Học bổng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét học bổng Tiếp sức đến trường hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 năm 2021

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới đời sống của người dân cả nước nói chung và gián tiếp ảnh hưởng đến việc học tập của sinh viên nói riêng;

Căn cứ Tờ trình số: 382/TTr-CTSV ngày 29/06/2021 của phòng Công tác sinh viên đã được Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt về việc hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid năm 2021;

Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét học bổng Tiếp sức đến trường hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021 với một số nội dung cụ thể như sau:

 

  1. Tổng số tiền học bổng – Mức học bổng:

–   Mức học bổng: 3.000.000đ/suất.

–   Học bổng này sẽ xét theo thứ tự ưu tiên cho sinh viên có điều kiện khó khăn nhất cho đến hết số tiền được phân bổ.

 

  1. Đối tượng được hỗ trợ:

–   Tất cả sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học còn trong thời hạn đào tạo theo quy định.

–   Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021.

–   Sinh viên thuộc diện Hộ nghèo, Hộ cận nghèo được địa phương xác nhận trong năm 2021.

–   Không áp dụng đối với sinh viên thuộc diện chính sách đã được nhà trường miễn, giảm học phí.

 

  1. Tiêu chuẩn – Điều kiện:

– Tiêu chuẩn:

  • Điểm học tập tích lũy: đạt từ 2.0 trở lên (theo thang điểm 4)
  • Điểm rèn luyện tích lũy: đạt từ 65 điểm trở lên và không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

– Điều kiện: Sinh viên hoàn tất nghĩa vụ học phí theo quy định của Trường tính tới thời điểm xét học bổng.

 

  1. Hồ sơ xin xét học bổng:

–   Đơn xin xét cấp học bổng Tiếp sức đến trường (hỗ trợ khó khăn đột xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 năm 2021), đơn nộp trực tuyến.

–   Minh chứng xác nhận sinh viên có hoàn cảnh khó khăn: Sinh viên nộp 1 trong các giấy tờ như sau qua đường bưu điện:

  • Các giấy tờ chứng minh gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021. (Ví dụ: Ba, mẹ, người giám hộ của sinh viên bị cho thôi việc trong năm 2021 có xác nhận của đơn vị công tác; hoặc Giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú có ghi rõ “Gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid năm 2021”, hoặc các loại giấy tờ khác.)
  • Bản sao có chứng thực sổ hộ nghèo/hộ cận nghèo năm 2021.

 

  1. Hình thức và Thời gian nộp hồ sơ:

–   Nộp hồ sơ trực tuyến từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 18/07/2021 theo đường link:

http://ou.edu.vn/hocbong mục Xét học bổng trực tuyến Học bổng | TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP HCM (ou.edu.vn)

–   Nộp hồ sơ qua đường bưu điện từ ngày 19/07/2021 đến ngày 31/07/2021 sau khi nhận được thông báo đủ điều kiện nhận học bổng theo địa chỉ:

Trường Đại học Mở Tp.HCM

Phòng Công tác Sinh viên (P.003)

Số 97 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM

Điện thoại: 028 39302146.

 

Phòng Công tác sinh viên thông báo sinh viên có quan tâm thực hiện theo nội dung nêu trên.

 

Trân trọng./.

TIN LIÊN QUAN

24 - T.11 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 1407/KH-ĐHM ngày 04/8/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022 của Trường; Phòng Công tác sinh viên và…

18 - T.11 2022

Về việc hỗ trợ tuyên truyền công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2023

Căn cứ công văn số 747/CAT-PX01, ngày 21/10/2022 của Bộ Công An – Công an tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ tuyên truyền công tác tuyển chọn công dân…

04 - T.11 2022

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022

Phòng Công tác sinh viên thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 dành…

27 - T.10 2022

Về việc triển khai học bổng SIIT Short Term Internship Program (STIP)

Theo Tờ trình số 636/HTQLKH ngày 18/10/2022 của phòng Hợp tác và Quản lý khoa học về việc xin chủ trương cho phép triển khai học bổng SIIT Short Term…

11 - T.10 2022

Thông báo Về việc tham dự Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023

Căn cứ Kế hoạch số: 1477/KH-ĐHM ngày 16/8/2022 về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023; Phòng Công tác sinh viên và truyền thông thông báo…

06 - T.10 2022

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Năm học 2022 – 2023

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường đối…

06 - T.10 2022

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng Năm học 2022 – 2023

Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-ĐHM ngày 30/09/2020 về việc ban hành Quy định học bổng Tài năng đối với sinh viên hệ chính quy bậc Đại học Trường Đại…