – Buổi sáng: Sinh hoạt về Trường, Khoa, Đoàn Thanh niên
        – Buổi chiều: Quy chế, Quy định và dịch vụ sinh viên.
STT Khoa
Thời gian học
Địa điểm học  Ghi chú
1  Công nghệ sinh học Sáng Thứ năm 21/9/2017 Phòng G2 – số 68 Lê Thị Trung, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 Chiều Thứ năm 21/9/2017

 

 

TIN LIÊN QUAN

03 - T.10 2023

Thông báo về việc hủy lịch sinh hoạt công dân – sinh viên vào buổi chiều ngày 05/10/2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo cho Tân sinh viên khóa 2023 về lịch sinh hoạt công dân – sinh viên đợt 1 có thay đổi …

02 - T.10 2023

Thông báo về việc kéo dài thời gian thi Tuần 1 Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Thực hiện Thông báo số 1556/TB-BGDĐT ngày 21/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian thi Tuần 1 Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Đào tạo đặc biệt

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Khoa học cơ bản

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Kinh tế và Quản lý công

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Kế toán Kiểm toán

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Luật

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Công nghệ sinh học

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Công nghệ thông tin

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…