Thông báo Danh sách sinh viên được hoàn học phí do được miễn giảm/tạm hoãn môn học – học kỳ 2 Năm học 2015-2016

Khoa Đào tạo đặc biệt thông báo danh sách sinh viên được hoàn học phí do được xét miễn giảm/ tạm hoãn môn học trong học kỳ 2 năm học 2015-2016 (dự kiến). Sinh viên vui lòng xem danh sách tại đây: 02-06-2016 DS sinh vien duoc hoan hoc phi HK 2.pdf

Số tiền hoàn học phí sẽ được trừ trực tiếp vào học phí học kỳ 3 năm 2015-2016 của sinh viên.

Các trường hợp được xét miễn giảm/ tạm hoãn môn học trong học kỳ 2 NH 2015-2016 nhưng không có tên trong danh sách trên, sinh viên vui lòng liên hệ văn phòng Khoa Đào tạo đặc biệt để được bổ sung (gọi điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp). Hạn chót liên hệ đến hết ngày08/07/2016. Các tường hợp liên hệ trễ hạn sẽ không được xét bổ sung.

 Lưu ý: các bạn sinh viên được xét miễn giảm môn học trong học kỳ 3 năm học 2015- 2016 sẽ được hoàn học phí vào học kỳ 1 năm học 2016-2017.

Nguồn: Khoa Đào tạo đặc biệt (P)

TIN LIÊN QUAN