Thông báo cho sinh viên

Thông báo Về việc tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên đại học chính quy” Năm học 2021 – 2022

Thực hiện Kế hoạch số 184 /KH-ĐHM ngày 09/02/2022 về việc tổ chức chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên đại học chính quy” năm học 2021 – 2022;

Thực hiện công văn số 404/CTSVTT ngày 30/5/2022 về việc dời thời gian tổ chức chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên đại học chính quy” năm học 2021 – 2022;

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên đại học chính quy” năm học 2021 – 2022 cụ thể như sau:

  • Thời gian tổ chức: 09g00 – Ngày 25/6/2022 (Thứ Bảy)
  • Địa điểm tổ chức: HT 602 – 97 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.
  • Đối tượng thực hiện: 

1. Đối với sinh viên

– Toàn thể sinh viên các Khoa – Khóa 2018, 2019, 2020, 2021 – hệ đại học chính quy

2. Đối với các Khoa:

– Thông báo cho toàn thể sinh viên các khóa 2018, 2019, 2020, 2021 đăng ký tham dự “Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sinh viên” theo link sau: https://forms.gle/R9pLAVz6QqbLGiaW8

– Đảm bảo 100% Ban cán sự các lớp tham dự đầy đủ buổi họp “Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sinh viên đại học chính quy” bằng hình thức trực tiếp vào ngày 25/6/2022 (Thứ Bảy).

Đề nghị các Khoa và toàn thể sinh viên nghiêm túc thực hiện thông báo trên.

Trân trọng./.

TIN LIÊN QUAN

23 - T.12 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2022 (đợt 2)

Thực hiện kế hoạch số 2337/KH-ĐHM ngày 15/12/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022 (đợt 2) của Trường; Phòng Công tác sinh…

16 - T.12 2022

Thông báo Về việc cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua hình thức mua hàng hóa

Thời gian vừa qua nhiều hình thức lừa đảo phát sinh, Phòng Công tác Sinh viên và Truyền thông xin thông tin đến Người học để tránh bị lừa đảo:…

05 - T.12 2022

Thông báo về việc thực hiện Bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cho sinh viên khóa 2022

Căn cứ kế hoạch số 1728/KH-ĐHM ngày 26/09/2022 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên”…

24 - T.11 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 1407/KH-ĐHM ngày 04/8/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022 của Trường; Phòng Công tác sinh viên và…

18 - T.11 2022

Về việc hỗ trợ tuyên truyền công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2023

Căn cứ công văn số 747/CAT-PX01, ngày 21/10/2022 của Bộ Công An – Công an tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ tuyên truyền công tác tuyển chọn công dân…

04 - T.11 2022

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022

Phòng Công tác sinh viên thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 dành…

27 - T.10 2022

Về việc triển khai học bổng SIIT Short Term Internship Program (STIP)

Theo Tờ trình số 636/HTQLKH ngày 18/10/2022 của phòng Hợp tác và Quản lý khoa học về việc xin chủ trương cho phép triển khai học bổng SIIT Short Term…

11 - T.10 2022

Thông báo Về việc tham dự Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023

Căn cứ Kế hoạch số: 1477/KH-ĐHM ngày 16/8/2022 về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023; Phòng Công tác sinh viên và truyền thông thông báo…