Sinh hoạt công dân

Thông báo lịch sinh hoạt Công dân dành cho Tân sinh viên khóa 2017.

THÔNG BÁO

LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SV” NĂM HỌC 2017 – 2018

Khóa 2017 (Đợt 1) Từ ngày 07/9/2017 đến ngày 23/9/2017

1. Thời gian học: Buổi sáng: Từ 7h00 – 11h00; Buổi chiều: Từ 13h00 – 17h00
2. Nội dung báo cáo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
        – Buổi sáng: Sinh hoạt về Trường, Khoa, Đoàn Thanh niên
        – Buổi chiều: Quy chế, Quy định và dịch vụ sinh viên.
STT Khoa/Ngành học Thời gian học
(7h00 – 17h00)
Địa điểm học  Ghi chú
1 – Khoa học máy tính
– Hệ thống Thông tin Quản lý
Thứ năm 7/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
2 Tài chính ngân hàng Thứ sáu 8/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
3 Kinh tế và Quản lý công Sáng Thứ sáu 8/9/2017 Hội trường (lầu 2) 35 Hồ Hảo Hớn, Quận 1
 Chiều Thứ sáu 8/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
4 – Luật
– Luật kinh tế
Thứ hai 11/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3  Lúc 9:00
5 – Ngôn ngữ Anh
– Ngôn ngữ Trung Quốc
– Ngôn ngữ Nhật
Thứ sáu 15/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
6 – Quản trị kinh doanh
– Kinh doanh quốc tế
– Quản trị nhân lực
Thứ ba 19/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3  cập nhật 13/9
7 – CNKT Công trình xây dựng
– Quản lý xây dựng
Thứ ba 19/9/2017 Hội trường  (lầu 2) 35 – 37 Hồ Hảo Hớn Quận 1.  cập nhật 13/9
8 – Kế toán
– Kiểm toán
Thứ tư 20/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
9 – Xã hội học
– Công tác Xã hội
– Đông Nam Á học
Thứ năm 21/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
10 Đào tạo đặc biệt (Nhóm 1)
– Ngành Quản trị kinh doanh
– Ngành Tài chính ngân hàng
Thứ sáu 22/9/2017   Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
Đào tạo đặc biệt (Nhóm 2)
– Ngành Kế toán
– Ngành Luật kinh tế
– Ngành Ngôn ngữ Anh
Thứ bảy 23/9/2017 Hội trường A (lầu 6) 97 Võ Văn Tần, Quận 3
Lưu ý:
– Sinh viên mang theo phiếu đóng tiền để điểm danh, SV tham gia được cộng 2 điểm rèn luyện/buổi học, không tham gia bị trừ 2 điểm rèn luyện/buổi học trong Đánh giá kết quả rèn luyện HK 1 năm học 2017 – 2018.
        – Sinh viên vào www.ou.edu.vn, xem mục Sinh viên: để tìm hiểu các nội dung hỗ trợ làm bài thu hoạch.
        – Đề nghị các Khoa cử chuyên viên phụ trách theo dõi lớp học, chuyên viên Phòng Công tác sinh viên hỗ trợ và phối hợp để thực hiện tốt việc quản lý lớp học.

THÔNG BÁO

LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SV” NĂM HỌC 2017 – 2018

Khoa Công nghệ sinh học – Khóa 2017 (Đợt 1) Ngày 21/9/2017

1. Thời gian học: Buổi sáng: Từ 7h00 – 11h00; Buổi chiều: Từ 13h00 – 17h00
2. Nội dung báo cáo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
        – Buổi sáng: Sinh hoạt về Trường, Khoa, Đoàn Thanh niên
        – Buổi chiều: Quy chế, Quy định và dịch vụ sinh viên.
STT Khoa
Thời gian học
Địa điểm học  Ghi chú
1  Công nghệ sinh học Sáng Thứ năm 21/9/2017 Phòng G2 – số 68 Lê Thị Trung, P.Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
 Chiều Thứ năm 21/9/2017

 

 

TIN LIÊN QUAN

07 - T.2 2023

Thông báo về việc Tổ chức chương trình seminar Chủ đề: “Lễ nghi văn hoá ứng xử tại doanh nghiệp Nhật Bản”

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo tổ chức chương trình seminar, Chủ đề: “Lễ nghi văn hoá ứng xử tại doanh nghiệp Nhật Bản”, cụ thể…

07 - T.2 2023

Thông báo về việc thực hiện các Chuyên đề trực tuyến và Bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên, NH 2022 – 2023 cho Sinh viên khóa 2021

Căn cứ kế hoạch số 1728/KH-ĐHM ngày 26/09/2022 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên”…

23 - T.12 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2022 (đợt 2)

Thực hiện kế hoạch số 2337/KH-ĐHM ngày 15/12/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022 (đợt 2) của Trường; Phòng Công tác sinh…

16 - T.12 2022

Thông báo Về việc cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua hình thức mua hàng hóa

Thời gian vừa qua nhiều hình thức lừa đảo phát sinh, Phòng Công tác Sinh viên và Truyền thông xin thông tin đến Người học để tránh bị lừa đảo:…

05 - T.12 2022

Thông báo về việc thực hiện Bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cho sinh viên khóa 2022

Căn cứ kế hoạch số 1728/KH-ĐHM ngày 26/09/2022 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên”…

24 - T.11 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 1407/KH-ĐHM ngày 04/8/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022 của Trường; Phòng Công tác sinh viên và…

18 - T.11 2022

Về việc hỗ trợ tuyên truyền công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2023

Căn cứ công văn số 747/CAT-PX01, ngày 21/10/2022 của Bộ Công An – Công an tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ tuyên truyền công tác tuyển chọn công dân…

04 - T.11 2022

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022

Phòng Công tác sinh viên thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 dành…

27 - T.10 2022

Về việc triển khai học bổng SIIT Short Term Internship Program (STIP)

Theo Tờ trình số 636/HTQLKH ngày 18/10/2022 của phòng Hợp tác và Quản lý khoa học về việc xin chủ trương cho phép triển khai học bổng SIIT Short Term…