Tuyển dụng

THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vị trí giảng viên, chuyên viên Năm 2023 (Đợt bổ sung)

Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-ĐHM ngày 27/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức vị trí giảng viên, chuyên viên năm 2023 (Đợt bổ sung);

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vị trí giảng viên, chuyên viên năm 2023 – Đợt bổ sung như sau:

 1. Danh sách ứng viên trúng tuyển (Đính kèm).
 2. Hoàn thiện hồ sơ, ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh để hoàn thiện hồ sơ, ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc, cụ thể như sau:

a) Thời gian: thời gian cụ thể được gửi đến địa chỉ email ứng viên đã cung cấp.

b) Địa điểm: Phòng 702 (Phòng Tổ chức – Nhân sự), lầu 7, 35-37 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q. 1, TP.HCM.

c) Hoàn thiện hồ sơ khi ký hợp đồng làm việc: Ứng viên trúng tuyển bổ sung các hồ sơ sau:

  • Quyết định, hoặc Giấy xác nhận, hoặc Thông báo nghỉ việc gần nhất;
  • Phiếu Lý lịch tư pháp;
  • Các bảng điểm, chứng chỉ còn thiếu;
  • Giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nếu văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;
  • Sổ hoặc số sổ Bảo hiểm xã hội;
  • Giấy xác nhận hoặc các minh chứng có liên quan về thâm niên, chức danh nghề nghiệp đối với vị trí công việc vừa trúng tuyển (quyết định tuyển dụng, quyết định hoàn thành tập sự và bổ nhiệm vào ngạch viên chức, quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ,…) để được xem xét.

Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, người trúng tuyển không đến hoàn thiện hồ sơ, ký hợp đồng làm việc và nhận việc thì Nhà trường sẽ hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

Mọi thông tin liên hệ cô Thanh Ngân qua email ngan.pnt@ou.edu.vn hoặc điện thoại số 028. 39207635

TIN LIÊN QUAN

22 - T.4 2024

Thông báo tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2024

Căn cứ kế hoạch số 98/KH-TCNS ngày 29/02/2024 của Phòng Tổ chức – Nhân sự về Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên năm 2024; Trường Đại học…

22 - T.4 2024

Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ – Năm 2024

Căn cứ kế hoạch số 100/KH-TCNS ngày 29/02/2024 của Phòng Tổ chức – Nhân sự về Kế hoạch tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2024; Trường Đại học Mở…

29 - T.2 2024

Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ – Năm 2024

Căn cứ kế hoạch số 99/KH-TCNS ngày 29/02/2024 của Phòng Tổ chức – Nhân sự về Kế hoạch tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ năm 2024;…

06 - T.12 2023

Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1) và kế hoạch kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) Kỳ tuyển dụng năm 2023 (Đợt bổ sung)

Căn cứ vào biên bản kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1), kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (Đợt bổ sung) của Hội đồng tuyển dụng viên…

06 - T.10 2023

Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023 (đợt bổ sung)

Căn cứ kế hoạch số 2197/KH-ĐHM-TCNS ngày 27/09/2023 của Phòng Tổ chức – Nhân sự về Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên năm 2023 (đợt bổ sung);…

06 - T.10 2023

THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm 2023 (đợt bổ sung)

Căn cứ kế hoạch số 2198/KH-ĐHM ngày 27/09/2023 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2023 (đợt…

23 - T.6 2023

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vị trí Giảng viên và Chuyên viên năm 2023

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14; Nghị định…

09 - T.5 2023

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Giảng viên và Chuyên viên năm 2023

Căn cứ vào biên bản họp xét công nhận kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1) và công nhận thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều…

17 - T.3 2023

Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023 Căn cứ kế hoạch số 88/KH-TCNS ngày 10/03/2023 của Phòng Tổ chức – Nhân sự về Kế hoạch…

17 - T.3 2023

Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ – Năm 2023

THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ – Năm 2023 Căn cứ kế hoạch số 87/KH-TCNS ngày 10/03/2023 của Phòng Tổ chức – Nhân sự…