Thông báo cho sinh viên

Thông báo Về việc tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên đại học chính quy” Năm học 2021 – 2022

Thực hiện Kế hoạch số 184 /KH-ĐHM ngày 09/02/2022 về việc tổ chức chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên đại học chính quy” năm học 2021 – 2022;

Thực hiện công văn số 404/CTSVTT ngày 30/5/2022 về việc dời thời gian tổ chức chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên đại học chính quy” năm học 2021 – 2022;

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên đại học chính quy” năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:

  • Thời gian tổ chức: 09g00 – Ngày 25/6/2022 (Thứ Bảy)
  • Địa điểm tổ chức: HT 602 – 97 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.
  • Đối tượng thực hiện: 

1. Đối với sinh viên

– Toàn thể sinh viên các Khoa – Khóa 2018, 2019, 2020, 2021 – hệ đại học chính quy

2. Đối với các Khoa:

– Thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa 2018, 2019, 2020, 2021 đăng ký tham dự “Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sinh viên” theo link sau: https://forms.gle/R9pLAVz6QqbLGiaW8

– Đảm bảo 100% Ban cán sự các lớp tham dự đầy đủ buổi họp “Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sinh viên đại học chính quy” bằng hình thức trực tiếp vào ngày 25/6/2022 (Thứ Bảy).

Đề nghị các Khoa và toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo trên.

Trân trọng./.

TIN LIÊN QUAN

26 - T.2 2024

Thông báo V/v bình chon dự án tham dự vòng chung kết cuộc thi “HSSV với Ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ VI của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Thông báo số 36/TB-BGDĐT ngày 10/01/2024 về Danh sách các đội được chọn tham dự Vòng chung kết Cuộc thi “HSSV với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ…

11 - T.1 2024

Thông báo về việc thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên – Đợt 2 cho sinh viên khóa 2023 chưa thực hiện hoặc kết quả không đạt, NH 2023 – 2024

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên”…

10 - T.1 2024

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2023 (đợt 3)

Thực hiện kế hoạch số 45/KH-ĐHM ngày 08/01/2024 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2023 (đợt 3) của Trường; Phòng Công tác sinh…

01 - T.12 2023

Thông báo tham gia cuộc thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Căn cứ công văn số 35-KH/BTGTU ngày 24 tháng 10 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Bình Dương về việc tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm…

31 - T.10 2023

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-ĐHM ngày 07/08/2023 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh đối với sinh viên…

30 - T.10 2023

Thông báo về việc sinh viên thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú hệ chính quy Học kỳ 1 Năm học 2023 – 2024

Theo Quyết định số 584/QĐ-ĐHM ngày 15/8/2013 về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú hệ chính quy trường Đại học Mở Thành phố…

30 - T.10 2023

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập – Học kỳ 3 Năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2022…

24 - T.10 2023

Thông báo Về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 3 năm học 2022 – 2023 – đối với sinh viên khóa 2020, 2021, 2022

Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 3 năm học 2022 – 2023; Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông đề nghị sinh…