Tuyển dụng

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC – GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH TRÌNH ĐỘ
NAM NỮ
GIẢNG VIÊN
I. Khoa Ngoại ngữ
1 Lê Tường An 1994 Thạc sĩ
2 Nguyễn Ngọc Ly 1992 Thạc sĩ
3 Nguyễn Xuân Minh 1985 Thạc sĩ
4 Dương Thị Mỹ Lanh 1994 Thạc sĩ
5 Mai Thùy Quỳnh Tiên 1987 Thạc sĩ
6 Trần Thị Trang 1989 Thạc sĩ
II. Khoa Quản trị kinh doanh
7 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 1972 Thạc sĩ
8 Nguyễn Chí Đoan Hạnh 1972 Thạc sĩ
9 Lê Thị Kim Khang 1995 Thạc sĩ
10 Lê Hoài Việt 1989 Thạc sĩ
11 Hoàng Thị Hòa 1981 Thạc sĩ
12 Nguyễn Thị Nhung 1990 Thạc sĩ
III. Khoa Luật
13 Tôn Quang Anh 1980 Thạc sĩ
14 Võ Thị Xuân Trang 1993 Thạc sĩ
15 Nguyễn Phát Minh 1994 Thạc sĩ
16 Phan Ái Nhi 1983 Thạc sĩ
IV. Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á
17 Nguyễn Thị thu Hằng 1992 Thạc sĩ
18 Phan Thị Anh Thư 1991 Thạc sĩ
V. Khoa Công nghệ thông tin
19 Hồ Văn Thanh 1981 Thạc sĩ
20 Đỗ Vĩnh Trúc 1966 Thạc sĩ
VI. Khoa Xây dựng
21 Nguyễn Khắc Quân 1987 Thạc sĩ
22 Nguyễn Ngọc Uyên 1980 Thạc sĩ
VII. Ban Cơ Bản
23 Đỗ Duy Tú 1984 Tiến sĩ
24 Nguyễn Thị Hồng Phượng 1983 Tiến sĩ
25 Hồ Ngọc Anh 180 Tiến sĩ
VIII. Khoa Kinh tế & Quản lý công
26 Nguyễn Trà My 1993 Tiến sĩ
27 Lê Kiên 1989 Tiến sĩ

TIN LIÊN QUAN

26 - T.5 2021

Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm học 2020-2021(đợt 2)

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ ở các khoa với các ngành/chuyên ngành sau: Vị trí –…

Tuyển dụng Nhân viên Năm học 2020-2021 (bổ sung)

14 - T.5 2021

Tuyển dụng Nhân viên Năm học 2020-2021 (bổ sung)

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển Viên chức ở các đơn vị sau: Vị trí – Số lượng cần tuyển: 13 Viên chức TT VỊ…

24 - T.3 2021

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC – NĂM HỌC 2020-2021

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021 STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH TRÌNH ĐỘ NAM NỮ GIẢNG VIÊN 1 Nguyễn Thị Phương Thảo 1983 Tiến sĩ 2…

20 - T.1 2021

Tuyển dụng Nhân viên Năm học 2020-2021 đợt bổ sung

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển Nhân viên ở các đơn vị sau: Vị trí – Số lượng cần tuyển: 08 Nhân viên Tiêu chuẩn:…

18 - T.11 2020

THÔNG BÁO Tuyển dụng Nhân viên Năm học 2020-2021

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển Nhân viên ở các đơn vị sau: Vị trí – Số lượng cần tuyển: 24 Nhân viên Tiêu chuẩn:…

13 - T.8 2020

Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ Năm học 2020-2021

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ ở các khoa với các ngành/chuyên ngành sau: Vị trí –…

13 - T.8 2020

Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm học 2020-2021

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ ở các khoa với các ngành/chuyên ngành sau: Vị trí –…

12 - T.12 2019

Thông báo danh sách trúng tuyển Viên chức – Nhân viên năm học 2018-2019 (đợt bổ sung)

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC  – NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018-2019 (đợt bổ sung) Stt Họ và Tên Ngày sinh Trình độ Chuyên ngành I. Phòng Khảo thí 1…

29 - T.11 2019

Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm học 2019-2020 (đợt 1)

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ ở các khoa với các ngành/chuyên ngành sau: Vị trí –…

09 - T.9 2019

Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ Năm học 2019-2020

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ ở các khoa với các ngành/chuyên ngành sau: Vị trí –…