Tuyển dụng

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC (ĐỢT 2) NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM THÔNG BÁO
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC (ĐỢT 2) NĂM HỌC 2020-2021

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH TRÌNH ĐỘ
NAM NỮ
GIẢNG VIÊN
I. Khoa Ngoại ngữ
1 Võ Ngọc Hồi 2/10/1989 Tiến sĩ
2 Nguyễn Trà My 3/21/1994 Cao học
II. Khoa Quản trị kinh doanh
3 Võ Chí Linh 5/5/1988 Thạc sĩ
4 Vũ Ngọc Đan Thanh 12/26/1993 Thạc sĩ
5 Lê Thị Phượng Liên 11/13/1986 Thạc sĩ
III. Khoa Luật
6 Trần Thị Kim Nguyên 12/7/1994 Thạc sĩ
7 Nguyễn Vương Quốc 3/30/1990 Thạc sĩ
IV. Khoa Công nghệ thông tin
8 Hồ Hướng Thiên 25/12/1982 Thạc sĩ
9 Nguyễn Thị Huyền Trang 8/1/1981 Thạc sĩ
V. Khoa Kế toán – Kiểm toán
10 Lâm Thị Mỹ Yến 10/1/1989 Thạc sĩ
VI. Ban Cơ Bản
11 Nguyễn Đăng Minh 1986 Tiến sĩ
NHÂN VIÊN
I. Phòng Đảm bảo chất lượng
12 Nguyễn Bảo Khanh 11/3/1984 Thạc sĩ
II. Phòng Đầu tư – Xây dựng
13 Nguyễn Tri Thức 18/10/1985 Thạc sĩ
III. Phòng Hành chính – Quản trị
14 Trần Anh Trí 18/3/1985 Cử nhân
IV. Văn Phòng Đoàn Thanh Niên
15 Thái Trọng Nghĩa 4/4/1998 Cử nhân
V. Trung tâm Đào tạo Ngắn hạn – Ngoại ngữ và Tin học
16 Lê Thị Thủy Tiên 25/01/1991 Cử nhân
VI. Trung tâm Đào tạo Trực tuyến
17 Đinh Hoài Bảo 21/10/1979 Cử nhân
18 Lê Thị Hương Thầm 7/11/1984 Thạc sĩ
VII. Trung tâm Quản lý Hệ thống thông tin
19 Nguyễn Thiện Dương 17/1/1998 Cử nhân
VII. Trạm Y tế
20 Đặng Công Lễ 26/11/1986 Bác sĩ

TIN LIÊN QUAN

26 - T.9 2022

Tuyển dụng Viên chức – ngạch Chuyên viên Năm học 2021-2022 (đợt bổ sung)

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển Viên chức ngạch chuyên viên ở các đơn vị sau: Vị trí – Số lượng cần tuyển: 12 Viên…

26 - T.9 2022

Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm học 2021-2022 (đợt bổ sung)

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ ở các khoa với các ngành/chuyên ngành sau: Vị trí –…

17 - T.8 2022

Thông báo danh sách trúng tuyển viên chức năm học 2021-2022

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC – GIẢNG VIÊN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM HỌC 2020-2021 Theo quyết định số 1654/QĐ-ĐHM ngày 28/06/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở…

08 - T.7 2022

Thông báo danh sách trúng tuyển viên chức năm học 2021-2022

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC (Theo Quyết định số 1753/QĐ-ĐHM ngày 08/07/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh) STT HỌ VÀ TÊN NĂM…

28 - T.6 2022

Thông báo danh sách trung tuyển viên chức năm 2022

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC  (Theo Quyết định số 1654/QĐ-ĐHM ngày 28/06/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh) STT HỌ VÀ TÊN NĂM…

22 - T.6 2022

Thông báo danh sách gọi phỏng vấn chuyên viên đợt 1 năm học 2021-2022

Trường Đại học Mở thông báo danh sách các ứng viên được gọi phỏng vấn vị trí chuyên viên đợt 1 năm 2021-2022 Xem chi tiết tại đây.

02 - T.6 2022

Thông báo danh sách ứng viên được gọi phỏng vấn giảng viên năm 2021-2022 đợt 1

Trường Đại học Mở thông báo danh sách các ứng viên được gọi phỏng vấn vị trí GV đợt 1 năm 2021-2022 Xem chi tiết tại đây.

08 - T.4 2022

THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm học 2021-2022

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ ở các khoa với các ngành/chuyên ngành sau: Vị trí –…

08 - T.4 2022

THÔNG BÁO Tuyển dụng Viên chức – ngạch Chuyên viên Năm học 2021-2022

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển Viên chức ngạch chuyên viên ở các đơn vị sau: Vị trí – Số lượng cần tuyển: 32 Viên…

08 - T.4 2022

THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ Năm học 2021-2022

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ ở các khoa với các ngành/chuyên ngành sau: Vị trí –…