Tuyển dụng

Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1) và kế hoạch kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024

Căn cứ vào biên bản kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1), kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh,
Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến ứng viên như sau:
1. Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển:
a) Tổng số ứng viên nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:
• Vị trí Giảng viên: 101
• Vị trí Chuyên viên: 116
b) Tổng số ứng viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kiểm tra, sát hạch:
• Vị trí Giảng viên: 19
• Vị trí Chuyên viên: 17
c) Tổng số ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kiểm tra, sát hạch:
•  Vị trí Giảng viên: 82
•  Vị trí Chuyên viên: 99
(Đính kèm danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào vòng 2)
2. Nội dung, hình thức kiểm tra, sát hạch:
a) Hình thức: Thi vấn đáp
b) Nội dung: Vấn đáp về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; Các thông tin, hiểu biết về Trường.
c) Thời gian thi vấn đáp: Khoảng 30 phút/ứng viên tùy theo yêu cầu của Hội đồng.
Thông báo triệu tập ứng viên tham dự kiểm tra, sát hạch sẽ được gửi đến ứng viên theo địa chỉ email mà ứng viên đã cung cấp.
Thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch dự kiến: vào khoảng từ 04/07/2024 đến 12/07/2024, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau đến từng ứng viên.
Các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kiểm tra, sát hạch theo dõi email để kịp thời nắm thông tin và tham dự kiểm tra, sát hạch đúng thời gian, địa điểm.
Mọi chi tiết liên hệ cô Mỹ Hằng qua email hang.dtm@ou.edu.vn hoặc điện thoại (028.39207635).

TIN LIÊN QUAN

22 - T.4 2024

Thông báo tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2024

Căn cứ kế hoạch số 98/KH-TCNS ngày 29/02/2024 của Phòng Tổ chức – Nhân sự về Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên năm 2024; Trường Đại học…

22 - T.4 2024

Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ – Năm 2024

Căn cứ kế hoạch số 100/KH-TCNS ngày 29/02/2024 của Phòng Tổ chức – Nhân sự về Kế hoạch tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2024; Trường Đại học Mở…

29 - T.2 2024

Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ – Năm 2024

Căn cứ kế hoạch số 99/KH-TCNS ngày 29/02/2024 của Phòng Tổ chức – Nhân sự về Kế hoạch tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ năm 2024;…

03 - T.1 2024

THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vị trí giảng viên, chuyên viên Năm 2023 (Đợt bổ sung)

Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-ĐHM ngày 27/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức…

06 - T.12 2023

Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1) và kế hoạch kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) Kỳ tuyển dụng năm 2023 (Đợt bổ sung)

Căn cứ vào biên bản kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1), kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (Đợt bổ sung) của Hội đồng tuyển dụng viên…

06 - T.10 2023

Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023 (đợt bổ sung)

Căn cứ kế hoạch số 2197/KH-ĐHM-TCNS ngày 27/09/2023 của Phòng Tổ chức – Nhân sự về Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên năm 2023 (đợt bổ sung);…

06 - T.10 2023

THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm 2023 (đợt bổ sung)

Căn cứ kế hoạch số 2198/KH-ĐHM ngày 27/09/2023 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2023 (đợt…

23 - T.6 2023

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vị trí Giảng viên và Chuyên viên năm 2023

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14; Nghị định…

09 - T.5 2023

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Giảng viên và Chuyên viên năm 2023

Căn cứ vào biên bản họp xét công nhận kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1) và công nhận thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều…

17 - T.3 2023

Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023 Căn cứ kế hoạch số 88/KH-TCNS ngày 10/03/2023 của Phòng Tổ chức – Nhân sự về Kế hoạch…