Tuyển dụng

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC – GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH TRÌNH ĐỘ
NAM NỮ
GIẢNG VIÊN
I. Khoa Ngoại ngữ
1 Lê Tường An 1994 Thạc sĩ
2 Nguyễn Ngọc Ly 1992 Thạc sĩ
3 Nguyễn Xuân Minh 1985 Thạc sĩ
4 Dương Thị Mỹ Lanh 1994 Thạc sĩ
5 Mai Thùy Quỳnh Tiên 1987 Thạc sĩ
6 Trần Thị Trang 1989 Thạc sĩ
II. Khoa Quản trị kinh doanh
7 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 1972 Thạc sĩ
8 Nguyễn Chí Đoan Hạnh 1972 Thạc sĩ
9 Lê Thị Kim Khang 1995 Thạc sĩ
10 Lê Hoài Việt 1989 Thạc sĩ
11 Hoàng Thị Hòa 1981 Thạc sĩ
12 Nguyễn Thị Nhung 1990 Thạc sĩ
III. Khoa Luật
13 Tôn Quang Anh 1980 Thạc sĩ
14 Võ Thị Xuân Trang 1993 Thạc sĩ
15 Nguyễn Phát Minh 1994 Thạc sĩ
16 Phan Ái Nhi 1983 Thạc sĩ
IV. Khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á
17 Nguyễn Thị thu Hằng 1992 Thạc sĩ
18 Phan Thị Anh Thư 1991 Thạc sĩ
V. Khoa Công nghệ thông tin
19 Hồ Văn Thanh 1981 Thạc sĩ
20 Đỗ Vĩnh Trúc 1966 Thạc sĩ
VI. Khoa Xây dựng
21 Nguyễn Khắc Quân 1987 Thạc sĩ
22 Nguyễn Ngọc Uyên 1980 Thạc sĩ
VII. Ban Cơ Bản
23 Đỗ Duy Tú 1984 Tiến sĩ
24 Nguyễn Thị Hồng Phượng 1983 Tiến sĩ
25 Hồ Ngọc Anh 180 Tiến sĩ
VIII. Khoa Kinh tế & Quản lý công
26 Nguyễn Trà My 1993 Tiến sĩ
27 Lê Kiên 1989 Tiến sĩ

TIN LIÊN QUAN

03 - T.1 2024

THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vị trí giảng viên, chuyên viên Năm 2023 (Đợt bổ sung)

Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-ĐHM ngày 27/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức…

06 - T.12 2023

Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1) và kế hoạch kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) Kỳ tuyển dụng năm 2023 (Đợt bổ sung)

Căn cứ vào biên bản kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1), kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (Đợt bổ sung) của Hội đồng tuyển dụng viên…

06 - T.10 2023

Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023 (đợt bổ sung)

Căn cứ kế hoạch số 2197/KH-ĐHM-TCNS ngày 27/09/2023 của Phòng Tổ chức – Nhân sự về Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên năm 2023 (đợt bổ sung);…

06 - T.10 2023

THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm 2023 (đợt bổ sung)

Căn cứ kế hoạch số 2198/KH-ĐHM ngày 27/09/2023 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2023 (đợt…

23 - T.6 2023

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vị trí Giảng viên và Chuyên viên năm 2023

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14; Nghị định…

09 - T.5 2023

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Giảng viên và Chuyên viên năm 2023

Căn cứ vào biên bản họp xét công nhận kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1) và công nhận thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều…

17 - T.3 2023

Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023 Căn cứ kế hoạch số 88/KH-TCNS ngày 10/03/2023 của Phòng Tổ chức – Nhân sự về Kế hoạch…

17 - T.3 2023

Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ – Năm 2023

THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ – Năm 2023 Căn cứ kế hoạch số 87/KH-TCNS ngày 10/03/2023 của Phòng Tổ chức – Nhân sự…

17 - T.3 2023

Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ – Năm 2023

THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ – Năm 2023 Căn cứ kế hoạch số 87/KH-TCNS ngày 10/03/2023 của Phòng Tổ chức – Nhân sự…

28 - T.12 2022

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vị trí giảng viên năm học 2021-2022 (đợt bổ sung)

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14; Nghị định…