Miễn giảm học phí

Thông báo danh sách sinh viên thuộc đối tượng chế độ chính sách và quy trình thực hiện miễn, giảm học phí Học kỳ 3 năm học 2016 – 2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên thuộc đối tượng chế độ chính sách học kỳ 3 năm học 2016 – 2017 (Thời gian thực hiện: từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2017) (DSSV-MGHP-HK3-2016-2017) và quy trình thực hiện miễn, giảm học phí học kỳ 3 năm học 2016 – 2017. Cụ thể như sau:

  • Đối với sinh viên khóa 2012, 2013, 2014: Sinh viên thực hiện đóng tiền học phí HK3 NH16-17 theo quy định của phòng Quản lý đào tạo và sẽ được nhà trường chi trả trong tháng 12 năm 2017. Các trường hợp chưa đóng tiền học phí sẽ bị khóa MSSV HK1 NH17-18.
  • Đối với sinh viên khóa 2015, 2016:

+ Trường hợp sinh viên chưa đóng tiền học phí:

  • Đối với SV được miễn 100% học phí: phòng Công tác sinh viên sẽ hỗ trợ mở khóa MSSV để sinh viên có thể đăng ký môn học trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018. (Sinh viên liên hệ phòng Công tác sinh viên – P.215)
  • Đối với SV được giảm 70% và 50% học phí: Sinh viên vẫn phải thực hiện đóng tiền học phí HK3 NH16-17 theo quy định của phòng Quản lý đào tạo và sẽ được nhà trường chi trả trong tháng 12 năm 2017. Các trường hợp chưa đóng tiền học phí sẽ bị khóa MSSV HK1 NH17-18.

+ Trường hợp sinh viên đã đóng tiền học phí: phòng CTSV sẽ chi trả trong tháng 12 năm 2017.

Trân trọng.

TIN LIÊN QUAN

11 - T.8 2023

Thông báo Về việc hướng dẫn nộp hồ sơ đối tượng hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg và Thông tư liên tịch 35 /2014/TTLT-BGDĐT-BTC

Căn cứ Quyết định 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc…

31 - T.7 2018

Thông báo về việc xác nhận tiền miễn, giảm học phí đối với sinh viên

THÔNG BÁO Về việc xác nhận tiền miễn, giảm học phí đối với sinh viên Các khóa 2014 (ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng), 2015, 2016, 2017…

08 - T.6 2016

Thông báo về việc thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ.

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo…