Thông báo cho sinh viên

Thông báo đã khắc phục sự cố hệ thống rèn luyện sinh viên.

Thân gửi các bạn sinh viên,

Trong học kỳ 2 và 3 năm học 2016 – 2017, để tiến hành điều chỉnh và nâng cấp hệ thống đánh giá rèn luyện Online, Phòng Công tác sinh viên đã kiểm tra và phát hiện hệ thống đánh giá rèn luyện đã hiển thị một số thông tin đánh giá rèn luyện chưa chính xác do dữ liệu cập nhật bị lỗi. Việc xảy ra lỗi này đã khiến điểm rèn luyện của một số bạn sinh viên bị sai so với thực tế và ảnh hưởng đến các kết quả dự kiến về học bổng khuyến khích học tập mà các khoa đã đăng tải. Sự cố này chưa ảnh hưởng đến kết quả học bổng cuối cùng được thông qua hội đồng.

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị phụ trách quản lý phần mềm do đó chúng tôi đã nhanh chóng phối hợp khắc phục và điều chỉnh.

Tuy nhiên sự cố này đã dẫn đến việc các thầy cô Trợ lý sinh viên phải xét lại học bổng khuyến khích học tập để đảm bảo chính xác và công bằng.

Chúng tôi gửi lời xin lỗi đến các thầy cô Trợ lý sinh viên và các bạn sinh viên đã gặp phiền phức vì sự cố này.

Rất mong nhận được sự thông cảm và tiếp tục ủng hộ hệ thống trong giai đoạn nâng cấp lần 2 sắp tới.

Trân trọng.

 

Nguyễn Ngọc Anh

Trưởng phòng CTSV

TIN LIÊN QUAN

23 - T.12 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2022 (đợt 2)

Thực hiện kế hoạch số 2337/KH-ĐHM ngày 15/12/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022 (đợt 2) của Trường; Phòng Công tác sinh…

16 - T.12 2022

Thông báo Về việc cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua hình thức mua hàng hóa

Thời gian vừa qua nhiều hình thức lừa đảo phát sinh, Phòng Công tác Sinh viên và Truyền thông xin thông tin đến Người học để tránh bị lừa đảo:…

05 - T.12 2022

Thông báo về việc thực hiện Bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cho sinh viên khóa 2022

Căn cứ kế hoạch số 1728/KH-ĐHM ngày 26/09/2022 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên”…

24 - T.11 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 1407/KH-ĐHM ngày 04/8/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022 của Trường; Phòng Công tác sinh viên và…

18 - T.11 2022

Về việc hỗ trợ tuyên truyền công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2023

Căn cứ công văn số 747/CAT-PX01, ngày 21/10/2022 của Bộ Công An – Công an tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ tuyên truyền công tác tuyển chọn công dân…

04 - T.11 2022

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022

Phòng Công tác sinh viên thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 dành…

27 - T.10 2022

Về việc triển khai học bổng SIIT Short Term Internship Program (STIP)

Theo Tờ trình số 636/HTQLKH ngày 18/10/2022 của phòng Hợp tác và Quản lý khoa học về việc xin chủ trương cho phép triển khai học bổng SIIT Short Term…

11 - T.10 2022

Thông báo Về việc tham dự Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023

Căn cứ Kế hoạch số: 1477/KH-ĐHM ngày 16/8/2022 về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023; Phòng Công tác sinh viên và truyền thông thông báo…