Tuyển dụng

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC (ĐỢT 2) NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM THÔNG BÁO
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC (ĐỢT 2) NĂM HỌC 2020-2021

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH TRÌNH ĐỘ
NAM NỮ
GIẢNG VIÊN
I. Khoa Ngoại ngữ
1 Võ Ngọc Hồi 2/10/1989 Tiến sĩ
2 Nguyễn Trà My 3/21/1994 Cao học
II. Khoa Quản trị kinh doanh
3 Võ Chí Linh 5/5/1988 Thạc sĩ
4 Vũ Ngọc Đan Thanh 12/26/1993 Thạc sĩ
5 Lê Thị Phượng Liên 11/13/1986 Thạc sĩ
III. Khoa Luật
6 Trần Thị Kim Nguyên 12/7/1994 Thạc sĩ
7 Nguyễn Vương Quốc 3/30/1990 Thạc sĩ
IV. Khoa Công nghệ thông tin
8 Hồ Hướng Thiên 25/12/1982 Thạc sĩ
9 Nguyễn Thị Huyền Trang 8/1/1981 Thạc sĩ
V. Khoa Kế toán – Kiểm toán
10 Lâm Thị Mỹ Yến 10/1/1989 Thạc sĩ
VI. Ban Cơ Bản
11 Nguyễn Đăng Minh 1986 Tiến sĩ
NHÂN VIÊN
I. Phòng Đảm bảo chất lượng
12 Nguyễn Bảo Khanh 11/3/1984 Thạc sĩ
II. Phòng Đầu tư – Xây dựng
13 Nguyễn Tri Thức 18/10/1985 Thạc sĩ
III. Phòng Hành chính – Quản trị
14 Trần Anh Trí 18/3/1985 Cử nhân
IV. Văn Phòng Đoàn Thanh Niên
15 Thái Trọng Nghĩa 4/4/1998 Cử nhân
V. Trung tâm Đào tạo Ngắn hạn – Ngoại ngữ và Tin học
16 Lê Thị Thủy Tiên 25/01/1991 Cử nhân
VI. Trung tâm Đào tạo Trực tuyến
17 Đinh Hoài Bảo 21/10/1979 Cử nhân
18 Lê Thị Hương Thầm 7/11/1984 Thạc sĩ
VII. Trung tâm Quản lý Hệ thống thông tin
19 Nguyễn Thiện Dương 17/1/1998 Cử nhân
VII. Trạm Y tế
20 Đặng Công Lễ 26/11/1986 Bác sĩ

TIN LIÊN QUAN

22 - T.4 2024

Thông báo tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2024

Căn cứ kế hoạch số 98/KH-TCNS ngày 29/02/2024 của Phòng Tổ chức – Nhân sự về Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên năm 2024; Trường Đại học…

22 - T.4 2024

Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ – Năm 2024

Căn cứ kế hoạch số 100/KH-TCNS ngày 29/02/2024 của Phòng Tổ chức – Nhân sự về Kế hoạch tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2024; Trường Đại học Mở…

29 - T.2 2024

Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ – Năm 2024

Căn cứ kế hoạch số 99/KH-TCNS ngày 29/02/2024 của Phòng Tổ chức – Nhân sự về Kế hoạch tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ năm 2024;…

03 - T.1 2024

THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức vị trí giảng viên, chuyên viên Năm 2023 (Đợt bổ sung)

Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-ĐHM ngày 27/12/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức…

06 - T.12 2023

Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1) và kế hoạch kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) Kỳ tuyển dụng năm 2023 (Đợt bổ sung)

Căn cứ vào biên bản kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1), kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (Đợt bổ sung) của Hội đồng tuyển dụng viên…

06 - T.10 2023

Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023 (đợt bổ sung)

Căn cứ kế hoạch số 2197/KH-ĐHM-TCNS ngày 27/09/2023 của Phòng Tổ chức – Nhân sự về Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên năm 2023 (đợt bổ sung);…

06 - T.10 2023

THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm 2023 (đợt bổ sung)

Căn cứ kế hoạch số 2198/KH-ĐHM ngày 27/09/2023 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về Kế hoạch tuyển dụng giảng viên cơ hữu năm 2023 (đợt…

23 - T.6 2023

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức vị trí Giảng viên và Chuyên viên năm 2023

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức số 52/2019/QH14; Nghị định…

09 - T.5 2023

Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Giảng viên và Chuyên viên năm 2023

Căn cứ vào biên bản họp xét công nhận kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1) và công nhận thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều…

17 - T.3 2023

Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức ngạch chuyên viên – Năm 2023 Căn cứ kế hoạch số 88/KH-TCNS ngày 10/03/2023 của Phòng Tổ chức – Nhân sự về Kế hoạch…